„Zřízení přirozených lesů není jen nutnost pro ochranu přírody a klimatu v Bavorsku, ale také povinnost, kterou bavorská vláda musí splnit," říká v listě místopředseda BN Hubert Weiger. Centrálními kameny sítě mají být chráněná území o více než 2000 hektarů ve Spessartu, lesy Nordsteigeru, Gramschatzu, Hienheimeru a Ammergkého pohoří. K propojení ochranáři navrhují středně velké plochy ve 27 lesních územích a mnoho drobnějších porostů, celkem 88 000 hektarů. V nich by se nemělo těžit k hospodářským účelům.
„Ministr lesnictví Helmut Brunner má ustanovení větších bezzásahových lesních ploch za chybný záměr i v ekologickém ohledu. O to intenzivněji by pak totiž musely být při stoupající poptávce po dřevě jako ekologickém materiálu obhospodařovány ostatní plochy," uvedl pasovský list. To podle ministra nemůže být v zájmu společnosti. Místo toho chce „přírodě blízké a odpovědné" lesní hospodářství na všech lesních plochách. Zásada chránit a využívat na stejné ploše se podle něho osvědčila a nejlépe zohledňuje velmi rozdílné požadavky na les – získávání dřeva i zvýšení biodiverzity, uzavírá PNP.

Tisíce zadlužených

U dvou oficiálně uznaných a státním rozpočtem financovaných míst protidluhového poradenství v Horních Rakousích hledalo loni radu 9349 lidí, z toho 2560 poprvé. Dlužili průměrně 70 000 eur a neviděli východisko. Třetina nebyla starší 30 let. Ti měli závazky průměrně 30 000 eur. Podle poradce Thomase Berghubera čtvrtina z nich upadla do dluhové pasti nezaviněně, například ztrátou zaměstnání nebo onemocněním. Radu hledalo o 4,2 procenta víc lidí než předloni.

Vandalové za humny.Vandalové na hřbitově

Vytržené kříže, převrácené hrobové svítilny, rozdupané svíčky a rozbité vázy po sobě zanechali vandalové v noci na středu na městském hřbitově ve Waldkirchenu, píše PNP. Jejich řádění poškodilo nejméně dvacet hrobů a urnových stěn. Škody dosahují desítek tisíc eur.

Jehněčí „letí"

Na rozdíl od producentů vepřového si chovatelé ovcí v Horních Rakousích nemohou na ceny stěžovat, napsal linecký Volksblatt. Jehněčí je totiž stále oblíbenější, prý i proto, že zatím co Evropská unie za jehňata označuje ovce do jednoho roku, Rakousko trvá na svých šesti měsících. Později pak maso oveček tuční a chuť mu kazí i pohlavní zralost. Předseda zemského svazu chovatelů ovcí Johann Perner očekává, že letos stav ovcí v zemi dosáhne rekordních více než 66 000. „Díky kvalitě a zásadních vadách levné konkurence je sektor čerstvého jehněčího v Horních Rakousích pevně v domácích rukou," píše deník. „Jinak je tomu v gastronomii, která často vaří z levného mraženého masa ze zahraničí. Proto zástupci zemědělců volají po povinnosti označování původu vařeného masa."

Chtějí mít své

Šedesát procent Rakušanů uvedlo, že jsou majiteli nějaké nemovitosti – pozemku, domu nebo bytu. V roce 2013 se tak vyjádřilo 52 procent občanů.
Důvody k opatření nemovitosti se v posledních letech nemění – se 71 procenty jasně vede pořizování vlastní střechy nad hlavou. Jen 19 procent je motivováno očekávaným ziskem při prodeji této jistoty. Přesto 41 procent dotazovaných vidí nemovitost jako docela dobře uložené peníze, 32 procent jako zajištění na stáří.
Podle notářské komory mají nejméně nemovitostí Vídeňáci – jen 35 procent obyvatel. V Burgenlandsku je to více než 72 procent. Více než čtvrtina dotazovaných svůj nemovitý majetek zdědila nebo dostala darem. Podle odhadu Hospodářské univerzity ve Vídni jdou takto z generace na generaci ročně hodnoty za asi deset miliard eur.

Jak chutně zahradničit

Za povinný termín pro hobby zahradníky a kuchaře označil deník Volksblatt nadcházející akci „Chutně zahradničit", při níž hornorakouský nejznámější biozahradník Karl Ploberger poskytne veřejnosti četné tipy a prozradí řadu „triků". Tour začne 3. března v kongresovém domě v Bad Ischlu. 4. března bude v pivovaru v Eggenbergu, 8. března na výstavišti v Riedu, 17. března v městském sále ve Steyru a 18. března v Centro v Rohrbachu, vždy od 19.30. Vstupné se nevybírá. V rámci večerů bude opět vyhlášena zelenina roku, tentokrát „císařské lahůdkové rajče ,Sladká Sissi´".

Fotbal jako státní zápletka?

