Od roku 2008 se počet účastníků těchto lekcí zdvojnásobil, ale předseda Agrární komory Franz Reisecker vidí ještě rezervu. „Naším cílem je, aby každé dítě během školní docházky navštívilo statek," říká. Tam totiž mladí získají autentický obrázek o životě a práci na venkově. „Mnoho z nich neví, odkud přicházejí potraviny. Z televize a reklam o tom mají zcela falešné představy."
Linecké OÖN dodávají, že účast v tomto programu je pro zemědělce také vítaným vedlejším příjmem.

Znevýhodňují ženy v base

„Ženy jsou ve výkonu trestu oproti mužům znevýhodňovány, konstatuje rakouský Nejvyšší kontrolní úřad ve zprávě za roky 2008-13," píší OÖN. Konkrétně kritizuje, že je jim přidělována práce na méně hodin, a ony pak musí o to víc času než muži trávit v celách. V roce 2013 tak vězenkyně pracovaly průměrně 1,86 hodiny denně, ale muži 2,21. Také potenciál dalšího vzdělávání ve výkonu trestu ministerstvo spravedlnosti v případě žen nevyčerpalo, uvádí zpráva. Pozitivní na druhé straně je, že nadcházející příslušníci vězeňské stráže už jsou školeni ke zvláštnostem ženského výkonu trestu a k zásadám gender-mainstreamingu, tedy trendu Evropské unie na zrovnoprávnění postavení mužů a žen.

Zemědělci ztrácejí

Hornorakouští producenti mléka letos oproti loňskému roku ztratí na příjmech zhruba 100 milionů eur, v průměru tedy kolem 10 000 eur na podnik, tvrdí předseda Agrární komory Franz Reisecker v deníku OÖN. „Pokud zůstane současná cena mléka, budeme mít obrovské problémy," říká.
V poslední době končilo v Horních Rakousích kolem 500 výrobců mléka ročně. To ohrožuje soběstačnost země v zásobování potravinami, uvedl zemský rada pro zemědělství Max Hiegelsberger. Kromě toho hrozí společnosti zhoršení obrazu krajiny, neboť „zelené plochy mohou být smysluplně obhospodařovány jen skrze žaludek přežvýkavců", řekl.
Zástupci hornorakouských zemědělců znovu požadují od Evropské unie odškodnění za pád cen, který vyvolalo ruské embargo. Jako výpomoc by měl prý Brusel uvolnit přinejmenším oněch 800 milionů eur, které letos musejí zaplatit zemědělci v zemích EU jako sankci za překročení kvót dodávek mléka. Jen v případě Rakouska jde o 47 milionů.
Unie se má o případné pomoci radit 7. září při zvláštním setkání ministrů zemědělství. Při něm se očekává i demonstrace výrobců. Ti rakouští prý na rozdíl od kolegů z Francie, Německa nebo Belgie ještě sázejí na vyjednávání, uvedl Hiegelsberger.
OÖN zprávu doplňují čísly. V červenci bylo v Horních Rakousích 8350 výrobců mléka, v roce 2012 ještě 9500. Produkce mléka v zemi stoupla od roku 2012 do 2014 z 940 na 975 milionů litrů, letos by mohla poklesnout na 960 milionů. Zpracovatel Berglandmilch letos platí zemědělcům 30 centů za kilogram mléka, loni to bylo asi 40 centů.

Den hovězího

Chovatelé skotu u sousedů pořádají v neděli ve Freistadtu slavnost, jejímž cílem je „naservírovat mnoha konzumentům a zemědělcům přednosti domácí produkce kvalitního hovězího obzvlášť ve formě grilovaných specialit". Organizátoři očekávají na 5000 návštěvníků. Od 13 hodin budou moci vidět při práci dvojnásobného mistra světa v grilování Adiho Matzka, od 15 hodin ho vystřídá „čepicový" kuchař Adi Bittermann. V programu jsou mj. vystoupení folklorních skupin, soutěže, ochutnávky atd. Děti od osmi let mají předvést, co se naučily o práci se zvířaty v třídenním kempu organizovaném mladými chovateli.

