Zemědělci ji sejí málo. „Žádnou novinkou ale stará užitná rostlina není pro Franze Schachingera z Pollingu a Friedricha Dallingera z Kirchheimu," uvádí list. Asi deset let ji sejí jako meziprodukt, aby ozelenili pole. „Pro nás je pohanka zajímavá v první řadě jako ochrana proti erozi půdy," cituje Dallingera, který pohanku pěstuje na sedmi hektarech. „Myslím, že právě ze všech prostředků k ozelenění je nejméně problémová. Rychle vzchází, už po třech dnech je vidět, a potřebuje do sklizně jen kolem sto dnů. Doba, kdy pole zůstává holé, je tedy velmi malá. Všechny jiné rostliny potřebují delší čas."
Že pohanka také nese jedlé a zdravé plody, ceněné zejména alergiky na zrno, je svým způsobem přídavné plus – extra za minimální náklad. „Pohanka nepotřebuje žádnou ochranu rostlin, žádné hnojivo, jen vlhko a slunce. Tím, že tak rychle roste, potlačí jakýkoliv plevel. My se snažíme podporovat produkci rostlin, které potřebují jen málo chemie, nebo vůbec žádnou, a pěstovat tak zdravou potravinu," dodává Schachinger.
Sklízejí v těchto dnech, běžným kombajnem. Výnos je podle Fallingera letos slibný, v průměru až ke dvěma tunám, ale už jim pole dala i 3500 kilogramů. Pohanku pak vysuší ve 40 až 50 stupních. Část napřesrok znovu vysejí, zbytek si rozdělí lidé a zvířata.
Na závěr oslavného článku této superostliny OÖN přidávají „malý háček" - pohanku lze konzumovat jen oloupanou, což je ale technicky velmi náročné. „Je jen jeden pěstitel, ve Štýrsku, který do takového zařízení investoval," uvedl Schachinger.

Uhlídá to hospodský?

Rakouští hospodští musejí počítat s peněžitými tresty až do 3600 eur i v případě, že si u nich host mladší 16 let nechá objednat alkohol někým starším a v restauraci jej vypije, napsaly OÖN. Nejvyšší správní soud totiž rozhodl, že v živnostenském zákoně užívaný pojem „výčep, čepování, podání, ,nalití´" zahrnuje i předání alkoholu mladistvému prostředníkem.
Konkrétně šlo o tyrolského gastronoma, který dostal správní pokutu, protože mladí hosté v jeho lokálu pili víno, lihoviny a alkopops, které jim „přistrčili" starší. Hostinský argumentoval, že nečepoval přímo mladistvým. Nemůže prý hlídat všechny hosty. V jeho restauraci visí nápis, který upozorňuje na zákaz pití alkoholu mladistvými. Kromě toho své zaměstnance na zákon pravidelně upozorňuje.
U tyrolského správního soudu s tím ale neuspěl. Podávání alkoholu mladistvým je striktně zakázáno také přes „prostředníky", neboť cílem zákona je boj s tzv. pitím do němoty. Hospodské to zavazuje k „efektivním a konkrétním" opatřením, například kontrolám osobních dokladů nebo zavedením sklenic různé barvy pro alkoholické a nealkoholické nápoje. V posuzovaném případě ale gastronom vůbec nic neudělal pro to, aby se sankci vyhnul. S tímto názorem se ztotožnil i Nejvyšší správní soud.
„Hospodský nemůže stát za každým hostem. Jak by to mohlo fungovat třeba na diskotéce se stovkami návštěvníků?" míní Peter-Paul Frömmel, ředitel sekce turistiky a ekonomiky volného času Hospodářské komory v Horních Rakousích. Rozsudek je podle něho poněkud odtržený od života. Není z něj jasné, jaká opatření by restauratéři vlastně museli dělat…

Občané pod kamerami

Město Wels, jemuž od pátku vládnou Svobodní, zahájilo v pátek touto stranou léta požadované střežení vnitřního města kamerami. Čtyři kamery kolem náměstí císaře Josefa a kolem hlavního náměstí přenášejí aktuální obrazy operační centrále zemského policejního ředitelství, uvedly OÖN.
Náklady pořízení systému, 167 000 eur, nese město. Obsluhu otáčivých kamer a sledování záběrů převzali policisté linecké městské centrály. Ti při zjištěném problému vyrozumí kolegy ve Welsu. „Toto videostřežení není jen preventivním opatřením, nýbrž má kromě jiného sloužit také k objasńování trestných jednání," uvedla policie. Pověřenec pro ochranu dat ministerstva vnitra projekt diskutovaný ve druhém největším hornorakouském městě od roku 2008 odsouhlasil, píší OÖN. Dodávají, že videostřežení „kritických míst" je také cílem, který vyhlásila v programovém prohlášení nová černo-modrá vládní koalice v Horních Rakousích. Má sloužit ke zvýšení pocitu jistoty u obyvatelstva.

