Například ředitelka Základní školy ve Chvalšinách na Českokrumlovsku Eva Luštická ocenila, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dodrželo svůj slib pro letošní rok a školám navýšilo prostředky na takzvané neinvestiční výdaje.

„Peněz na učební pomůcky máme dokonce dvakrát více než vloni. Problém ale je, že   z tohoto balíku se platí i náhrady za pracovní neschopnost učitelů. Jenže dopředu nikdo neví, jaká bude nemocnost, tudíž lze jen těžko odhadovat, kolik učebních pomůcek můžeme nakoupit, abychom s příslušným obnosem vystačili," vysvětlila Eva Luštická.

Stěžovat si ale nechce. Učební pomůcky prý lze pořád nakupovat i za peníze z nejrůznějších evropských projektů. „Štědrý je k nám i zřizovatel, tedy obec. Dává nám totiž peníze nejen na provoz školy, ale i zvláštní částku účelově vázanou na nákup školních potřeb a pomůcek zejména do mateřské školy," ocenila Eva Luštická.

Doplnila, že žáci chvalšinské základní školy mají učebnice na ten který školní rok k dispozici zdarma. Kupují si pouze pracovní sešity, které jim ale zůstávají, platí také příspěvek na nákup výtvarných potřeb.

Nestěžují si ani v malotřídní Základní škole v Dolním Třeboníně na půli cesty mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi.

Ředitel školy Jan Švec řekl, že škola od zřizovatele dostává dostatek peněz na to, aby zajistila běžný provoz i postupnou modernizaci školního vybavení, opravy a nákup učebních pomůcek.

„Dětem poskytujeme učebnice zdarma, na vybrané školní potřeby rodiče přispívají vždy v září částkou v řádech stokorun," upřesnil Jan Švec.

Doplnil, že obec škole přispívá i na zajištění školních a mimoškolních akcí tak, aby tyto aktivity zůstaly pro rodiče finančně dostupné a atraktivní. „Daří se nám rovněž oslovovat zákonné zástupce dětí, kteří se svými finančními dary podílejí na nákupu věcných odměn a provozního materiálu na školní akce," dodal Jan Švec.

Zejména ve větších městech je ale patrné, že objem peněz proudící do oblasti školství se každoročně snižuje. Nejinak je tomu v Písku. Tady byla ještě v roce 2010 pro školy vyhrazena v městském rozpočtu částka 85,7 milionu korun, zatímco letos to má být jen 59 milionů korun.

Příspěvky na provoz mateřských a základních škol jsou letos nižší i v Českém Krumlově, a to podle schváleného rozpočtu o necelých 200 tisíc korun.

Skromněji hospodařit budou muset i městem zřizované školy v Táboře, kde je v letošním městském rozpočtu vyčleněna na provozní a kapitálové výdaje mateřských a základních škol téměř o deset milionů korun nižší částka než vloni. Vedoucí odboru školství městského úřadu Radomír Kouba ale upozornil, že tento rozdíl nakonec nemusí být tak výrazný, neboť se městu pro své školy nakonec může podařit získat více peněz.