Jedni chválili jeho architekturu, druzí kritizovali jeho umístění na Kaarstrasse – a teď je jasné, že se stavět nebude, píší OÖN. Starosta Klaus Luger k rozhodnutí řekl, že město po dohodě s projektantem stavební záměr zastavilo. „Ačkoliv byl urbanisticky zajímavý, nesplňoval náš katalog kritérií, především stínění. To jednoznačně ukazuje, že každý jednotlivý projekt je korektně prověřen a nezasahuje tady žádná politická svévole.“

K onomu katalogu, desetibodovému programu pro výškové stavby, patří kromě stavebních otázek i „přidaná hodnota“ (užití) budovy pro město a konzultace s občany. To poslední se ukázalo být od začátku nejtěžší. Sousedy nenechalo v klidu, že na ploše pouhých 827 metrů čtverečních má vyrůst bytová věž o 25 patrech. Třeba sourozenci Forstnerovi, vlastníci secesního domu opodál, označili záměr za „ostudu a znehodnocení městské čtvrti“ a stejně jako další kritici se obávali zastínění a masivních dopravních problémů. Architekt Wolfgang Pauzenberger ze skupiny Arch.Pro.Linz nazval projekt „nesrozumitelně absurdním“.

Radní pro infrastrukturu Markus Hein řekl, že riozhodným problémem není architektura, ale volba místa, kvůli kterému stavba „věže patřící k nejlepším projektům ve městě“ nemůže být uskutečněna.

Andreas Kleboth je pádem záměru zklamán. „Z mého pohledu by byl dům jedinečnou vývěsní značkou země, protože je zcela mimořádně štíhlý a elegantní,“ řekl. Ztotožňuje se ale s tím, že „výškové budovy mohou být realizovány jen tam, kde je to možné právně a urbanisticky“. Resumuje, že „projekt je již ukončen a nemůže být v této formě uskutečněn“.

Dálniční známka už v prodeji

Dálniční známka u sousedů.

Rakouská celoročnídálniční známka pro rok 2019 bude k dostání od čtvrtka. Dálniční společnost Asfinag varovně připomíná, že platit bude až od 1. prosince. Roční stojí 89,20 eura pro osobní auta, 35,50 pro motocykly.

Dost práce v Linci

V Linci bylo loni v ročním průměru zaměstnáno 64 608 mužů a 56 983 žen, celkem tedy 77,4 procenta obyvatel města.

78,3 procenta zaměstnaných dělalo ve službách, z toho devět desetin tvořily ženy. 49 procent žen bylo zaměstnáno na zkrácený úvazek. Hrubý mediální příjem zaměstnaných žen byl 1957 eur, muži vydělali 3558 eur..

V Linci bylo vedle veřejné služby a úřadů více než 180 000 pracovních míst, přesto bylo bez práce hlášeno 13 229 osob. Téměř 58 % našlo nové zaměstnání do tří měsíců.

Část platu vracel zaměstnavateli

Odborový svaz Burgenlandska narazil na případ, kdy 34letý instalatér z Maďarska musel podle vlastních údajů pravidelně vracet část výdělku na konto rakouského zaměstnavatele, napsal Volksblatt. Odhadem mu tak uteklo asi 15 000 eur.

Právnička odborů Marta Pinkertová říká, že takové případy se objevují často, ale je těžké je prokázat. Zaměstnanci si nevedou záznamy, nejsou svědkové těchto postupů, lidé mají strach o práci nebo pozdější zaměstnání, o které by se ucházeli s takovou pověstí rebelů. Dotyčný z tohoto případu se ale uvolil okolnosti vylíčit. Našel si práci v Burgenlandsku, ve firmě s ředitelem původem rovněž z Maďarska. Po zkušebním měsíci, za který dostal asi 700 eur, jeho mzda stoupla. Musel ovšem stejně jako jeho spolupracovníci měsíčně z vyplacených peněz vracet 800 až 1000 eur řediteli. „Kdo to tak nechtěl, musel odejít,“ uvedl muž. Dělníci nebyli při řadě zakázek nahlášeni.

