Jak sdělil starosta Jindřich Bláha, s petičním výborem jednali hned dvakrát. „Poprvé to bylo v červenci a podruhé v srpnu, těmto jednáním předcházelo setkání s investorem. Rada města odmítla původní záměr, který byl předložen do zjišťovacího řízení na krajský úřad,“ upozornil.

Současně definovali cíle, kterými by se měl developer při plánování projektu řídit. „Ty byl měl investor splnit a přepracovat záměr, šlo o oblasti srážkových vod, zeleně, dopravy i využití objektů,“ upřesnil Jindřich Bláha, že zatím projekt není upraven. Do celého procesu dle jeho slov rada města zapojila i odborníky na dopravu a krajinný ráz. Společnost Exprin Property upravený projekt po dokončení hodlá prezentovat veřejnosti.

KOLABS V SOBĚSLAVI

Toto vyjádření vyvolala emotivní diskusi mezi přítomnými. Za petiční výbor vystoupil Pavel Plát. „Chceme najít cestu, tak aby tento obrovský projekt, záměr, který byl navržen, nezpůsobil kolaps,“ sdělil s tím, že je důležité, abys se také mladí lidé vraceli do Soběslavi.

V Soběslavi v květnu vznikla petice proti výstavbě průmyslového areálu, petiční výbor ve středu 24. června předal archy s 1800 podpisy zastupitelstvu.
Soběslavští se semkli proti průmyslové zóně, zastupitelstvu předali petici

Osobně totiž studoval v Praze a vrátil se na jih Čech. „Podstatu problému vidím v tom, že takto velký záměr se do Soběslavi nehodí, proporcionálně není vůbec vhodný. Jsme přesvědčení, že by se průmyslová zóna měla rozvíjet postupně,“ přiblížil vizi petentů.

SCHÁZELA REGULACE A JASNÁ PRAVIDLA

V I. etapě by si přáli omezit záměr, jak prostorově, tak velikost samotných budov. V původním plánu podle něj chyběla regulace a pravidla. „I petiční výbor jednal s odborníky, vzdělával se. Je třeba aby zastupitelé jasně stanovili svůj cíl, že projekt má být zásadně zmenšen,“ dodal Pavel Plát.

DALŠÍ VERZE

Za občany Chlebova promluvila Gabriela Pospíšilová a ukázala další verzi projektu. „Původní projekt známe všichni, tento zná málokdo kromě rady města. Jde o pracovní projekt, není možné ho zveřejnit, je však stejně velký, ba naopak ještě větší. Úpravy, který se zahrnuly, vypadají tak, že se zeleň posunula z kraje k silnici na Chlebov, místo kruhového objezdu je tam navržena víceúrovňová křižovatka a budova podél dálnice se mnohem zvětšila, což znamená více dopravy, více hluku, větší zátěž,“ vysvětlila.

Pohled na Soběslav spolu s vizualizací nového průmyslového parku.
Vznikne v Soběslavi obří průmyslový areál?

Město řešilo dopad čtyř hal, stále se ale neví, co tam bude sídlit za společnosti. „Tímto si myslím, že by se Chlebov úplně odřízl, přestěhovala jsem se sem s rodinou za klidem z velkoměsta. V Soběslavi je krásně, z Prahy jsem utekla, protože tam nebylo k žití, vysoká kriminalita, nebylo tam bezpečí. Nechci, aby moje děti žily ve strachu a nechci abych je pouštěla se strachem na kole do školy, aby nás tu někdo vykrádal a aby sem agenturní pracovníci zavlekli nemoci,“ zdůraznila Gabriela Pospíšilová.

PŘIPRAVÍ NOVÝ PROJEKT

Jak tvrzení okomentoval zastupitel a radní Petr Lintner, tuto pracovní verzi rada města odmítla. „Tuto verzi projektu jsme odmítli, protože se podstatně neliší od té původní. Došli jsme dokonce k tomu, že jsou tam některé věci horší a méně kvalitní než v té původní,“ dovysvětlil zamítavý postoj. Finální verze není hotova.

„Budeme čekat na to, co předloží investor. Naším cílem je, aby se v minimálně z poloviny haly zmenšily, první, co bychom měli řešit, je jak bude oblast zajištěná sítěmi, jak budou komunikace, vodovody a kanalizace. Teprve potom se na to napasují malé haly nebo provozovny,“ sdělil, že chce postupovat krok po kroku a že investor plánuje veřejnou prezentaci.

POSTAVÍ CHODNÍK I CYKLOSTEZKU

Podle jeho vyjádření rozhodně nechtějí odříznout osadu od města. „Odříznutí vzniká už nyní při budování železnice. Budeme požadovat, aby byla k Chlebovu cyklostezka a chodník, ideální území je k tomu mostu, ale za ním je to třeba dořešit také,“ míní Petr Lintner s tím, že nejdříve je nutné se dohodnout, až za krajní řešení považuje změnu územního plánu.

