Podle Jany Neškodné, tiskové mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, už hasiči místo požáru ohledali. Následovat bude vyšetřování příčin vzniku požáru. Na tom se podílí i Policie České republiky a ministerstvo obrany, které je jedním z vlastníků pozemků zasažených požárem. Výsledky vyšetřování by měly být známé v horizontu několika týdnů. Odpad je pozůstatkem po zkrachovalé firmě Profiakont a formálně nyní nikomu nepatří.

Podle Vladimíra Jiráčka, ředitele Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí, by se nyní měly řešením následků požáru zabývat jak obec Hůry, tak i Magistrát města České Budějovice ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje. „Česká inspekce životního prostředí je připravena být nápomocna při hledání jakéhokoliv řešení, které by vyloučilo možnost opakování požáru," dodal Vladimír Jiráček.