Tak začínají OÖN reportáž o práci kunsthistorika Andrease Strohhammera, od roku 1994 restaurátora lineckého muzea umění Lentos. Zároveň je podle tohoto listu svým způsobem „stopařem, soudním lékařem, znalcem prokazujícím identitu osob, pravost listin a podobně“.

Momentálně posuzuje jeden z nejcenněších obrazů sbírky Lentosu, „Bildnis Trude Engel“, jehož cena se odhaduje na patnáct milionů eur. Což, jak restaurátor říká, „není špatné za čtvereční metr pomalovaného plátna“… „Dosud se mělo zato, že ono ošetření chrupu a portrét jsou z roku 1911. To ale podle nynějších Strohhammerových zjištění nesouhlasí, protože Schiele tehdy maloval jinak,“ píše deník.

O vzniku a osudu obrazu je mnoho mýtů, pohádek a tvrzení, ale žádné vědecké poznatky, pokračuje list. To se má změnit, protože obraz „Trude“ restaurátor „rozebírá“ pro velkou výstavu 75 obrazů tria velkých malířů zesnulých shodně před 100 lety s názvem „1918 – Klimt, Moser, Schiele – sebrané krásy“ od 16. února do 21. května v Lentosu. Zkoumá při tom i čilou korespondenci rodiny Engelových s velkým rakouským umělcem vídeňské moderny, který zemřel 31. října 1918 ve věku pouhých 28 let na následky španělské chřipky, uvádějí OÖN.

Traduje se, že zubařova dcera, která zemřela v roce 1992 ve věku 93 let, nebyla s expresivním portrétem od mistra vůbec spokojena, proto jej prořízla dlouhým řezem nožem. Její otec pak měl přemalovat intimní místa. „Dlouhý řez ale Strohhammer, který obraz vyšetřoval i digitálním rentgenem ve vídeňském Belvederu, nenašel,“ píše deník. „Zato ale řadu bodnutí, která jsou ještě patrná na zadní straně obrazu. Byly velmi jemně ošetřeny, snad Schielem samotným. Zpředu jsou trhlinky vidět jen při detailní prohlídce.“

Forensní zkoumání také ukázalo, že obraz Trude nebyl přemalován. Rentgenové snímky a infračervená reflektografie na něm nepotvrdily ani větší vrstvy materiálu, ani stopy kovů v tehdy používané olověné nebo zinkové bělobě. Strohhammer odmítá i dvojici přisuzovaný milenecký vztah. „Z obrazu nic takového nelze vyčíst. Snad ji chtěl kreslit nahou, jak bylo tehdy obvyklé, a ji to urazilo. Proto sáhla po tom noži…,“ říká.

Fascinující vhled do své výzkumné práce kolem "Bildnis Trude Engel".poskytne Andreas Strohhammer v lineckém AEC „Deep Space Live“ 15. března od 19 hodin.

Zda při tom objasní i smysl jasně patrné a snad přemalované lebky na čele Trude Engelové, prvek, kterého Schiele nikdy jindy neužil, není známo. „Je to rozhodující důkaz hněvu portrétované? Této tajemné hádance, poslednímu nevysvětlenému tajemství obrazu, je nyní Strohhammer na stopě,“ uzavírají OÖN.

Bez prstů je mistrem trialu

Mladý mistr na trati.Zdroj: Deník/repro

Dvanáctiletý Julian Hauhart (na spodní snímku snímku s rodiči) z Engerwitzdorfu se narodil bez prstů pravé ruky. I s tímto hendikepem se stal mistrem Rakouska mládeže v trialu, když vyhrál pět ze sedmi soutěží minulého roku, píší OÖN.

Kariéru začal v šesti letech na elektrické motokrosové motorce. Pak mu otec Thomas a prezident klubu ETC-Treffling Josef Kolberger speciálně upravili běžný trialový motocykl 125 ccm. Přehodili polohu brzdy a spojky, Julian vstrčí ruku do plastikového pouzdra zesíleného uhlíkovými textilními vlákny, upevněného na pravé straně stroje a pevně spojeného s řidítky. Z něj ovládá spojku točivým pohybem, popisují OÖN.

Trialista s hrdými rodiči.Zdroj: Deník/repro

Titul mistra převzal chlapec minulý týden od Austrian Motorsport Federation v Technickém muzeu ve Vídni.

Mohou učitelé stávkovat?

Německý ústavní soud bude projednávat hromadnou žalobu učitelů z Dolního Saska, Severního Porýní-Vestfálska a Šlesvicka-Holštýnska na to, že byli disciplinárně potrestáni za účast na protestech nebo stávkách odborového svazu zaměstnanců vzdělávání a vědy (GEW).

