Stefan Oster se narodil v roce 1965 v Ambergu v Horním Falcku. Po maturitě a novinářské specializaci pracoval v řezenském rozhlasu. Následně studoval filozofii, dějiny a náboženství, později ještě teologii. V roce 2001 byl vysvěcen na kněze.  Učil jako profesor dogmatiku na filozoficko-teologické vysoké škole salesiánů v Benediktbeuernu.

Šumava je v ofsajdu?

V Röhrnbachu se konalo výroční zasedání euregia Bavorský les – Šumava – Dolní Inn. „Jak vysoce je ceněno v Mnichově, to potvrdilo, že hlavní řeč vedl státní ministr Helmut Brunner," předesílá deník PNP. Shromáždění se mj. loučilo s odstupujícím předsedou Ludwigem Lanklem.

Na prahu nového podpůrčího období EU 2014-20 označil ředitel euregia Kaspar Sammer za nejdůležitější úkol „podporu přeshraničního porozumění společnému regionu". V tomto smyslu má být působeno na politiky a klíčové aktéry regionálního rozvoje, zdůraznil. Daleko víc musejí být do přeshraničního rozvoje zapojeni i kulturní referenti, regionální managementy okresů, podnikatelé aj., a to i na české a rakouské straně.

Podle Sammera se podařilo zapojit do přeshraniční spolupráce zhruba 200 expertů tří zemí. Existují rozvojová partnerství v oblastech vysokého školství, vědy a výzkumu, firemní kooperace, turistiky, zaměstnanosti, obnovitelné energie, mobility. „Je ale neskonale důležité tyto svazky dál cíleně podporovat, pomáhat si ve všech otázkách přeshraniční spolupráce. Poradenství musí být dále profesionalizováno, uzpůsobeno pro regionální a evropské rozvojové procesy," pokračoval Sammer.

Podle PNP vidí potřebu jednat i v kooperaci národních parků a v dopravní infrastruktuře. „Silniční síť především v českém příhraničí je absolutně nedostačující," řekl. „Šumava se dostává stále víc do ofsajdu, a to nemůžeme akceptovat."

Podle PNP účastníci shromáždění přemýšleli také o tom, jak podpořit „pozitivní kulturu" přeshraničních setkávání. Ještě letos tak má odstartovat „jazyková ofenzíva". Podle Samnmera se musí podařit „veřejná místa ještě lépe označit dvojjazyčně, v každém lokále zavést dvojjazyčné jídelní lístky, už v mateřských školách podporovat učení základním pojmům v češtině".

Ministr Helmut Brunner označil příhraniční region za velkého vítěze sjednocení Evropy. „Domov je to, co vytvoříme," řekl. 300 velkých a přes 1500 malých přeshraničních projektů jsou nejlepším důkazem prospěšnosti euregia. Za velký úspěch označil i to, že tato práce může pokračovat až do roku 2020. Podle Matthiase Herdericha z ministerstva hospodářství musejí být nové programy zaslány do 22. září do Bruselu. Do března 2015 by měly být schváleny.

Moped veverka

Dojede po laně do výšky 50 metrů?Před rokem Günter Schachermayr (36) z Garstenu vyjel na svém mopedu kolmo vzhůru po drátěném laně do výšky 8,5 metru. Výš nemohl, vlajkový stožár, z něhož byla jeho „jízdní dráha" spuštěna, končil, píše linecký deník OÖN. Od té doby s pomocí Technické univerzity ve Štýrském Hradci technologii této akrobacie vylepšil a chce na Vespě „vytunované" ze tří na 30 koní podstatně výš – do padesáti metrů.Jeho první pokus mu „přihrál" sponzory, kteří mu nabídli své know-how. Ozvala se třeba firma Teufelberger z Welsu, která vyrábí lana pro kabinkové lanovky. Firma Hack z Ternbergu, známá výrobou příborů a precizním kovoobráběním, mu vyfrézovala nezbytné ozubené kolo pro pohon mopedu, což představovalo hodnotu 20 000 eur. Aby motor vyvinul dostatečnou sílu, musí být poháněn speciální směsí benzínu, atd…  V rámci fyzické přípravy shodil akrobat třináct kilogramů a proti závratím, kterými dřív trpěl, trénoval tři dny na rameni jeřábu firmy Liebherr, uvádějí OÖN.