Pěstovala konopí, ale není vinna

Státní zastupitelství v Riedu obžalovalo 52letou ženu z okresu Braunau z přípravy obchodování s omamnými látkami, píší OÖN. Na jejím pozemku bylo odhaleno 838 rostlin konopí. Obžaloba vyšla z toho, že obviněná je chtěla dovést do květu, aby konopí následně prodala. Očekávaná čistá výtěžnost drogy byla odhadnuta na 3352 gramů.
To ale temperamentní žena na lavici obžalovaných striktně odmítá. „Informovala jsem se a nedělala nic, za co bych mohla být odsouzena," řekla. „Co mi kladete za vinu, bych nikdy v životě neudělala. Nikdy mi rostliny nevykvetly, takže nešlo o nic trestného." Deník dodává, že obviněná nepopírá, že oba její synové se dostali do konfliktu se zákonem konzumací konopí, to je prý ale už „včerejší sníh".
Semínka zakoupila ve více obchodech. „V začátcích jsem kupovala spíš levná, ale ty mi dobře nevzešly, tak jsem brala ty dražší," uvedla. Že u dražších produktů je vyšší obsah THC, prý při jejím výběru nehrálo žádnou roli. Chtěla si zkrátka pořídit „pěkné, velmi robustní" rostlinky… S prodejem těchto „překrásných rostlin" si následně chtěla přivydělat, popisují OÖN.
Nedobře mluvila u soudu o postupu policistů. „Ti mé rostlinky jednoduše zničili, i když jsem dobře informována a nic nelegálního jsem neudělala," opakovala. „Pro mne je to všechno zavražděním mé dobré pověsti, totálně utrpěla moje čest. Dělala jsem všechno naprosto správně, ale strážci zákona se to ještě musí naučit…"
Dva svědkové ze zemské agrární komory potvrdili, že se obviněná o pěstování předem informovala. „Řekl jsem jí, že u každého druhu by mohlo dojít při vyšším obsahu THC k problémům," řekl jeden ze svědků. Obviněná mu odpověděla, že rostliny nepřivede do květu.
Soudkyně k ní poznamenala, že si ale jistě byla vědoma, ,že kupec jejích výpěstků z nich bude chtít získat drogu", a obžalovaná prohlásila, že to nevěděla. Vysvětlovala, že rostliny s nízkým, „netrestným" obsahem THC by jí zdaleka tak pěkně nerostly. „Když o svém konopí mluví, přímo upadá do vytržení," komentuje list a cituje obviněnou: „Neznám jinou tak všestrannou rostlinu, za pár měsíců máte něco jako palmu…"
Soudkyně závěrem v pochybnostech obviněnou obžaloby zprostila. „Není bezproblémové, co jste udělala. Terén, na kterém se tady pohybujete, je extrémně nebezpečný. Také i když jste se informovala předem, vaši obchodní myšlenku bych si na vašem místě určitě rozmyslela, protože může skončit velmi hořce," řekla.
Rozsudek není pravomocný, žalobce se odvolal.

Hallowen je, když…

31 říjnu se věnuje ve sloupku v deníku OÖN prof.. Roman Sandgruber z Univerzity v Linci.
Připomíná, že „halloween" je přes veškeré „pohanské" řádění v jádru původem křesťanský svátek. Jeho pojmenování se odvozuje od anglického "all hallow souls" nebo "all hallow eve", což znamená předvečer před Všemi svatými. Tedy něco jako „svatvečer" před Vánocemi, večer „krampusů" před Mikulášem nebo řádění všemožných strašidel o Letnicích.
Rozebírá, že svátek Všech svatých vznikl, když papež sv. Bonifác IV. v roce 609 nebo 610 po Kristu zasvětil Pantheon, starým bohům věnovaný pohanský chrám v antickém Římě, Panně Marii a všem svatým mučedníkům. „Svátek Všech svatých byl na přelomu tisíciletí ürčen k památce všech zesnulých a ubohých duší v očistci," uvádí.
Halloween je podle pana profesora jediným křesťanským svátkem, který v posledních letech získává na popularitě. „Esoterici, novohrdinové a satanisté jej rádi adoptovali a v jeho údajně keltských kořenech nebo ještě starších šamanských a animistických tradicích našli nadsmyslné povzbuzení pro své pozemské bytí," ironizuje prof. Sandgruber. „Víly a netopýři, duchové a čarodějnice, kostry a zombie, mrtví a vampíři krouží kolem… Je to všechno spíš dětská slavnost nebo svátek dýní. Mnozí v tom právem vidí rozšíření masopustu. Celý rok se stává trvalým masopustem! Co se slaví, už nikdo ani vědět nepotřebuje. Důvod je jedno, hlavně, že se něco děje," končí sloupek.

Víc místa pro tetřevy

Od neděle 1. listopadu bude skutečností nově vytvořené, zvětšené chráněné území tetřeva v Bavorském lese. Ve vyšších polohách mezi Mühlriegelem, vrcholem Javoru a Bretterschachten začnou platit pro turisty a zimní sportovce některá omezení, uvedla PNP.
Chráněné území má 2755 hektarů. Detailní mapa je na okresních úřadech v Chamu a Regenu, připomněl list. V této oblasti bude od 1. listopadu do 30. června striktní zákaz vstupu – pohyb je možný jen po vyznačených pěších a cyklistických stezkách a oficiálních běžeckých stopách včetně sněžnicových. Psi s výjimkou loveckých musejí být celoročně na vodítku. Řády připuštěné zemědělské a lesnické užívání půdy je nadále povoleno, stejně jako rybolov a lov.