Ústavní správní soud v dubnu 2014 konstatoval, že na všechny úředníky nezávisle na tom, jakou činnost vykonávají, se vztahuje zákaz stávkování, daný už jejich statusem. Z ústavy vyplývá zvláštní vzájemný vztah práv a povinností státu a úřednictva. Jejich úprava má zaručit „tvorbu profesionálního úřednictva k všeobecnému blahu“, jinými slovy k zajištění funkčnosti aparátu Novela doplnila, že tento vztah se má dále vyvíjet. Tento pojem je ale stále sporný. Zákaz stávkování je také dán spolkovým a zemskými zákony o úřednictvu. Úředníci nesmí bez dovolení opustit službu s výjimkou zdravotních důvodů.

Evropská úmluva o lidských právech připouští zákonné omezení obecného práva lidí se shromažďovat (i v odborech) jen v určitých případech, například k udržování pořádku nebo k ochraně svobody jiných (služba v armádě, u policie nebo na státním zastupitelství). Evropský soudní dvůr tedy odnímá státním úředníkům právo na tarifní vyjednávání a na stávky. Školy pak nevidí jako státní správu v užším slova smyslu. Německý ústavní správní soud proto uložil zákonodárcům SRN odstranit rozpor mezi legislativou EU a spolkové republiky.

GEW, zasazující se o právo úřednictva stávkovat, argumentuje ústavními svobodami a mezinárodním pracovním právem. Požaduje omezit zákaz stávkování jen na úředníky s čistě „svrchovanými“ úkoly. Vztah mezi státem a úřednictvem se má ve smyslu německé ústavy „dále vyvíjet“, přičemž má být podle odborů nově interpretován i obsah tzv. „závazku věrnosti“.

Spolková vláda to nadále odmítá – občané se spoléhají na to, že stát bude schopný nonstop konat. Zákaz stávkování patří „k celkovému balíčku“ povinností, ke kterým se úředník na začátku kariéry zavazuje.

V komentáři k tomuto sporu PNP mimo jiné poznamenává: „Kolem 600 000 učitelů se statusem úředníka v Německu a asi milion dalších státních služebníků si užívá bohatých privilegií. Kyne jim dobré zajištění stáří, dostávají příspěvky na zdravotní pojištění, jsou nevypověditelní, abychom uvedli jen to nejdůležitější. Mají pracovní dobu a dlouhé prázdniny k tomu, o jakých si může většina zaměstnanců privátního hospodářství jen nechat zdát. Že jim tyto výhody nestačí a vyžadují ještě právo stávkovat, aby mohli dosáhnout z peněz daňových poplatníků vyšších platů pro sebe, vzbuzuje dojem ,nenažranosti´…“

Milion digitálních čtenářů v měsíci

Rakouská webová analýza oznámila data všech online-platforem v zemi za třetí čtvrtiletí minulého roku při užití průzkumu dotazem, který vykazuje skutečný počet uživatelů (čtenářů). Linecké Oberösterreichischen Nachrichten a jejich nachrichten.at dosáhly poprvé víc než jednoho milionu digitálních čtenářů za měsíc a 100 000 za den, informuje redakce. Konstatuje, že se počet jejích „Unique User“ ze 472 000 v roce 2014 během pouhých tří let více než zdvojnásobil. Meziročně stoupl o 40 procent. V hodnocení zemských deníků jsou tak naši sousedé druzí za Kleinen Zeitung (1,2 mil.) a daleko před ostatními - Vorarlberger Nachrichten (418 000) či Salzburger Nachrichten (555 000). „Děkujeme za to našim čtenářům,“ píší OÖN.

Fanda půjde do basy?

Z ochozů na rok do basy?Zdroj: Deník/repro PNP

Překvapivý rozsudek vynesl podle PNP Úřední soud v Altöttingu ve čtvrtek dopoledne proti sotva třicetiletému fanouškovi SV Wacker Burghausen. Protože opakovaně navštěvoval přes celostátní zákaz vstupu na stadiony zápasy svého týmu, má jít kvůli porušování domovní svobody na rok do vězení, a to nepodmíněně, uvedl list. Přitom sama státní zástupkyně závěrem navrhovala zproštění obžaloby.

Loni na jaře byl muž při třech domácích utkáních Wackeru. Tvrdí, že o zákazu vstupu na stadiony nevěděl, a skutečně ho policisté v té souvislosti oslovili až při čtvrtém zápase. Doma se pak matky zeptal na vyrozumění o zákazu poštou, a ta podle vlastních slov našla příslušný dopis až po týdnu – prý ve stohu vytříděných, pravděpodobně nedůležitých psaní a reklamních tiskovin. Souhlasnost výpovědí matky a obviněného vedla žalobkyni ke zprošťujícímu návrhu, protože na ni matka působila věrohodným dojmem a státním zastupitelstvem žalované synovo úmyslné jednání tedy nebylo prokázáno.

Soudci Gregoru Stallingerovi naopak chyběly v líčení detailní vzpomínky, výpovědi na něho dělaly dojem, že byly dohodnuty. „V mých očích jste tu oba lhali,“ řekl. Protože obviněný už má v trestním rejstříku více záznamů, vedlo to soudce k vyslovení nepodmíněného trestu. Obhajoba se okamžitě odvolala.