Co následuje- do 31. srpna odstraní dvě strany nedostatky v kandidátkách
- do 1. září vydá krajský úřad rozhodnutí o registraci kandidátní listiny či jejím odmítnutí, příp. o škrtnutí jednotlivých kandidátů

Sedm dnů měly politické strany a hnutí na upřesnění podoby své kandidátky. Mohly doplňovat kandidáty až do maximálního počtu 22 nebo měnit jejich pořadí. Této možnosti jich několik využilo. Podle Aleny Karvánkové z odboru legislativy a vnitřních věcí krajského úřadu doplňovaly kandidáty do kandidátních listin politické strany Blok proti islamizaci – Obrana národa, Dobrá volba 2016 či Radostné Česko, které má jen dva kandidáty. Totéž provedlo politické hnutí CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI, jež čítá sedm členů. Další volební strany chtěly změnit pořadí kandidátů, což udělala např. strana Občanská demokratická aliance a stejnou potřebu mělo též hnutí SPORTOVCI PRO SPO-LEČNOST. Hnutí Referendum o Evropské unii ze své kandidátní listiny jednoho kandidáta odvolalo a nahradilo ho jiným stejně jako politická strana ROZUMNÍ.

Krajský úřad jako registrační úřad už přezkoumal, zda byly kandidátní listiny podány v souladu se zákonem. U dvou tomu tak nebylo a do 31. srpna musí nedostatky odstranit.„V prvním případě chybělo prohlášení kandidátů a ve druhém zmocněnec kandidoval za Plzeňský kraj,“ uvedla Alena Karvánková s vysvětlením, že zmocněnec strany či hnutí nemůže kandidovat.

Podle tajemníka Městského úřadu v Týně nad Vltavou Luďka Chlandy mají strany do 20. září delegovat své zástupce do volebních komisí. Pokud této možnosti nevyužijí a nebude naplněn minimální počet členů volebních komisí, jichž město bude mít 12, mohou se o tato místa ucházet občané.