Hana Kovářová ze Soběslavi se rozhodla promluvit k zastupitelům, kteří zatím neodpověděli na leták petičního výboru, který dostali do schránek. „Všimla jsem si, že na otázky petičního výboru, který háji zájmy města, neodpověděli členové jedné strany. Když jsem šla k volbám, tak jsem volila lidi, kterých si vážím, a ani mi nezáleželo na tom, v jaké jsou straně. Tak vás prosím až budete rozhodovat, o tom, jestli tu zónu podpořit nebo nepodpořit a jakým způsobem, volte vaše rozhodnutí s ohledem na budoucnost Soběslavi, protože o tu jde,“ požádala místní občanka.

STRACH Z NÁKLADNÍ DOPRAVY

Petr Maté z Chlebova upozornil, že v projektu investor opomněl parkovací místa pro kamiony. „Je mi jasné, že se mu do toho nechce, protože mu to ubere místo. My jako občané to však musíme požadovat, jinak se nám blízké okolí promění v parkoviště nákladních aut,“ podotkl s tím, že rada města omezila nákladní dopravu v centru, ale nikdo se už nestará o okolní obce.

V Soběslavi se spojila skupina občanů nesouhlasících se zamýšlenou výstavbou průmyslového areálu v lokalitě Na Pískách. Vznikla petice, kterou již podepsalo kolem stovky lidí.
OBRAZEM: Proti průmyslovému areálu v Soběslavi bojují peticí

Zastupitelka a radní Alena Krejčová dodala, že se již vyjadřovala při předložení záměru jako občanka. „Nechceme tento projekt v původní podobně, přejeme si úpravy. Rada města má za to odpovědnost, byli jsme zvoleni občany a zastupujeme je. Máme cesty a nástroje, jak stavbu ovlivňovat. Získáváme odborné informace a hledáme možnosti, jak záměr korigovat a usměrňovat,“ popsala, že je třeba mít jasnou vizi předem a je otevřená všem jednáním.

Další názor vnesl do diskuse člen petičního výboru Zdeněk Kozlíček ze Soběslavi, který byl potěšen, že poprvé od radních města slyšel nějakou vizi. „Máme tu projekt, který je nafukovací. Když ho zmáčkneme z jedné strany, na druhé se vyboulí. Developer má jasný záměr, chce čtyři haly, protože je to pro něj nejlepší řešení. Vize není o tom, že se bavíme o nesmyslných halách, ale o tom, co by tam mělo být,“ uvedl, že současné firmy v průmyslové zóně mají řadu problémů.

Současně popsal, že chová mírnou nedůvěru v jednání města, protože k procesu EIA poslalo pouze dvě připomínky.

V Soběslavi se diskutovalo až do večerních hodin, každý si k tématu chtěl říct to své, nakonec zastupitelé odhlasovali několik usnesení, kterými se hodlají do příštího zasedání řídit.

Odsouhlasená usnesení týkající se průmyslové zóny

- Zastupitelstva města nesouhlasí s výstavbou v průmyslové zóně bez znalosti konkrétních budoucích uživatelů staveb a bez znalosti konkrétního způsobu využití.
- Zastupitelstvo města zásadně nesouhlasí s výstavbou čistě skladových prostor v průmyslové zóně.
- Zastupitelstvo města nesouhlasí s dopravním řešením navrhovaným v záměru JHC938 a nesouhlasí s dopravními limity. Jako akceptovatelnou dopravní zátěž považuje provoz s menší intenzitou v nákladní dopravě.
Při návrhu dopravního řešení je nutné dbát na bezpečnost a kvalitu pohybu chodců a cyklistů na spojnici Soběslavi a Chlebova - řešení musí zahrnovat chodníky a cyklostezky, které budou propojovat obě městské části.
- Zastupitelstvo města ukládá radě města provést rešerši možností, jakými je možné nyní a v horizontu pěti roků regulovat výstavbu v průmyslové zóně.
- Zastupitelstvo města nesouhlasí s původním návrhem průmyslové zóny předloženým v záměru JHC938.
- Zastupitelstvo města požaduje omezení velikosti záměru z pohledu celkové plochy záměru a maximální velikosti jednotlivých realizovaných budov.
- Zastupitelstvo ukládá radě města zajistit zápisy ze všech jednání týkajících se průmyslové zóny a bezodkladně je předávat všem členům zastupitelstva města.
- Zastupitelstvo ukládá radě města, aby jednala s petičním výborem a do příštího zasedání společně kvantifikovali požadavky na zmenšení záměru pro první etapu rozvoje PZ (popřípadě její varianty).