Materiál přepravilo 55 nákladních aut. Do Lince jej bylo třeba víc než obvykle. Mimo jiné proto, že zatím co na jiných štacích upevňují šapitó metrovými hřeby, linečtí městští otcové zakázali narušovat „posvátnou půdu" tržnice, takže organizátoři museli kotvy nahradit 215 ocelovými pláty, každý o 3,2 tuny, jejichž protiváha napíná celkově 18 000 metrů čtverečních „střechy".

Až bude šapitó postaveno, vnitřek nebude vypadat jako cirkus, ale jako koncertní síň, píše deník OÖN. S rudým kobercem, různými bary a šatnami atd. Mají tu místo kanceláře, sklady, umývárna a šatna pro herce. Připraven je vlastní agregát pro případný výpadek proudu. „Jsme samostatní jako malé město," chlubí se manažer projektu Matthias Lienemann.

Scéna na centimetry kopíruje starý vzor z Londýna, sebemenší změnu musel schvalovat „kočičí dědeček" Andrew Lloyd Webber. Jeviště obklopené hledištěm z 270 stupňů osvětluje 10 000 žárovek a 450 reflektorů.

Hotel bez taxy prý neprodělal.Zaplať, kolik chceš

Hotel Das Ludwig v Bad Griesbachu v okrese Pasov vyhlásil akci „Zaplať, kolik chceš". Třinácti hostům v noci na středu bylo ponecháno na vůli, kolik za nocleh zaplatí. Ředitel Hans Neumaier chtěl takto zjistit, „na kolik si hosté cení jejich servis", řekl v deníku PNP. Byl přesvědčen, že jen minimum z nich opustí hotel vůbec bez placení, jakkoliv tu možnost měli.  Výhoda se vztahovala jen na ty, kteří neměli objednán balíček služeb, ale jen ubytování. A jak se deník přesvědčil, lidé zpravidla platili plnou běžnou cenu. Někteří se přiznali k tomu, že na Ludwiga je upozornila až tato akce.

Bohatá diecéze

Pasovská diecéze loni hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Z příjmů 95,6 milionu eur šlo 54,8 milionu přímo do duchovní péče a do sociální oblasti. Nárůst příjmů umožnil vydat o 5,7 milionů víc na práci s mládeží, školy a charitu. Více než 200 církevních školek tak dostalo navíc milion. Výdaje diecéze směřovala takřka výlučně do svého regionu, v oblasti biskupství zůstalo 95 procent rozpočtu.

Z církevní daně diecéze získala 77,3 milionu eur, tedy 80,8 procenta příjmů. 5,7 milionu jí zaplatil stát za poskytované služby, 8,3 milionu bylo z nájmů, výnosů nadací apod. Finančně silnější biskupství přispěla Pasovským 4,3 milionu v rámci vyrovnávání strukturálních a regionálních rozdílů, píše PNP.

Loterie pro dóm

K sanaci lineckého Mariánského dómu má přispět také loterie. Rozběhla se 8. prosince a potrvá do 31. března. Za každých pět eur příspěvku dostane dárce jeden los. Bylo jich vydáno 100 000. „Doufáme, že nám akce pokryje jednoroční náklady sanace, tedy 350 000 eur," říká v OÖN mistr dómu Clemens Pichler.

Vikář lineckého dómu Maximilian Strasser.Hlavní výhrou bude stavební materiál v hodnotě 10 000 eura. OÖN připomínají, že chrámová loterie ostatně proběhla i při výstavbě dómu v roce 1926. Tehdy byl hlavní cenou kůň, nebo kráva… Letos každý los navíc vyhrává jednu speciální „chrámovou" karamelovou pralinku mistra cukráře Leo Jindraka. Její barva připomíná pískovec stavby a Pichler žertuje, že zatím co bonbon se rozplývá v ústech, materiál dómu z lomu v Altlengbachu „taje" působením emisí, větru, deště a holubího trusu. Náhradní poškozené kvádry upravuje v dílně při dómu podle očíslovaných šablon kameník Gerhard Fraundorfer ze St. Martinu se třemi pomocníky.

Starost dělá také 70 barevných oken, z nichž některé vykazují škody ještě po střepinách granátů z války. Dvě okna ročně opravuje sklenářství Schlierbach, dodává na ně ochrannou vrstvu a nanáší nové barvy.

Na snímku je vikář dómu Maximilian Strasser.

Maso pro charitu

V „salámovém mase" jednoho řeznictví v korutanském okrese Wolfsbergu, označovaném jako hovězí produkt, prokázala agentura pro zdraví a bezpečnost výživy analýzou DNA sto procent koňského masa, zaznamenal linecký deník OÖN. Ve stejné výrobně byla konina zjištěna i v dalších výrobcích, jako třeba v „lavanttalském selském salámu". „Odkud výrobce maso bral, je zatím vyšetřováno, ale korutanský úřad pro potraviny naznačuje, že bude v tomto směru vázán úředním tajemstvím," uvádí list.

Dodává, že pro asi dvě tuny falešně označeného výrobku se ale našlo smysluplné využití. „Převzala jej štýrská VinziWerke, která provozuje nouzová přístřeší pro bezdomovce," uvádí. Mluvčí Vinci zdůraznil, že maso je zdravotně nezávadné. „Vzhledem k tomu, že také u nás jsou lidé, kteří si jen těžko mohou potraviny dovolit, by bylo neodpovědným tyto salámy zničit," cituje list.

Soudy v ohrožení

U lineckého zemského soudu loni odebraly kontroly u vchodu návštěvníkům 1104 nožů. Odhalily ale také střelné zbraně, paralyzéry, obranné spreje, boxery či asijské zbraně jako nunčaky apod., píše deník Volksblatt. V oblasti Vrchního zemského soudu pro Horní Rakousy a Solnohradsko, kam spadá mj. 36 okresních soudů, bylo celkově odebráno více než 33 000 nebezpečných předmětů, z toho čtyři střelné zbraně, kolem 9200 úderných a bodných zbraní atd.