Sněhový kostelík v Mitterfirmiansreutu je po asi dvouapůlměsíční existenci uzavřen pro oblevu. Možné je nadále jen nahlédnout dveřmi dovnitř. Organizátoři proto také přestali vybírat vstupné.

V zákazech dohánějí Česko

Evropská unie teprve teď zvažuje zákaz podávání piva a vína mladším 18 let. „Pro hornorakouské hospodské to znamená konečně rovnou soutěž,“ píše deník Volksblatt. „Zatím co totiž ve Vídni, Dolních Rakousích a v Burgenlandsku mohou být dokonce tvré alkoholy nalévány i šestnáctiletým, v ostatních spolkových zemích až od osmnácti. Především pro gastronomii u hranic se sousedními zeměmi je to špatné, mladým stačí přejet třeba jen do sousední vesnice, aby si kořalku legálně opatřili.“

Svaz pivovarníků v Rakousku zatím vyčkává – o ještě nesnesených vejcích se prý nemluví.

Jak dopadne batole?

Případ odebrání a zase navrácení jednoročního Jonase 18leté matce a jeho předání do péče náhradní rodiny kvůli hrozícímu trestu vězení jeho babičce (Deník informoval) stále není u konce. Proti rozhodnutí soudu v Lambachu, který vrácení chlapce nařídil s poukazem na posudek znalce, se odvolali úřad péče o děti i právní zástupce rodiny. Strany brojí proti tomu, že před rozhodnutím nebyly s posudkem seznámeny a nemohly se k němu vyjádřit. Rodina se navíc brání rozhodnutí, že úřad péče o děti je oprávněn domácnost pravidelně navštěvovat. Soud bude o věci dál jednat 15. března.

Ubývá lékáren

V minulém roce zavřelo kvůli těžké konkurenci v Bavorsku 92 lékáren, jen 48 nových bylo otevřeno. Jejich počet klesá soustavně a dnešními 3386 středisky se vrací ke stavu 1995-96, píše deník PNP. Existenční problémy prý výrazně zvýšil zákon zakazující velkoobchodníkům proplácet lékárnám marže. Zejména pro venkovské je to existenční hrozba.

Ženy v sedlech (motocyklů)

Na každý sedmý motocykl v Německu sedá žena. Podle automotoklubu ACE je jich 14 procent. Největší procento mají v jižních částech Německa, výrazně menší je na severu a na východě státu. „Především Bavorky si motocykl oblíbil, má jej 199 z 10 000 žen,“ píše PNP. Následují Porýní- Severní Vestfálsko181 a Bádensko – Württembersko se Sárskem 176. Na konci žebříčku je Sasko s 82 majitelkami motorky. V celé SRN jezdí na motocyklu 150 z 10 000 žen. V absolutních číslech má vlastní motocykl 112 892 žen v Porýní, 105 600 v Bavorsku atd. Z 57,5 procenta jde o ženy ve věku 40 až 54 let. Tisíc motorek je přihlášeno na ženy starší 80 let. „Jezdí na nich ale nejspíš vnuci,“ dodává PNP.

U sousedů je bezpečněji

V Dolním Bavorsku, tedy části přiléhající k ČR, byla loni kriminalita nejnižší za uplynulých deset let. Napsal to deník PNP.

 Registrováno bylo  47 417 trestných činů (loni 48 824). 66,4 procenta z nich bylo objasněno (66,1). Od roku 2002 je jejich počet nižší o téměř 17 procent. Poprvé za deset let poklesl počet trestných činů na 100 000 obyvatel pod 4000. Nejbezpečnějším okresem regionu je Straubing s 2561 skutky. Mezi neobjasněnými činy je požár jeho cihelny (foto).

Za největší úspěch v boji s kriminalitou považuje zemské prezidium dopadení dvou drogových kurýrů v únoru mj. s pěti kilogramy heroinu, osmi kilogramy hašiše a více střelnými zbraněmi. Zajištěno bylo i větší množství peněz. Drogové kriminality jinak za deset let ubylo 27,7 procenta, přičemž výrazně stoupl obchod s pervitinem Na předávkování loni zemřelo deset lidí

Násilná kriminalita (vraždy, zabití, těžké ublížení na zdraví) za deset let vzrostla o 11,8 procenta, po poklesu 2009 a 2010 jí zase přibylo 10 procent na 1713 činů. 42,5 procenta pachatelů bylo pod vlivem alkoholu.

Počet sexuálních deliktů je za deset let nejnižší – 487. Z toho 85,6 procenta skutků bylo objasněno. Vzrostl počet případů šíření pornografie.  

Nejméně bylo zaznamenáno i krádeží - 14 289. Počet domovních vloupání ale z toho stoupl o devět procent.  

Tzv. pouliční kriminalita celkově poklesla, ale o více než 75 procent přibylo případů exhibicionismu a vyvolávání veřejného pohoršení.  

Při kontrolách osob bylo zajištěno kromě drog také 253 zbraní a zabaveno 166 vozidel. Zjištěno bylo dále 812 přestupků proti cizineckému zákonu mj. s 81 nedovoleně převáděnými osobami.

Jel k zásahu, dostal pokutu

Jednotka dobrovolných hasičů v Deggendorfu zaplatila hodně diskutovanou pokutu, kterou dostal její člen Martin Friedl (28) v říjnu za překročení dovolené rychlosti při jízdě k nasazení. „V třicetikilometrové zóně města mu komunální radar naměřil na cestě z jeho bydliště k požární zbrojnici 61 km/h,“ píše deník PNP. „Spěchal proto, že jako vyškolený specialista chtěl pomoci jednotce při zásahu při úniku plynu.“

Proti pokutě 160 eur a čtyřtýdennímu zákazu řízení se spolu s jednotkou a městským požárním inspektorem bránil. Před soudem se strany shodly, že zaplatí pokutu 200 eur, ale nebude mu uložen zákaz řízení. Poté, kdy zaplatil 200 eur pokuty, 40 eur správního poplatku a sedm eur nákladů úřadu, státní zástupce jeho stíhání zastavil. „Celou částku pak uhradil místní svaz hasičů – s pomocí tří zdejších občanů, kteří mu na Friedla přispěli celkem 40 eury,“ uzavírá deník.