„Pokud chceme moderně a efektivně léčit pacienty s ledvinovými kameny, pak to znamená, že pracoviště musí být dokonale přístrojově vybaveno," zdůrazňuje primář urologického oddělení českobudějovické nemocnice Miloš Fiala.

Kameny v močových cestách dokáží pacientům způsobit krušné chvilky. „Klinické projevy se liší podle toho, zda je konkrement v močovém měchýři, v ledvině nebo v močovodu. Ty v močovém měchýři se projevují potížemi s močením ve smyslu zvýšené frekvence, přítomností krve nebo bolestí. Pokud jde o kameny v ledvině, mohou se projevit bolestmi v boku. V případě, že je v močovodu, přichází takzvaná ledvinová kolika, při které má pacient kruté ve vlnách se opakující bolesti v boku, které vyzařují do třísla, může je provázet zvracení, celková slabost, teplota," líčí primář urologie.

Zatímco ještě před pár desítkami let lidem od takových problémů mnohdy pomohla jen otevřená operace, dnešní medicína nabízí celou řadu podstatně šetrnějších metod. „Odstranění močových kamenů zaznamenalo v posledních dvaceti letech významný posun. Zhruba padesát procent konkrementů, které jsou v horních močových cestách, tedy v ledvinách nebo v močovodech, řešíme drcením mimotělní rázovou vlnou. Zbylých padesát procent je léčeno endoskopickými metodami. K tomu je třeba do těla pacienta zavést přístroj na drcení kamenů, to obvykle děláme močovou trubicí, nebo se do dutého systému ledviny dostaneme z krátkého vpichu na kůži. Otevřené operace jsou na moderních pracovištích, a já mám radost, že my k takovým centrům patříme, skutečně historii," zdůrazňuje MUDr. Miloš Fiala.

Budějovická urologie dokonce letos získala na historii pořádný náskok. „Jsme pyšní na to, že jsme první pracoviště na světě, které má k dispozici přístroj nové generace. Ten v případě drcení konkrementů uvnitř dutého systému ledviny výrazně zrychluje a usnadňuje jeho odstranění," zdůrazňuje primář výhody použití nejmodernější techniky.
„Podle našich zkušeností dosahujeme ve srovnání s minulostí asi padesátiprocentního zkrácení času potřebného k zákroku. Doba dezintegrace kamene se liší podle jeho velikosti a složení, ale v průměru se při použití nového přístroje pohybuje do jedné hodiny.

Daleko méně času potřebují dnes pacienti i k úplnému zotavení. „Zavedení takzvaných miniinvazivních metod výrazně zkrátilo dobu hospitalizace, usnadňuje dří᠆vější návrat pacienta do běžného života. Na našem pracovišti máme průměrnou dobu hospitalizace 3,7 dne, což je jeden z nejlepších výsledků v republice. Konkrétní doba hospitalizace závisí na tom, kde pacient kamínek má a jakou metodou jej odstraňujeme, ale v těch nejideálnějších případech pacient přijde, tentýž den jeho problém řešíme a druhý den může odejít domů," vyzdvihuje urolog výhody moderních postupů.

Primář urologického oddělení Miloš Fiala na snímku sice stojí u vitríny se starými nástroji, které dnes už lze označit za muzejní exponáty, neznamená to ale vůbec, že by zdejší oddělení nešlo s dobou.

Jejich použití ale předchází série vyšetření, ať již jde o zjištění důležitých parametrů z moči a krve pacienta, nebo o zobrazovací metody. „Specialista provádí ultrazvukové ultrazvukové vyšetření, na které téměř vždy naváže rentgen. To dnes provádíme jako nativní CT vyšetření, které nám zobrazí konkrement," vysvětluje MUDr. Fiala. Zjištěná fakta hrají důležitou roli v rozhodování o dalším postupu.

„U malých kamínků v dolní třetině močovodu můžeme volit i konzervativní cestu, to znamená čekat, že jej pacient spontánně vymočí.V případě, že je kamínek větší, máme možnost jej desintegrovat mimotělní rázovou vlnou, nebo ho odstranit takzvaně ureteroskopicky. To je výkon v celkové narkóze, kdy močovou trubicí zavádíme přísstroj do močovodu, tam konkrement dezintegrujeme na menší úlomky pomocí laseru, které potom odstraníme. I v případě menšího kamínku v horní třetině močovodu nebo ledvině jsme schopni jej rozbít, případně pomocí flexibilních nástrojů z určitých lokalit přemístit a pak dezintegrovat a odstranit.

