V některých nemocnicích mluví o skandálu s tím, že sami musí vědět, jaký implantát je nejvhodnější.  Za problematické označil zasahování provozovatelů do výběru materiálů také primář Josef Hochreiter z nemocnice Milosrdných sester v Linci, který byl do roku 2011 prezidentem vědecké společnosti pro ortopedii. I on připomíná, že konečnou odpovědnost nese operující lékař. Gespag v reakci na protesty chlácholí, že vyhlášený cíl šetřit neznamená pokyn k voperovávání levných produktů – individuální rozhodnutí je na každém lékaři, řekl mluvčí představenstva Karl Lehner. Podle ekonoma zdravotnictví Ernesta Pichlbauera je třeba vážit smysluplnost nasazení nejdražšího kloubu s životností 40 let  80- či 95letému pacientovi.

Počet těchto zákroků v posledních 15 letech stoupl o padesát procent na 24 475. Podle Pichlbauera je to i proto, že mnoho lidí je „bolestínštějších" a pro operaci se rychleji rozhodují. „Může také být, že v malé nemocnici chce lékař počtem zákroků prokázat nezbytnost existence zařízení, a pak pacienty přemlouvá k operaci, která není medicinsky nezbytná," říká v OÖN.  Lékařská komora přesto požaduje přezkum plánů provozovatelů nezávislými experty.

Podle listu je finanční rozdíl v užití různých druhů implantátů 459 až 500 eur na operaci.

Nebezpečný sport

Na rakouských sjezdovkách zahynulo od 1. listopadu do 19. března 32 lyžařů, o čtyři víc než v minulé sezoně. V Horních Rakousích byly dvě oběti; jeden mladý snowboardista je navíc stále pohřešován. Podle kuratoria pro dopravní bezpečnost jezdí 20 procent lyžařů pod vlivem alkoholu, z toho třetina má víc než půl promile. Počet obětí lavin se zvýšil ze 16 na 19.

Podle kuratoria pro bezpečnost v Alpách je zhruba polovina smrtelných úrazů lyžařů vyvolána selháním krevního oběhu – jízda na lyžích je v těchto případech jen „spouštěčem", ne vlastní příčinou úmrtí. Nehod celkově však letos v horách ubylo – ze  3935 na 3733, a to především díky dobré sněhové situaci.

Deník OÖN poznamenává, že při asi 50 milionech lyžařů, kteří se ročně 500milionkrát spouštějí ze svahů do údolí, je náhoda smrtelného úrazu méně pravděpodobná než výhra prvního pořadí ve sportce.

Ubylo úpadků

V prvním čtvrtletí ohlásilo v Horních Rakousích konkurz 164 společností, loni to bylo 207. Protože ale úpadek postihl i větší firmy, počet dotčených zaměstnanců stoupl o 39 procent na 1250. Celkové dluhy úpadců se zvýšily ze 75 na 94 milionů eur. Privátních konkurzů letos ubylo šest procent na 303.

… i hospod

Každá třetí obec v Bavorsku už nemá „šenk", tedy hospodu zaměřenou na výčep nápojů – musely zavřít pro klesající obrat. Podle spolku pro udržení bavorské kultury pohostinství VEBWK zato prožívají boom samoobsluhy, catering a bistra.

Spolek varuje před mizením starých bavorských tradic, k nimž štamtyše a stavění se v hospůdkách po nedělní mši také patří. Volá po tom, aby Bavorsko jako země turistiky přikládalo zdejší gastronomii větší důležitost a podle možností odstraňovalo zbytečné potíže, které hospodské trápí, jak řekl v PNP předseda spolku Franz Bergmüller. Uvádí především redukci daně z přidané hodnoty v tomto podnikání a liberalizaci zákazu kouření. Starosti hodpodským dělá také přibývající podávání jídel ve velkých obchodech, speciálně s nábytkem.

V restauracích s podáváním jídel jsou ve vývoji regionální rozdíly, ale celkově zůstává jejich obrat v posledních deseti letech zhruba stabilní. V každé sedmé obci – ve zhruba 290 – už ale hospoda, kde by se vařilo, není. Počet vsí bez výčepu pak za pět let stoupl ze 620 na 750.

Záškolák do basy

20letý žák odborné školy z Grafenau byl ve čtvrtek ráno zatčen a dodán do věznice pro mládež v Landshutu – za opakované neomluvené absence ve škole, napsal deník PNP. Od okresního úřadu předtím dostal pokutu, tu ale nezaplatil. Porušil i další uložené povinnosti a nyní má proto strávit osmkrát po dvou dnech v „polepšovně". Podle listu je „silně rezistentní" proti dobrým radám. Ve čtvrtek také odmítl výzvu policie k zaplacení 150 eur správní pokuty, takže ho sebrala.