V lidovém křesťanství je svátkem Hromnic, svěcení svící, takzvaných hromniček, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost. Jsou i předzvěstí přicházejícího jara (přísloví „Na Hromnice o hodinu více“).

V evangeliu podle Lukáše byla Ježíšova matka Maria podle židovských předpisů po narození chlapce 40 dní počínaje 25. prosincem rituálně nečistá. Starý zákon matkám chlapců předepisoval podrobit se poté očistě. Měly přinést své novorozence do chrámu k vysvěcení narození Páně, přičemž všechny prvorozené děti byly „odevzdáni Bohu“. Matky měly k „očistě“ přinést knězi holubici, případně ovci. Zbožný stařec Simeon, veden Duchem Svatým, maličkého Ježíše mezi kojenci jej poznal a nazval ho "světlem k osvícení pohanů".

Jak z pojmu Lichtmess, tedy Svátek světla, vyplývá, nejpozději od tohoto data je patrné, že se dny výrazně prodlužují, píše PNP. Světlo bývalo tradičně vítáno svěcením svíček a procesími. Paní domácí vyráběly svíce zdobené zlatými nebo stříbrnými obrázky Marie, Krista či ornamenty, které rozdávaly příbuzným nebo služebnictvu (na rakouském a bavorském venkově je pak „knechti“ třeba dávali dál jako odměnu děvečkám za to, že jim praly nebo stlaly, a štamgasti hospod je rozdávali číšnicím), a ty „obyčejné“ doma rozsvěcovaly. Od 16. do 19. století byly cenným zdrojem osvětlení – oproti svícím s výhodou, že nepotřebovaly stojan nebo držák. Když význam svítidla ztratily, zůstaly dárkovými zdobným předmětem, třeba i k svatbám či prvním přijímáním, nebo jako upomínky na poutě. Tak je dodnes dělá třeba Rosemarie Lehnerová (70) v Altöttingu. Na snímku ukazuje svůj nejpracnější a nejoblíbenější kousek ve formě knihy, s podobiznou Černé Madonny.

Pasovský list dále uvádí, že 2. únor byl také dnem výplaty mezd. Protože teprve jím končily Vánoce, byl až toho dne odstrojován stromek. Také u Lehnerů stál až do této neděle…

Jedinečné datum

Dnešních 02.02.2020 podle německého schématu „den.měsíc.rok“ je tzv. palindromem, což znamená, že se pozpátku čteno znamená stejné datum, píše PNP. Má to platit i celosvětově, ale v jiných termínech, když například v Americe je rozšířené zapisování „měsíc.den.rok“ a v Asii „rok.měsíc.den“. U nás byly palindromy 7. říjen 2017, 8. říjen 2018 a loni 9. říjen. Naposledy byl „celosvětový palindrom“ před více než 900 lety – 11.11.1111, dodává list.

Sněhulák měřil 38,04 metru

Nepřehlédnutelný.Zdroj: Deník/repro

V Donnersbachwaldu postavili sněhuláka vysokého 38,04 metru a vytvořili tak světový rekord. Vzhledem k teplu minulých dnů bylo dílo ohroženo, dvakrát z hlavy figury spadl cylindr naplněný sněhem, ale mezi tím došlo k oficiálnímu měření a stavba může být přihlášena do Guinnessovy knihy. Představitelé turistiky doufají, že obr vydrží jako atrakce a symbol regionu až do léta, píše Volksblatt a připojuje fotografii APA.