„Rozhněvání kolem bezpečnostních kontrol při osmifinále ligy mistrů Juventus-Bayern jde do dalšího kola," napsala PNP. Prezident bavorského shromáždění okresů a hejtman Deggendorfu Christian Bernreiter (CSU), který byl také jako fanoušek při utkání, napsal otevřený dopis kancléřce Angele Merkelové (CDU), že němečtí občané byli v Turíně „bezbranně vystaveni zvůli a bohužel také fyzickému násilí" italské policie. Bernreiter prosí kancléřku, aby „příslušná místa" téma otevřela.
Dopis líčí, že italští policisté postupovali proti německým fanouškům velmi neurvale. Kromě jiného jeden narazil příznivce Bayernu na oplocení a chytil ho za krk. Pořadatelé hostujícího klubu, kteří chtěli vyjednávat, byli vykázáni ze stadionu. „Podle výpovědí přítomných šlo o zdraví a život," píše hejtman.
Četní fandové hostů se na tribuny dostali až po začátku utkání kvůli důkladným kontrolám dokladů a šacování. Mluvčí Juventusu k tomu řekla, že šlo o kontroly obvyklé při utkáních evropské ligy mistrů.

Arménka kapitulovala

O „církevním azylu", který poskytl farář v hornorakouském Altmünsteru Franz Benezeder 51leté Arménce před vypovězením ze země, jsme informovali na našem webu. Celou noc ji na faře střežili občané před případným zákrokem policie. Ve čtvrtek žena kapitulovala. „V zájmu deeskalace situace jsme šli dobrovolně na policii," řekl farář v OÖN. S ženou, která prý byla ve vlasti týrána a podle spoluobčanů se v Rakousku dobře integrovala, se přišly ke služebně rozloučit tři desítky lidí.
Úřady ženě poradily, aby v Arménii navštívila rakouské velvyslanectví a požádala o umožnění spojení rodiny v Rakousku – má příbuzné v Salcburku. Další variantou by prý bylo zkoušet znovu legálně do Rakouska přicestovat přes Chorvatsko…

Pesticidy v pivě?!

Více německých piv obsahuje podle šetření mnichovského institutu životního prostředí pesticid Glyphosat. napsala pasovská PNP. Stopy přípravku na hubení plevelů byly nalezeny při testování čtrnácti nejoblíbenějších pivních značek v Německu. Hodnoty se pohybovaly mezi 0,46 a 29,74 mikrogramu na litr a tím v nejextrémnějších případech překračovaly téměř 300krát zákonné hranice přípustnosti tohoto pesticidu v pitné vodě (0,1 mikrogramu). „Hraniční norma pro pivo ovšem není," konstatuje list. Zmíněný jed je podezřelý, že působí rakovinotvorně. Přestože si tím experti dosud nejsou jisti, není takové zatížení lidí žádoucí, řekla vedoucí příslušného odboru spolkového úřadu pro životní prostředí Marike Kolossaová.
Spolkový úřad pro vyhodnocování rizik naopak nevidí žádné nebezpečí pro zdraví spotřebitelů, pokračuje pasovský deník. Zbytky Glyphosatu v pivu jsou z vědeckého hlediska přijatelné a v zásadě očekávatelné, protože tato látka je připuštěna jako přípravek pro ochranu rostlin. Dokonce nejvyšší zjištěné hodnoty kolem 30 mikrogramů v litru jsou tak nízké, že při odhadované spotřebě piva jsou více než tisíckrát nižší než dosud jako pro zdraví bezvýznamné stanovené množství. Aby mohl tento pesticid škodit, musel by člověk vypít za den kolem tisíce litrů piva, uvedl úřad pro vyhodnocování rizik.

Nasadit kriminálníky práskače?

Bavorská vláda chce novým zákonem výslovně umožnit bavorskému úřadu na ochranu ústavy nasazení kriminálních konfidentů, tzv. V-mannů. Pravidlo má být odvozeno od celoněmeckého záměru. Podle něj mají být nasazováni skrytí vyšetřovatelé a konfidenti, i kdyby při tom páchali trestný čin. Státní zastupitelství „nemusí tyto eventuálně rezultující trestné činy těchto ,tajných´ a konfidentů bezpodmínečně stíhat", říká návrh.
Ve výjimečných případech má mít úřad ochrany ústavy možnost najmout pro „špiclování" i odsouzené pachatele zvlášť závažných zločinů s výjimkou vrahů a lidí odstíhaných za zabití. „Musíme naši svobodnou demokracii aktivně chránit," řekl ministr vnitra Joachim Herrmann (CSU).
Sociální demokraté, Svobodní voliči a Zelení mají k normě těžké výhrady, píše PNP. Poslanec SPD Peter Paul Gantzer kritizoval nejen záměr nasazení kriminálních konfidentů, ale vytkl předloze, že chce zrušit i ochranu advokátů a dalších nositelů profesních tajemství. Katalog trestných činů, při kterých úřad ochrany ústavy může „napíchnout" telefony, má být silně rozšířen. „Vím, že bezpečnost má svou cenu. Co ale nejde, je bezpečnost za každou cenu," řekl poslanec. Eva Gottsteinová (Svobodní voliči) mluví o velkých otaznících. Zelení mají zákon za protiústavní, Katharina Schulzeová nazvala ministrův návrh za groteskní. K obraně před nebezpečím je tu policie, úřad ochrany ústavy je tu pouze proto, aby pozoroval, míní.