Loni na podzim tuto rostlinu sklidil a na nejčistější mošt zpracoval v Schiedlbergu poprvé zemědělec Gottfried Strasser (54), který se už léta zabývá alternativními léčivými metodami a na „zázračnou aronii" spíš náhodně narazil v roce 2012 při Zeleném týdnu v Berlíně. „Byl zdravotními účinky rostliny tak přesvědčen, že k jejímu pěstování předělal celý svůj statek, pro celkově 85 000 rostlin na ploše 26 hektarů. Při tom vymyslel hrázky podobné jako při pěstování chřestu – tím mají jeho keříky o 35 procent víc kořenové části a tak lepší přísun živin, jak vysvětluje. Tvrdí, že aronie nepotřebuje žádnou chemickou ochranu rostlin a že ji pěstuje čistě biologicky. Před zvěří ji chrání pět kilometrů plotu."

Podle OÖN byl její výnos loni ještě spíš malý, ale až prý keříky během několika let dorostou do žádoucí výšky dva a půl až tři metry, počítá pěstitel se získáním pěti až osmi tun na hektar. Od minulého roku Strasser zásobuje zdravým aronia-moštem rodinu a prodejny zdravé výživy.

Novináři stávkují

Varovná stávka v bavorských novinách a tiskárnách se ve středu rozšířila. Jak odborový svaz Verdi a Svaz novinářů sdělily, připojili se k protestům zaměstnanci "Süddeutscher Zeitung", "Nürnberger Nachrichten", "Nürnberger Zeitung", tiskaři z Augsburgu, "Münchner Merkur", "tz" a "Oberbayerischen Volksblatt" v Rosenheimu.

„Místopředseda celoněmeckého výboru svazu novinářů Wolfgang Grebenhof řekl v Mnichově, že nabídky vydavatelů jsou ,nebetyčnou drzostí´," napsala PNP. Prý ignorují „hory neplacených přesčasů a rostoucí tlak ve stále ,hubenějších´ redakcích". Podle Grebenhofa vydavatelé „uspoří povolání k smrti". Za Svaz bavorských vydavatelů odpověděl Harald Schyrbock, který upozornil na klesající náklady a stále nižší výnosy inzerátů. Investice do internetu moc velký výnos nepřinesly.

Verdi požaduje pro tiskaře, redaktory a zaměstnance vydavatelství pětiprocentní zvýšení mezd, svaz novinářů chce pro redaktory o 4,5 procenta vyšší plat. Svazy zaměstnavatelů podle Verdi nabízejí pro tiskaře 1,2 % na 18 měsíců, pro redaktory dvě procenta na dva roky a pro zaměstnance bavorských vydavatelství tři procenta na 25 měsíců při pěti tzv. nulových měsících. „Odbory ohlašují další protestní akce," píše PNP.

Mladý ovčák, vzácnost…Ubývá ovcí

V Bavorsku je stále méně ovcí a bačů. Mezi roky 2005 a 2014 počet držených zvířat poklesl o čtvrtinu. V nejovčáčtější zemi Německa je tak už jen 215 000 chovných matek, píše PNP. Také tradiční povolání ovčáka je pro mladé stále méně atraktivní, pokračuje list. V Bavorsku se mu nyní učí jen pět mladíků. Celoněmecky je ročně vykazováno pouze 10 až 20 učňů. Podle statistického úřadu jich bylo v roce 2007, odkdy se záznamy vedou, ještě 147, z toho 48 děvčat.

„Důvody poklesu zájmu jsou kromě jiného nepravidelná pracovní doba s víkendy a často nepříznivé povětrnostní podmínky s větrem. Kromě toho je pro ovčáky stále těžší najít dost pastvin pro stáda," dodává list.

Pro chleba na vsi daleko…Zanikají obchůdky

Místních prodejců-hokynářů v Bavorsku silně ubývá, krámky „hynou" především ve venkovských regionech. Průzkum Bavorského rozhlasu k projektu „Místní zásobování v ohrožení" srovnal počty maloprodejen v jednotlivých obcích v roce 2005 a 2015. Nejsilnější úbytek zjistil v Horním Francku a Horní Falci, kde za deset let zaniklo až 20 procent obchůdků. „S velkým ,umíráním´ prodejniček bojuje i víc venkovských okresů v Horním a Dolním Bavorsku," pokračuje list. V okrese Straubing-Bogen venkov zaznamenali pokles o 27,9 procenta (ze 68 prodejců zbývá 49), ve Freyungu-Grafenau o - 26,7 (z 86 obchodníků zůstává 63).

Celkově už v každé čtvrté dědině v Bavorsku – v 510 - není ani jedna prodejna potravin, ve 158 z nich ani pekař či řezník. Vyplývá to z odpovědi ministerstva hospodářství na interpelaci poslanců sociální demokracie. Počet maloobchodů s potravinami v zemi klesl v uplynulých deseti letech ze 6501 na 5883, ačkoliv ve stejnou dobu vzrostl počet obyvatel o 2,3 procenta.