Rekordně město vynaložilo na tento účel v roce 2009, kdy za montáž, demontáž a opravu osvětlení dalo 428 785 eur. Od té doby náklady snižovalo až na loňských 326 800 eur. Pro letošek zamýšlených 390 650 eur bylo posléze redukováno mj. rozhodnutím, že osvětlení bude slabší a na třinácti jindy tradičních místech dokonce nebude instalováno.

Mysleme na pěšáky!

Rakušané starší 75 let absolvují více než polovinu svých všedních cest pěšky, zjistil Dopravní klub Rakouska. V celkovém průměru bez věkového rozdílu je to jen 18 procent. Klub kritizuje, že potřeby seniorů – širší chodníky s nižšími okraji, delší zelené na přechodech, snížení povolené rychlosti jízdy motorových vozidel na 30 km/h atd. – jsou při dopravním plánování příliš málo zohledňovány. Klub upozorňuje i na důležitost místního zásobování – nákupní centra při krajích měst, dostupná jen auty, nejsou pro seniory. Chůze mimo jiné posiluje zdraví starších lidí a rozšiřuje jejich sociální kontakt. Přitom 75letých do roku 2020 přibude zhruba o čtvrtinu, na 855 000. Do roku 2040 by se jejich počet mohl téměř zdvojnásobit – na 1,36 milionu.

Studie ukázala, že 75letí udělají v pracovní dny týdne průměrně deset cest, denně v délce asi 16 km. Celkově lidé bez rozdílu věku vykonají přes týden 17 cest s denním průměrem kolem 40 km. Vyhodnocována byla mobilita pouze pohyblivých lidí, ne upoutaných na lůžko. Skupina 75-79 let absolvuje pěšky 55 procent svých všednodenních přesunů, 80-84letí 64 procent a starší 85 let 74 procenta.

Starší nepracují

Jen každý pátý Rakušan starší 60 let – 20,9 procenta - ještě pracuje. V průměru OECD je v této věkové skupině zaměstnáno ještě 40 procent lidí, zaznamenal deník Volksblatt.

Rakousko s dalšími vyspělými zeměmi drží v zaměstnanosti krok jen ve skupině 50-54letých, kde pracuje 83 procent lidí (v OECD 76).

Šňupat budou dál

Na vzrušenou debatu v Bavorsku o údajně chystaném zákazu šňupání tabáku v zemích Evropské unie (Deník informoval) reagoval šéf regionálního zastoupení Evropské komise v Berlíně Henning Arp. Prohlásil, že komise neplánuje zákaz „regionálních specialit jako šňupacího tabáku", cituje ho deník PNP. Směrnice EU pro tabákové produkty je sice přepracovávána, ale proto, aby byly stanoveny nejvyšší povolené obsahy některých látek jako nikotinu, dehtu a oxidu uhelnatého v cigaretách. Arp ujišťuje, že to nepovede k zákazu výroby některých produktů.

I sluhu bylo možné vydražrt v Grafenau.Zdvořilostní kongres

Grafenau, „město soumarů" nedaleko českých hranic, je v těchto dnech „nejzdvořilejším městem Německa",  napsal pasovský deník PNP. Od čtvrtka tu totiž zasedá výroční kongres Deutsche Knigge Akademie, akademie manýrů. Podle PNP jedná o tom, co by mohlo být „ve zdvořilosti" eventuálně modernizováno. „Semináře a přednášky jsou zaměřeny například na chování v zahraničí, na parnících či u golfu, poodhalují tajemství sommeliérů, vysvětlují pravidla obchodního jednání, stopují mravy stolování ve středověku atd. Taneční kurs učí správnému pohybu po parketu, v programu je vzorová výuka chování ve školách a školkách. Nechybějí ani ukázky perfektního stylingu a vhledy do nonverbální komunikace," popisuje PNP.

Akci doprovází řada prezentací pro veřejnost (program na www.pnp.de/benimm). Při zahájení na radnici v Grafenau byl například „lidu vydražen" ke službě na jeden den „opravdový" sluha. Nabízel třeba ranní vyžehlení novin v domácnosti, jak to prý bývalo ne kvůli jejich pomačkanosti, ale k vytvrzení tiskařské černě… Výtěžek dražby byl určen humanitární pomoci, jak se na mravy  slušelo, dodal list.

Nádraží bez alkoholu

Na norimberském hlavním nádraží je od pátku zakázána konzumace alkoholu v pátek, v sobotu a před svátky od 20 do 06 hodin. Norimberk je prvním německým městem s takovou úpravou. „Důvodem opatření jsou stovky lidí, kteří se o těchto nocích na nádraží pravidelně scházejí s přineseným alkoholem a společně slaví," cituje deník PNP mluvčího Německých drah (DB). U cestujících se tím zhoršuje pocit bezpečí. Svaz cestujících Pro Bahn opatření vítá a požaduje jeho rozšíření na všechna německá nádraží. DB chce ale zatím Norimberk držet jako jedinečný případ.

