Halloweenské rozpaky

close Ilustrační foto. zoom_in Krátce před 31. říjnem ukázal průzkum, že téměř polovina Rakušanů vnímá halloween negativně. Víc než třetina neví, co se vůbec slaví, píše deník OÖN. Devět procent si myslí, že jde o svátek vyhánění zlých duchů. „V současnosti velmi oblíbené pestré řádění masek, kterému je přičítán keltský původ a které vítěznou cestu do Evropy nastoupilo z USA, je v protikladu k tichým svátkům Všech svatých a dušiček," uvádí list.

V průměru 15 procent občanů už někdy bylo obětí halloweenského řádění, v některých spolkových zemích dokonce čtvrtina dotazovaných. 11 procent lidí halloween spontánně odmítá, podle nich jde o americký, v Rakousku netradiční, zvyk, na kterém se vydělávají peníze. Stále se rozmáhající kult „strašidel" třetina nahlíží spíše negativně,  třetina velmi negativně. Jen patnáct procent vidí trend pozitivně, především mladí.

„I každý ze spontánních odmítačů halloweenu se nicméně jeho oslav v partě účastní," pokračují OÖN. Ze skupiny do 29 let se takové zábavy rozšířené především na východě Rakouska účastní každý čtvrtý. V Rakousku se rozšiřuje i americký zvyk "trick or treat"- děti, kteří o halloweenu zazvoní na dveře domácností, obdarovává polovina dotazovaných sladkostmi, dokonce i 44 procenta z těch, kteří halloween odmítají. Takové „žebrání" by prý jistě nepodpořilo 28 procent Rakušanů.

Dýně k halloweenu vyřezává a domy s nimi zdobí pětina lidí. 67 procent rozhodně žádné „halloweenské" ozdoby nenakupuje.

Vydělal na lupu

Před devatenácti lety přesvědčil tehdejší pokladní banky ve Vídni-Döblingu dva komplice k tomu, aby „jeho" banku přepadli. Uloupeny byly tehdy hotovost, zlaté cihly a zlaté mince za celkem 2,3 milionu šilinků, dnes 167 000 eur. Pokladní za to dostal sedm let, z nichž si polovinu odseděl. Během procesu prostřednictvím svého obhájce deponoval část lupu u soudu na náhradu škody.

„Letos na jaře dostal advokát nečekaně výzvu vídeňského zemského soudu na sdělení čísla účtu, na který by chtěl převést jaksi přebývající část onoho lupu ve výši 63 000 eur," píše list OÖN. Soud letos od května do října přezkoumával staré podklady a mimo jiné se od tehdy oloupené banky a její pojišťovny dozvěděl, že prý poškozenými nejsou. Cena tehdy rovněž u soudu deponovaných drahých kovů totiž během těch let natolik stoupla, že přesáhla původně způsobenou škodu…  Obhájce Herbert Eichenseder tedy přebývající úložku od soudu dál předisponovat svému bývalému mandantovi, nyní 63letému.  „Co s nimi teď dělá, nevím," řekl dvokát deníku.

Lepší se v rovnoprávnosti

Rakousko si výrazně polepšilo ve zrovnoprávňování žen. Podle "Global Gender Gap Report" Světového ekonmomického fóra se z loňského 34. místa v pořadí 135 porovnávaných států s 93 procenty světového obyvatelstva posunulo na dvacátou příčku, nejlepší v historii srovnávání, píší OÖN. Špičkové pozice dál drží severské země. Gender Gap Report sleduje postavení žen co do rozdílů s muži v oblastech zdravotnictví, vzdělávání, účasti na politickém životě a ekonomické rovnosti. V posledním kritériu má Rakousko nejvíc co dohánět, je až na 70. místě. Osmnácté je v participaci žen na politice. Ve vzdělání postoupilo ze 76. na 49. místo, co do péče o zdraví dokonce spadlo ze 46. na 50. místo. V podkategorii rovnosti příjmů si polepšilo o 17 míst, ale jen na 99. místo, vůbec nejhorší pro zemi v celém hodnocení. Pořadí na čele: 1. Island, 2. Finsko, 3. Norsko, 4. Švédsko, 5. Irsko, 6. N. Zéland, 7. Dánsko, 8. Filipíny, 9. Nikaragua (loni 27.), 10. Švýcarsko, 11. Nizozemsko, 12. Belgie, 13. Německo, 14. Lesotho (9.), 15.Lotyšsko, 16. Jihoafrická republika, 17. Lucembursko, 18. Británie, 19.Kuba, 20. Rakousko. USA jsou 22., poslední je dál Jemen.

Tanec před svátky povolen

Po mnohaměsíčních tahanicích kolem zákazu tance před takzvanými tichými svátky v Bavorsku uzavřely politické strany kompromis. Podle něj mohou o těchto nocích taneční zábavy trvat až do dvou hodin. Dosud musely končit o půlnoci, zaznamenal deník PNP. Tancování před Popeleční středou, Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou, Všech svatých, Dnem smutku za padlé, Dnem pokání a modlitby, Nedělí zemřelých a Štědrém dnu odmítala křesťanská sociální unie, která v něm viděla plíživé znehodnocování svátků.