Patří k asi 430 dobrovolníkům, kteří získávají v Horních Rakousích každý týden v supermarketech, pekařstvích a restaurantech údajně neprodejné potraviny.

Linecký list doprovodil Spörka a jeho kolegyni Piu Reichartovou do velkobio-trhu v podunajském parku, který s Foodsharingem kooperuje už tři roky. Ve skladu už na ně čeká nákupní vozík plný vytříděných dětských jogurtů, kremrolí, prošlého krmení pro psy, kávy, hroznů… „Vezmi si, co potřebuješ a co můžeš rozdělit, Didi,“ říká Pia. Ona sama „zachráněné“ potraviny, které sama nepotřebuje, předává své babičce v chráněném bydlení, a ta zase věci rozděluje sousedkám. Všechno ostatní předává Pia do tří „fair-talířů“, do chladniček na umělecké univerzitě, pedagogické zemské škole a v bytovém útulku, kde se z nich může každý obsloužit. Mnoho těchto potravinových zachránců je sociálními pracovníky, kteří jídlo předávají klientům.

Vzpomínají Beethovena

close Beethoven. info Zdroj: Deník/ČTK zoom_in

Kdy přesně se Ludwig van Beethoven narodil, to zůstává v temnotách. Jisté je jen, že 17. prosince 1770 byl pokřtěn v Bonnu, píší OÖN. Tohoto velikána ale budeme slavit celý letošní rok koncerty, výstavami, festivaly. Cestovní bedekr Best in Travel sestavil skladatelových Top 5, míst, která by turisté letos měli bezpodmínečně navštívit – počínaje Bonnem, kde se narodil.

„Ostudné spojení“ přivedlo Beethovena 5. října 1812 do Lince, zmiňuje v té souvislosti deník. Nelíbilo se mu prý, že jeho bratr Nikolaus Johann, který provozoval starou lékárnu na Hlavním náměstí, byl milenecky spjat se svou hospodyní Theresií, která měla – pro tehdejší dobu neomluvitelně – nemanželské dítě. Ludwig měl u faráře, biskupa a u policie intervenovat, aby tu ženu vypudily z domu, ale spor skončil tím, že si ji Nikolaus Johann vzal a její dceru adoptoval.

OÖN se rozepisují i o proslulé 9. symfonii, čtvrté větě Óda na radost. V roce 1942 pateticky ohlásil ministr propagandy Joseph Goebbels na oslavě NSDAP k 53. narozeninám Hitlera její uvedení pod taktovkou Wilhelma Furtwänglera. A třicet let nato bylo šestnáct taktů Ódy povýšeno na Evropskou hymnu, připomíná list.

Politicky moderně myslící Beethoven neváhal stejně smýšlejícím přátelům v roce 1794 popsat konzervativní poměry v habsburské Vídni slovy: „Dokud má Rakušan své pivo a vuřty, nerevoltuje…“ A jeho sklony pouštět své názory nezastřeně z řetězu ilustruje ještě jeho slovy ke svému mecenáši Karlu von Lichnowskému: „Pane kníže, tím, čím jste, jste se stal díky náhodě a narození. Čím jsem já, tím jsem se stal skrze sebe. Knížat je a ještě bude tisíce; Beethoven je ale jen jeden…“

List posléze zmiňuje, že Beethoven v Linci pracoval na konečné verzi své 8. symfonie. „Sinfonia Lintz im Monath October 1812,“ poznamenal rukou na noty. K veřejnému koncertu se ale skladatel v Linci nedal přesvědčit. Jen několik málo vyvolených smělo poslouchat při soiree hraběte Nikolause Ludwiga von Dönhoff, jehož dům platil za centrum linecké hudby.

Podle OÖN zablokovala produktivitu velkého skladatele hluchota. Vytvořil na 700 skladeb, z toho devět symfonií, pět klavírních koncertů, šestnáct smyčcových, 32 klavírních sonát, dvě mše a jedinou operu Fidelio, která měla premiéru 1805 ve Vídni. Zemřel 26. března 1827, prý i na následky pití. „Když mu sluha přinesl dvě láhve rüdesheimského vína k posteli, měla jeho poslední slova být: ,Škoda, škoda, příliš pozdě…´“ Na poslední cestě na vídeňský hřbitov ho vyprovázelo na 20 000 lidí.

„Na 10. symfonii, kterou rozepsal krátce před smrtí, teď pracuje tým hudebních vědců, skladatelů, hudebníků a počítačových expertů. S pomocí umělé inteligence chtějí ,Nedokončenou´ dokončit. Nové dílo z minulosti má být uvedeno poprvé 28. dubna,“ uzavírají OÖN.

Bilance policie

Hornorakouský zemský ředitel policie Andreas Pilsl prezentoval bilanci roku 2019 jako veskrze pozitivní. Masivně ale stoupl počet řidičů pod vlivem alkoholu a drog, podle šéfa i proto, že alkohol za volantem je veřejností pořád vnímán jako kavalírský delikt. Počet stíhaných pro tento skutek stoupl meziročně ze 4423 na 5039, o papíry přišlo 3249 šoférů. Zkoušky na drogu vynesly 899 stíhání, o 350 víc než předloni. Digitalizace sledování dopravního provozu přinesla víc zjištění překročení povolené rychlosti na 993 079 případů (předloni 824 660). Při telefonování za jízdy bylo odhaleno 293 511 řidičů, v roce 2018 „jen“ 279 223. K početnímu stavu policie Pilsl zdůraznil, že ze 4299 zaměstnanců je v exekutivě 3917 a podíl žen že poprvé překročil 20 procent.