Zejména v případě velkých konkrementů v dutém systému ledviny volíme metodu perkutánní extrakce, to znamená, že přístroj zavádíme z krátkého řezu. Je to opět výkon v celkové narkóze, po kterém obvykle v těle pacienta dva až tři dny ponecháváme trubičku vedoucí moč z ledviny a potom ji odstraňujeme," popisuje primář obvyklé postupy. „Samozřejmě lze jednotlivé metody i kombinovat."

Kde se vůbec a proč močové kameny v lidském těle berou? „Tvorba močových kamenů vždycky znamená, že došlo k nějakému problému, který způsobil vysrážení litogenních látek v moči. Hraje tam úlohu infekce močových cest, pH moči, případné překážky v odtoku moči, ale i dietní chyby. Určitě je možné riziko takového onemocnění minimalizovat," zdůrazňuje MUDr. Miloš Fiala.

„Na prvním místě by každý člověk měl pít dostatečné množství tekutin. Doporučený objem by se měl pohybovat mezi dvěma až třemi litry denně. Příjem tekutin by měl být také rozložený do celého dne," doporučuje. „Pokud jde o stravování, pak u pacientů, kteří už kamínek měli, vždy dietu volíme na základě chemického rozboru konkrementu. Podle něj cíleně volíme dietní nebo farmakologická opatření na ten konkrétní kamínek. Obecná doporučení jsou taková, že radíme nejíst příliš vnitřností, červeného masa, uzenin, ale také červené řepy, rebarbory, fazolí či čokolády."

Urologické oddělení českobudějovické nemocnice ale ani zdaleka není pracovištěm, které by se zabývalo pouze problematikou močových kamenů. Zdejší lékaři tu pacientům všech věkových kategorií pomáhají od celého spektra potíží ať už ledvin, močových cest, nebo pohlavních orgánů u mužů.

„Na ambulanci nejčastěji chodí lidé s potížemi při močení. To je z velké části otázka zánětů. Mužů, zejména ve vyšším věku, se pak poměrně často týká porucha vyprazdňování. Nejčastější příčinou zánětu močových cest je bakteriální infekce. Výskyt se liší podle pohlaví ale i věku pacientů. V kojeneckém a batolecím věku převažuje tento problém u chlapců, a to v sou᠆vislosti s větším výskytem vývojových vad. Maximum pacientů trpících infekcemi močových cest, jsou ale ženy v reprodukčním věku. V takových případech bývá nejčastější příčinou kolibacilár᠆ní infekce, která může do mo᠆čového měchýře přejít z oblasti konečníku a pohlavních orgánů," shrnuje primář.

Společným jmenovatelem zánětů močových cest bývá pálení při močení, někdy i přítomnost krve, časté močení po malých dávkách. Ne vždy ale takový problém musí být případem pro urologa. „Při nekomplikovaných zánětech, tedy takových, které nejsou provázeny masivní přítomností krve či teplotou, patří léčba do ordinace praktického lékaře. V případě, kdy se záněty opakují, nebo jsou komplikované, se ale pacient dostává do ambulance odborného lékaře – urologa, který by měl nastavit nějaký systém vyšetření a léčby. Je zásadní, aby antimikrobiální léčba byla cílená. Pokud tedy nasazujeme antibiotika, musí být cílená na základě vyšetření moči. Jinak hrozí riziko, že se infekty opakují a dostávají se do fáze chronického zánětu, který se, kromě toho, že pacienty společensky omezuje, snižuje jejich životní komfort, také v rámci léčby prodražuje," vysvětluje význam důkladného posouzení situace.

Do kategorie vážných, ale v případě včasného zjištění léčitelných potíží patří nádorová onemocnění. Jak vyplývá ze zkušeností českobudějovických urologů, ta se nevyhýbají nejen prostatě, ale neustále roste také počet nádorů varlat, ledvin, močovodu či močového měchýře. „Statisticky každý třetí člověk je ohrožen nádorovým onemocněním," upozorňuje MUDr. Miloš Fiala a jedním dechem dodává, že i v uvedených případech platí, že je vždy lepší nádor objevit a léčit v časném stadiu.

„Samozřejmě, že je naším cílem zachytit nádorová onemocnění v co nejčasnější fázi, pak je velká pravděpodobnost, že budeme schopni pacienta úplně vyléčit, a to buď chirurgicky nebo ve spolupráci s onkology. U nádorů ledvin, kde může být velmi důležité primární ultrazvukové vyšetření, močovodu či močového měchýře bývá velmi často prvotním projevem přítomnost krve v moči. Pokud jde o nádory varlat, je situace podobná jako u žen, kdy by se muži měli preventivně vyšetřovat pohmatem. U nádorů prostaty, jejichž četnost se také výrazně zvyšuje, máme možnost vyslovit podezření na toto onemocnění z rozboru krve, z vyšetření na prostatický specifický antigen," nastiňuje možnosti, jak včas odhalit varovné signály.