Alexander Gerst odstartoval k misi „Blue-Dot" v květnu a vrátí se 10. listopadu. „Vedle vědeckého programu, na kterém pracoval, patřila k vrcholům jeho programu vesmírná procházka, při které prováděl servisní práce," uvedla PNP.

Čínská šance

Rakousko zvýšilo loni svůj export do Číny o 3,5 procenta na zhruba 3,14 miliard eur. „V letošním prvním pololetí jsme zaznamenali dalších 10,9 procenta plus na 1,97 miliardy eur," říká v listu Volksblatt Rudolf Trauner, prezident Hospodářské komory Horních Rakous. Tím je Čína jedenáctým nejvýznamnějším vývozním trhem Rakouska. Z Horních Rakous tam šlo loni zboží a služby za 750 milionů eur. Protože se v Číně silně rozvíjí zámožná střední vrstva (v metropolích Pekingu a Šanghaji v posledních letech stouply příjmy až o 20 procent), poptávka po dovozu podle Traunera zdaleka nekončí.

Méně nehod na polích

Loni došlo v hornorakouském zemědělství ke 949 pracovním nehodám. „Počet poprvé poklesl pod tisíc," říká v OÖN ředitel zemské agrární sociální pojišťovny Josef Striegl. List dodává, že potěšitelný trend pokračuje – během deseti let byl počet úrazů v zemědělství redukován o více než třetinu. Zásluhu na tom má také iniciativa „Bezpečnost na statku", při níž experti pojišťovny každoročně zdarma prohlédnou kolem 800 provozů a upozorňují na možné problémy. Ty bezpečné oceňují plaketami. V těchto vzorových zařízeních je riziko úrazů až o 80 procent menší, píše deník.

Laviny ze střech, ošemetná věc!Sněháky stačí

Majitelům nemovitostí ke splnění podmínky ochrany před lavinami ze střech zpravidla stačí osazení tzv. sněháky. Výjimkou by mohly být jen výjimečné situace, například neobvyklý sklon střechy nebo mimořádné množství sněhu. Vyplývá to z rozhodnutí soudu v Mnichově, který zamítl žalobu majitele auta zničeného padající lavinou ze střechy domu, před nímž parkoval a který byl sněhovými zábranami vybaven. Soud řekl, že majitel se měl sám starat o bezpečnost svého vozu a jako místní musel vědět o nebezpečí lavin ze střech.

Žalobce loni 28. ledna postavil svou Kiu Rio na povoleném okraji vozovky Jungwirthovy ulice v Mnichově. Kolem 15. hodiny na auto spadla ze střechy lavina, která silně poškodila kufr a zadní sklo. Zůstatková hodnota ojetiny činila 3000 eur, ale po poškození sněhem podle znaleckého posudku jen 750 eur. Vlastník vozidla proto majitelku domu žaloval o doplacení rozdílu 2250 eur a o 415 eur nákladů na opatření posudku. Mínil, že při sklonu střechy vyšším než 60 stupňů mohly háky bránit pádu sněhu jen omezeně.  Majitelka tak podle něho porušila předpisy bezpečnosti v dopravě a musí škodu nahradit.
Soud ale uzavřel, že v zásadě si každý musí před lavinami ze střech svůj majetek chránit sám, v tomto případě tedy auto odstavit na bezpečném místě. Teprve v případě konkrétního nebezpečí je majitel nemovitosti povinen vhodnými opatřením zabránit škodám na majetku třetího. Takovým nebezpečím by mohla být kalamitní všeobecná situace v místě, extrémní  sklon střechy a podobně. V tomto případě nic takového, co by vyžadovalo dodatečné ochranné opatření, soud nezjistil.  Nebylo nutné ani umisťování varovných tabulí, jejichž užití zákon neupravuje. Navíc v daném případě poškozený jako místní tak jako tak o takovém nebezpečí ví a nepotřebuje tedy žádné dodatečné upozorňování, řekl soud. Pravidla ochrany před lavinami ze střech nestanovují ani stavební předpisy, ani vyhláška města Mnichova.

Nekouřit ani v klubech!

Zákonem daný zákaz kouření v Německu platí i pro kuřácké spolky a jejich v podstatě veřejně přístupné akce, řekl Spolkový ústavní soud v Karlsruhe. Všeobecný zákaz podle něho neporušuje základní právo na svobodu sdružování. Jestliže nějaká činnost – v tomto případě kouření – není chráněna ústavními právy, nemění na tom nic ani založení nějakého spolku.

V dané věci šlo o klub „K podpoře arabské a asijské gastronomické kultury", který v souvislosti s bavorským zákazem kouření založil jeden shisha-bar v Mnichově. Členy klubu mohou být jen starší 20 let a ročně se platí členský poplatek jedno euro. Poté, kdy kontroloři zjistili, že se v baru kouří shisha a cigarety, soud v Mnichově provozovateli uložil v květnu 2011 pokutu 750 eur za přestupek proti zákazu kouření. Shledal, že spolek se 37 000 vykazovanými členy je v podstatě kuřáckým klubem s otevřenou členskou základnou a slouží k obcházení zákazu kouření v gastronomii, řekl soud. Stížnost proti tomuto rozhodnutí nyní odmítl ústavní soud.