Mluvčí spolkových drah stavu laviček zalitoval, ale jeho podnik prý na něm nemá vinu, protože úklid není úkolem zaměstnanců ÖBB. Upozornil na smlouvu, kterou k otevření čekárny uzavřely dráhy jako majitel nemovitosti a město Steyr v roce 1998. Podle ní je město příslušné k čistění „dopravních ploch". Místostarosta Walter Oppl oponuje, že z oné smlouvy nelze vyčíst, že by město mělo za ÖBB uklízet. Ke stanici nezajíždí žádný z městských autobusů a čekárna podle něho taky není žádnou „dopravní plochou".
Obě strany nicméně chtějí o problému jednat, uzavírají OÖN.

Stop Pegidě?

Jak jsme informovali, hornorakouská odnož „vlasteneckých Evropanů proti islamizaci západu" plánovala na neděli svou třetí protestní „procházku" od nádraží vnitřním městem v Linci s údajně očekávanými asi 150 lidmi. Zemské policejní ředitelství ale demonstraci nepovolilo a reakce hnutí není známa. Spojenectví „Linec proti pravici" svolalo protishromáždění pod heslem Ani metr Pegidě, a také je do čtvrtka neodvolalo.

Velký jackpot padl

První letošní pětinásobný jackpot rakouského lotta a devátý v dějinách tohoto sázení ve středu padl. Tři sázející z Vídně, vždy náhodným tipem, uhádli šest správných čísel - 12, 17, 26, 27, 29 a 39. Každý získal 3.334.522,10 eura. Podáno bylo kolem 14 milionů tipů na 2,2 milionu sázenek.

Stop zámkům lásky

Jak jsme opakovaně zaznamenali, také některým našim sousedům se nelíbí zámečky, které mladí lidé připevňují na mosty jako výraz své zamilovanosti. Teď proti nim vyrazili i zaměstnanci Norimberka s rozbrusy a pákovkami a odstraňují tisícovku těchto symbolů z lávky pro pěší přes Pegnitz. „Akce je nutná kvůli enormní váze zámků," píše pasovská PNP. „Milenci je upevnili na ocelová lana zábradlí, která se pod nimi už silně prověsila. Tím přestala být zajištěna bezpečnost mostu ve starém městě, jak řekla mluvčí správy." List dodává, že v polovině ledna městští zámečníci odstranili zámky z jiného mostu přes Pegnitz. Ty nyní čerstvě uřezané a ustříhané budou do 22. května uloženy ve stavebním dvoře, kde si je dvojice mohou vyzvednout.

Důchodcům přilepší

Německá vláda rozhodla, že k 1. červenci se důchody ve starých spolkových zemích zvýší o 2,1 procenta, v nových o 2,5 procenta. Z dobré hospodářské situace v zemi tak bude profitovat asi 20 milionů seniorů – důchody se zvyšují v návaznosti na všeobecný růst mezd. Deník PNP uvádí, že u měsíční penze 900 eur bude přírůstek činit na západě 18,90 eura hrubého, na východě 22,50 eura. Loni důchody stouply o 1,67 a 2,53 procenta.
Sociální svazy ale spokojeny nejsou a požadují zastavení stále se zvyšujícího nepoměru mezi důchody a platy. Podle politických rozhodnutí nemá úroveň penzí do roku 2030 klesnout pod 43 procent úrovně mezd, ale už teď nejsou ani poloviční.

Soud podržel učně

Německý nejvyšší pracovní soud v Erfurtu potvrdil, že zaměstnavatel, který svému učni od září 2008 do února 2012 platil jen polovinu tarifní mzdy platné pro kovoobráběcí průmysl v Bavorsku, musí dotyčnému doplatit 21 678 eur a dva centy. „Náhrady učňům mohou jen ve zcela výjimečných případech klesnout o více než dvacet procent pod tarifně sjednanou mzdu," řekl soud. I pro firmy kolektivními smlouvami nevázané jsou jinde sjednané tarify nejdůležitějším orientačním bodem pro to, zda je jimi vyplácená mzda přiměřená nebo ne, řekl nejvyšší soud.