„Při stavbě 1,8 km dlouhého tunelu bylo vylámáno 97.500 kubíků skály, na výztuhu stěn padlo 21.000 kubíků betonu a na zajištění předpolí dalších 4200 kubíků," popisuje list. Celý úsek u Neumarktu mj. se třemi mosty bude dokončen koncem roku 2015. Co nejrychleji pak má stavba pokračovat k české hranici. Kudy povede trasa kolem osady Vierzehn obce Rainbachu, bude rozhodnuto po volbách v říjnu. U tří variant mají být znovu prozkoumány náklady.

close Hasiči od sousedů závodí. zoom_in Tisíce hasičů v boji

V Rohrbachu v Mühlviertlu proběhne o víkendu 51. ročník hornorakouské soutěže hasičů. Organizátoři odvádějí gigantickou práci s přípravou fotbalových hřišť na dějiště závodů, silnice B 28 poslouží ke štafetovému závodu, kolem městečka byly zřizovány parkovací plochy atd. Jen rozhodčích bude na 500; ubytování našli v místní škole, která tak má o den dřív prázdniny.

K soutěži pořadatelé očekávají přes 1400 družstev dospělých a na tisíc týmů mládežnických, píše deník OÖN. Celkově má přijet více než 20 000 lidí.

Soutěže začnou v pátek v poledne. Jedním z očekávaných vrcholů má být paralelní závod v sobotu se začátky v 9.50 a 13.40 hodiny. Loňský titul budou obhajovat hasiči ze St. Martinu v Mühlkreisu, kteří tehdy v Linci vytvořili podle OÖN světový rekord 29,01 sekundy

close Děti hrají divadlo. zoom_in Prázdniny s divadlem

Pro nejmenší divadelníky ve věku pět až sedm let připravili ve Freistadtu v rámci festivalu Kult od 10. do 27. července tvůrčí dílnu. Od 15. do 19. července je bude denně od 14 do 16 hodin ve veletržní hale zasvěcovat do hraní divadla pedagog a herec Paul Pauser. Workshop zapadá do tématu festivalu v rámci přeshraniční výstavy – tedy Hledání stop. V pátek 19. července od 15 hodin budou děti prezentovat veřejnosti, co se naučily. Kurs stojí 45 eur. (www.dasistkult.com)

Venkovu ubývá

V Horních Rakousích žilo k 31. říjnu 2011, k datu posledního sčítání obyvatel, rekordních 1 413 762 lidí. Proti sčítání 2001 to  bylo o 2,7 procenta víc, což je přisuzováno zejména přistěhovalectví. Je to sice méně než celorakouský přírůstek, ale ten je zkreslen tím, že Vídeň vyrostla o 10,6 procenta na 1,714.227 osob, což je víc než pětina veškerého obyvatelstva země. Trend sestěhovávání do velkých měst je patrný i v Horních Rakousích, které jsou třetí největší spolkovou zemí, napsal deník Volksblatt. Okresům Wels venkov a Linec venkov přibylo „odsátím" z okolí osm procent obyvatel, okresy Rohrbach (-1,9) a Schärding (-1 procento) naopak ztrácejí. Nejdrastičtější propad je ve městech Engelhartszell (-17,5), Hallstatt (-15,5) a Obernberg na Innu (-14,9 procenta). Na opačném konci škály jsou Schleißheim (+31,8), Hofkirchen (+24,1) a Perwang (+23,1).

Tanec vyhrál nad svátky

Tancechtiví Bavoři dosáhli svého – zemský sněm zkrátil po jejich odporu dobu klidu před tzv. „tichými dny", tedy církevními a pietními svátky, kdy je mj. zakázáno provozovat diskotéky a jiné taneční zábavy. „Místo půlnoci začne tento zákaz platit až ve dvě hodiny v noci," píše deník PNP. Vysvětluje, že důvodem zákazu je článek 140 Ústavy, který chrání neděle a státní svátky jako „dny pracovního klidu a duševního povznesení". Tento zákon je ale v jednotlivých spolkových zemích různě uplatňován. Bavorskou úpravu odůvodnil ministr vnitra Joachim Hermann (CSU)  „dnešním způsobem vycházení mnoha lidí do společnosti". Nová úprava dopadá na Popeleční středu, Zelený čtvrtek, Všech svatých, všelidový den smutku (dvě neděle před adventem ke vzpomínce na padlé a oběti násilí), Neděli věčnosti (před první adventní), na Den pokání a modliteb (20. listopadu) a Štědrý večer. Velkého pátku a soboty před velikonoční nedělí se zkrácení svátečního klidu netýká, tam musí tanec nadále ustat s půlnocí.

close V Pullman City je živo. zoom_in Sraz bikerů

V Pullman City v Egingu am See v okrese Pasov bude v pátek a v sobotu „Harley Stampede" sraz harleyářů. Součástí této oslavy American Way of Life bude samozřejmě prezentace nejkrásnějších strojů, tradiční „Bikini Bike Wash", jízda harleyů Bavorským lesem a koncerty šesti rockových kapel, první už ve čtvrtek od 19 h. „Očekáváme opět stovky motocyklů a kolem 4500 návštěvníků," říká ředitel setkání Claus Six. Do Pullman City zve nejen harleyáře, ale všechny bikery a zájemce.

Oslavili jsme rok

Jak připomněl deník PNP, slavnostním aktem v Českých Budějovicích uzavřel Evropský region Dunaj – Vltava první rok existence. Vznikl 30. června 2012 v Linci s cílem být centrem přenosu informací a iniciativ k etablování přeshraniční spolupráce Rakouska, Česka a Bavorska, píše list.  Tato spolupráce, která v regionu trvá už dvacet let, má být intenzifikována především v oblastech kooperace vysokých škol, výzkumu, inovace, obnovitelné energie, kooperace firem, pracovního trhu, turistiky a dopravy, vypočítává PNP. Politici zúčastněných oblastí prezentovali na setkání úspěšnou bilanci uplynulého roku práce. „Dolnobavorský zástupce  Raimund Kneidinger, náměstek okresního hejtmana v Pasově, vyzýval k poznávání sousedního kraje. Zdůraznil,  že jenom když lidé v evropském regionu začnou spolu osobně mluvit, region sroste dohromady," uzavřel list.