K akci "Controle Two-Stroke" dojde 24. května odpoledne na soukromém místě ve Steyru, které nebude veřejně ohlášeno. Kdo by chtěl pokusu přihlížet, musí se ohlásit na "controle2stroke@liwest.at" a dostane podrobné informace, píše list. Vstup bude zdarma. „Tajnosti" jsou prý kolem pokusu dělány proto, že formálně nejde o oficiální akci, ale privátní, o „party" přátel, známých a sponzorů Güntera Schachermayra. Mezi nimi má být také  Felix Baumgartner, známý skokan ze stratosféry.

Pro sociálně slabé

Na sociálním trhu.V okrese Rohrbach v Mühlviertlu chce Červený kříž na podzim otevřít první sociální trh v Aigenu, v místě bývalé filiálky Schleckeru. Pronajímatel organizaci poskytl i vybavení. V příštím roce má následovat další trh, zřejmě v Neufeldenu.

„Aby se provozní náklady udržely na přijatelné výši, hledá Červený kříž dobrovolné spolupracovníky k přebírání zboží, etiketování, skladování a prodeji," píše list OÖN. Připomíná zásady sociálních trhů. „Co už musí z regálů supermarketů, ale ještě je zcela v pořádku, putuje do polic sociálních trhů. Produkty mají třeba menší vady obalu, nebo jsou z nadprodukce. Dostávají se sem i výrobky s blížícím se koncem trvanlivosti. Oprávněni nakupovat jsou občané, jejichž čistý měsíční příjem nepřesahuje 880 eur měsíčně, u dvoučlenných domácností 1310 eur. S každým dítětem se hranice zvyšuje o 150 eur. Na sociálních trzích je zboží prodáváno za třetinu normální ceny. Plný ,nákupní koš´ by neměl stát víc než 15 eur. Trh má být otevřen dva půldny v týdnu."

Natura-2000 straší

„Čas tlačí. Pokud nedonominujeme předepsaný rozsah chráněných území, hrozí republice sankce Evropské unie v milionových výších," řekl deníku OÖN zemský rada pro ochranu životního prostředí Manfred Haimbuchner. Horní Rakousy mají do konce roku vyčlenit k dosavadním 70.000 hektarů ploch Natura-2000 dalších 20.000 hektarů, přičemž EU od této spolkové země požaduje nových 200.000 ha, celorakousky dokonce 800.000 hektarů.

„Nemám z rozšiřování těchto ploch žádnou radost, protože jde o tisíce majitelů půdy, kteří opatřením budou poškozeni," říká Haimbuchner. Stejně jako vedoucí oddělení ochrany přírody Gottfried Schindlbauer nevidí ale žádnou jinou možnost kompromisu s unií k cílové rozloze území. Ta požaduje mimo jiné chránit eferdingskou pánev s ohroženými mloky, ploticí lesklou a mokřinami, či území v Machlandu s mokřinami s tvrdými dřevinami, perlorodkami říčními, čolkem velkým a netopýrem mopsličím…

Příliš drahé bydlení

Už 40 procent svých příjmů muselo loni 12 700 klientů dvanácti sociálních poraden hornorakouských Caritas vydávat na bydlení a energie (včetně příspěvků na bydlení). „Při každém druhém pohovoru jde především o toto téma," říká v OÖN ředitel Caritas Franz Kehrer. Od roku 2005 do roku 2012 zdražilo nájemné v zemi o 23,4 procenta, v privátně pronajímaných bytech dokonce o 32,1 procenta – v průměru až na 8,3 eura za metr čtvereční.

Čelit této „pasti chudoby" chce organizace mimo jiné získáváním peněz pro okamžitou pomoc – například na mikroúvěry při prvotných nájmech a pro ubytování lidí v akutní tísni -  každoročními dobrovolnými sbírkami „po domech". Ty loni vynesly 1,8 milionu eur. O dary Caritas například prosí 6500 farníků. Prioritou je ovšem úsilí o zapojení veřejných rozpočtů například sociálně podmíněným schvalováním změn územních plánů k bytové výstavbě a limitováním maximálních nákladů.

„Caritas také usiluje o zpětvzetí omezení pro poskytování příspěvku na bydlení zavedeného v roce 2012, kdy nárok nájemníků privátních bytů za více než sedm eur na metr čtvereční zaniká," píše list. Maria Ehmannová z poradenství Caritas upozorňuje, že čekací doba na sociální bydlení je dlouhá a klienti často musejí sáhnout po soukromě pronajímaných bytech „z vlastní kapsy". Pak jim k životu zbývá někdy jen devět eur denně…  I privátní nájemné by mělo být proto „zastropováno". Nárok na příspěvek na bydlení zkracuje také započítávání alimentů až do výše 162 eura k vykazovaným příjmům žadatelů.