Zákaz se týká velkých částí nádraží od vstupu po vnitřní prostory, nástupní koridor i nástupiště. Alkohol se podle mluvčího ale dál může prodávat a točit – problémem jsou jen donášené nápoje. O zákazu mají cestující a návštěvníky nádraží informovat hlášení rozhlasu a pracovníci DB. V případě pokračování v pití mají být delikventi z nádraží vykázáni.

Norimberský primátor Ulrich Maly se zákazem souhlasí, podle něho ale nejde dost daleko. Měl by být omezen i prodej alkoholu.

Norimberským hlavním nádrtažím projde denně kolem 180 000 lidí.

V jiných německých městech se už v minulosti pokoušeli minimalizovat konzumaci alkoholu v zařízeních veřejné dopravy, připomíná PNP. Loni se například obchodníci na hannoverském nádraží dohodli, že po tři měsíce nebudou v pátek a v sobotu prodávat alkoholu od 22 hodin do rána. Pak v akci nepokračovali.

Na S10 začali razit druhou rouru tunelu v Neumarktu.Razí tunel k Čechám

Na stavbě rychlostní silnice S10 Mühlviertlem k české hranici začala důležitá fáze – ražba druhého tunelu v Neumarktu. Aby byli občané obce co nejméně zatíženi, nebude doprava během výstavby odkláněna přes centrum, jak se obávali, ale pomocí promyšlených regulací jízdních pruhů povede staveništěm. Noční trhání bude omezeno na leden a únor. Zbytek ražby bude  pokračovat v denní době. K zabezpečení statiky domů v blízkosti stavby i k případnému odškodnění je dokumentován stav 180 objektů

V území obce je S10 vedena z 90 procent pod zemí, připomíná deník OÖN. Práce mají být dokončeny současně s celou stavbou S10 v roce 2015.

Zábava zdraží?

Země Horní Rakousy zamýšlí od začátku příštího roku zvýšit horní hranici „poplatku ze zábavy", který vybírají obce ze vstupného, z dosavadních 10-30 procent na 5-40 procent. První se proti tomu ozvaly taneční školy, které se obávají, že takto zaniknou venkovské bály jako důležitá součást společenského života obcí (Deník informoval), nyní se přidali gastronomové, pořadatelé koncertů a provozovatelé kin. Napadají zejména to, že z poplatku jsou vyňaty akce spolků subvencovaných z veřejných rozpočtů, akce konané ve vzdělávacích zařízeních a akce politických stran. Robert Seeber, vedoucí sekce pro turistiku a „volnočasový průmysl" zemské Hospodářské komory, mluví o jednostranném zatížení podnikatelů a o zvýhodnění „stínové ekonomiky".  Zemský rada Max Hiegelsberger rozdělení povinnosti obhajuje – spolky jsou podle něho nositeli společenského života na venkově a jejich zvýhodnění je oprávněné.  K výši odvodu jsou pak kompetentní obce. Další politici upozorňují, že v časech, kdy je řada komun na pokraji krachu, je jim každé euro do rozpočtu dobré. Podle Hospodářské komory by od poplatků upustilo jen jedno procento obcí.

Černá práce kvete

V Dolním Bavorsku bylo letos za první pololetí zahájeno 1172 trestních a 679 správních řízení k případům černé práce. Uloženo bylo za půl milionu eur pokut. Loni bylo za půl roku vedeno celkem 1851 řízení a pokuty činily 595 000 eur. „Přes menší počet zjištěných přestupků jsou letošní škody z černé práce pro sociální systém a daňové příjmy výrazně vyšší než loni – 10,6 milionu eur proti loňským 6,5 milionu," píše deník PNP. Ke snížení počtu případů přispěla podle celníků i zvýšená obava zaměstnavatelů z častějších kontrol - 105 vyšetřovatelů a 35 kontrolorů prověřovalo letos už 8132 subjektů.

Tolerance

51letý bavorský policista zařazený na vyšší stupeň služebního poměru si uchová dosavadní status úředníka, přestože před téměř 35 lety předložil při přijímání do služby padělané vysvědčení. Rozhodl tak Bavorský nejvyšší správní soud, který vyhověl žalobě policisty proti odebrání jmenování v roce 1978, zaznamenal deník PNP.

Policista tehdy mimo jiné předložil padělané vysvědčení z 10. třídy. Tím se dopustil zavrženíhodného podvodu. Soud ale přihlédl k tomu, že žalobce byl tehdy ještě neplnoletý a od té doby pracoval více než třicet let v policejní službě bez závad. Rozhodnutí není pravomocné.