Proti kousavým

V Horních Rakousích je registrováno 68 000 psů. Loni pokousali 226 lidí, což je relativně uspokojivé ve srovnání s rokem 2005, kdy 49 583 psů napadlo 382 osob, píše linecký Volksblatt. Připomíná, že při závažnějších útocích zahajuje okresní úřad s majitelem psa správní řízení a ukládá mu povinnost během jednoho roku získat širší průkaz odborné způsobilosti k držení.
Robert Markschläger ze svazu chovatelů německých ovčáků v Hartkirchenu odhaduje, že toto školení by mohlo být uloženo asi 50 až 60 držitelům. Zdůrazňuje význam řádného výcviku psa. V zásadě by s ním prý měl majitel chodit třikrát týdně po dobu dvou, tří let k profesionálnímu cvičiteli. Důležité je i všeobecné školení o psích rasách a nemocech, povinné pro každého držitele psa v Horních Rakousích od roku 2002. Informace může zájemce o psa získat i na www. oekv.at.
Asi 25 až 30 procent majitelů psů se dobrovolně účastní výcvikových kurzů, kde se pes učí poslušnosti, chování na ulici a správnému setkávání s okolím (kočárky, běžci, cyklisté, atd.). Ročně v zemi skládá zkoušky k vodění psa 600 až 700 držitelů.

Kamera na A92.Budou vás sledovat!

Ve východním a jihovýchodním Bavorsku natáčí v této době 34 malých kamer, decentně upevněných na mostech a nadhlavních ukazatelích, provoz na dálnicích, spolkových a okresních silnicích. „Dálniční ředitelství pro jižní Bavorsko ujišťuje, že cílem není velkoplošně kontrolovat dodržování bezpečného odstupu mezi projíždějícími, nebo rychlost, jak se mnozí domnívají. Jde prý především o to v souvislosti s chystanou spolkovou silnicí 15 z Řezna přes Landshut a dál údolím Innu do Rosenheimu zjistit potenciální dálkový provoz," uvádí PNP. Po několik týdnů tak budou kamery zaznamenávat auta a jejich poznávací značky a počítač je bude přiřazovat k jednotlivým dopravním proudům, která se později budou „přelévat" do nové B15. Data jsou chráněna dle zákona.
List přinesl i přehled umístění kamer. Na spolkových silnicích jsou mj. na B12 v Reichertsheimu, na B15 severně a jižně od Landshutu a v průjezdních obcích, na B20 severně od Burghausenu a od Landau, na B299 jižně od Altöttingu a kolem Landshutu. Jsou také na LA14 v Niederaichbachu.

Den netopýrů

O nadcházejícím víkendu bude „Mezinárodní noc pro netopýry", při níž se zájemci budou moci blíže seznámit s vlastnostmi těchto malých savců. Přihlásilo se k ní 30 zemí. „Jen zemský svaz ochrany ptactva nabízí kolem 30 akcí ve všech částech Bavorska. S pomocí speciálních ultrazvukových detektorů budou lidé moci netopýry dohledat i slyšet, což je vzhledem k frekvenci jejich ,mluvy´ lidskému sluchu nemožné," píše PNP. Připomíná, že 25 druhů netopýrů v Bavorsku je pořád ohroženo, mimo jiné lopatkami větrných elektráren a pesticidy v zemědělství, které redukují četnost insektů jako potravy těchto létajících savců.
V okrese Regen budou mít „netopýří noc" v sobotu od 17 hodin v evropském centru netopýrů v Bavorské Železné Rudě. (regen.lbv.de)
V jižních Čechách bude na hradě Šelmberg u Mladé Vožice v sobotu od 20 h do půlnoci ukázka odchytu netopýrů do sítí apod. Další akce budou v září. Podrobnosti na www.ceson.org a www.sousednetopyr.cz.

Novomanželé na srazu zlatokopů.Slavnost zlatokopů

Od pátku do neděle bude v Hundingu v okrese Deggendorf 20. ročník Slavnosti zlatokopů, která se od skromných začátků v roce 1990 stala dostaveníčkem fandů Divokého západu. V pátek od 16 a v sobotu od 14 hodin budou vystupovat country zpěváci a skupiny, v sobotu proběhne soutěž v rýžování, pro děti jsou připraveny jízdy na ponících, házení podkovou, rovněž rýžování atd. Vystupovat budou skupiny line-dance i z ČR. (www.hundiger-goldbraeber.de)Na snímku jsou Jürgen a Jutta Loosovi z Kelsterbachu u Frankfurtu. „Poznali se v divokozápadním kempu před dvěma roky a letos se vzali," píše PNP. V Hundingu tráví líbánky – coby zlatokopecký pár z roku 1849 při vrcholu zlaté horečky v Kalifornii…

Začne zase mobbing?

I v Rakousku se všechny děti netěší na setkání se spolužáky v novém školním roce. „Podle aktuální studie OECD není v žádné evropské zemi tak vysoký podíl těch, kteří již byli vystaveni mobbingu," píší OÖN. Odráží to i studie tísňové linky 147 „Rada po drátě" a vesničky SOS, která uvádí, že se s tímto jevem setkalo 46 procent mladistvých, mezi 9-14letými dokonce 71,7 procenta. Dvě třetiny dotazovaných uvedly, že znají někoho, kdo už byl vystaven mobbingu spolužáků.Nejčastěji jde o nadávky a urážky. Děvčata jsou systematicky „vytěsňována" z kolektivu, u chlapců převládá fyzické násilí.
Přímým, „osobním" mobbingem jsou dotčeni zejména mladší žáci, starší, hlavně děvčata, jsou vystavováni spíše „cybermobbingu". „Celkem uvedlo 30 dotazovaných, že v posledních měsících byli obtěžováni prostřednictvím internetu nebo mobilu," uvádějí OÖN. Zhruba polovina obětí řekla, že si vyhledali pomoc. 52,2 procenta děvčat našlo odvahu o tom někomu říci, z chlapců jen 35,7 procenta. Podle „Rady po drátě" pomáhají v boji proti mobbingu mimo jiné „kasičky", do nichž mohou poškození anonymně vhazovat svá oznámení, ale i posilování třídní pospolitosti, například společným vařením, besedami a tvůrčími dílnami.

Cityjet má jezdit v příhraničí.Jubileum koňky

„Minulost a budoucnost železniční přepravy mezi Lincem a Prahou si dají dostaveníčko v sobotu v Summerau," píší OÖN. U příležitosti 190 let zahájení stavby koňské železnice Budějovice – Linec se tam sjedou historické vozy. Budoucnost zase bude reprezentovat nová garnitura Rakouských drah „Cityjet", která od změny jízdních řádů v prosinci bude sloužit na Summerauské dráze. V jedné soupravě má místo až 259 cestujících. „Komfort, rychlost a inovace mají zvýšit atraktivitu tohoto železničního spojení," uvádí deník. Na snímku v „jetu" jsou vlevo starosta Rainbachu Fritz Stockinger a personální šéf ÖBB Paul Sonnleitner s mažoretkami kapely Zulissen z Rainbachu.

V Pasově se neblýská

Chotěbuz je „hlavním městem blesků" v Německu, píše PNP. Na čtvereční kilometr tohoto brandenburského města loni dopadlo teoreticky 8,4 blesku. Nejméně často udeřilo ve východofríském Aurichu a v Pasově, jen 0,23 blesku na čvereční kilometr, jak vyhodnotily měřicí stanice Siemensu. Jeho centrála „hromobití" v Karlsruhe zaznamenala loni téměř 623.000 blesků. V roce 2013 jich bylo 542.000, ale v roce 2007 přes milion. Stanice Siemensu registrují údery s přesností na 200 metrů. Místo centrála vypočítává z diferenčních časů dopadu blesku, jak jej zaznamenávají různé měřicí stanice.