Odbory a Zaměstnanecká komora případ šetří.

Násilí bez konce

Ombudsmanka a útulky žen v Rakousku bijí na poplach – každý den je v zemi každá pátá žena vystavena sexuálnímu nebo fyzickému násilí, píše Volksblatt. Většina těchto činů má vztahové pozadí

Podle spolkové kriminálky bylo loni 34 žen v Rakousku zavražděno, 43 vražedný záměr přežilo. Počet oznámení znásilnění a pohlavního zneužití stoupl na 1275. Podle policistů měly vztahové pozadí skoro dvě třetiny usmrcení, ublížení na zdraví a loupeží.

Nepřívětivá Vídeň?

Co do hodnocení „přátelskosti“ zůstává Vídni 65. místo z hodnocených 72 měst, píše Volksblatt. Žebříček „Expat City Ranking 2018“ vytvořilo 18 000 „expatů“, zaměstnanců firem vyslaných do ciziny. V hodnocení celkově je Vídeň na 34. místě.

Špatný výsledek v „přátelskosti“ odborníci přičítají jazykové bariéře – téměř polovina dotazovaných, 48 procent, shledala, že ve Vídni se bez znalosti místní řeči člověk nedobude práv a uznání. Na druhé straně 42 procent dotazovaných – o 11 % víc než v roce 2007 - mínilo, že je jednoduché v tomto městě najít přátele. „Nejnepřátelštější“ jsou podle expatů 68. Londýn, 69. Stockholm, 70. Řím, 71 saúdskoarabská Džigga a 72. Rijád, nejpřívětivější naopak Taipeh, Singapur a Manáma, hlavní město Bahrajnu. Následují Ho-či-Minovo Město, Bangkok, Kuala Lumpur, Cáchy, Praha a Madrid.

Vídeň bodovala kvalitou života, kde zůstala šestá. Devět z deseti expatů vyzdvihlo zdejší životní prostředí a pocit osobní bezpečnosti.

Místo mostů klenba stromů?

Myšky by asi přelezly.

O mostu přes dálnici ve Vilshofenu (okr. Pasov), který má sloužit pro bezpečný přechod malých hlodavců plšíků lískových, vybudovaném za 100 000 eur, jsme už informovali. Projektanti jej hájí, ale dokonce samotný Svaz ochrany přírody jej má za nesmyslný, protože na druhé straně vozovky není žádný biotop pro tato zvířátka.

K podobné situaci se schylovalo při výstavbě okresní silnice mezi Gallou a Gaisbruckem. Výskyt myší byl potvrzen ve třech umělých hnízdištích v přilehlém lese. „Tady byl ale problém vyřešen jinak než ve Vilshofenu. V daném úseku je po obou stranách silnice víc stromů, jejichž koruny se dotýkají. Vytvářejí tak přirozený most,“ napsala PNP. Bylo rozhodnuto naplánovat a vést trasu silnice tak, aby tyto stromy byly zachovány…

Otto-katalog končí

Katalog u konce…

I Češi žijící v dobách socialismu si jistě vzpomenou na vizitku bohatosti Německa, kterou nám měly dokumentovat katalogy zboží zasilatelských domů. Jeden z nejznámějších, katalog Otto, oznámil, že ve čtvrtek bude v Norimberku vytištěn naposled. „Po skoro sedmdesáti letech překládá hamburská společnost prezentaci své nabídky na internet, z nějž už také generuje 97 procent svých objednávek,“ napsala PNP.

Náklad na produkci a distribuci katalogu už se nevyplatí, řekl mluvčí. Do budoucna hodlá Otto vydávat nepravidelně jen malé speciální katalogy na zvláštní témata jako techniku nebo zahradu, nebo malé módní katalogy k sezónním změnám.

V „nekrologu“ tiskoviny, která spolu s nabídkami konkurentů Neckermann a Quelle patřila po desetiletí ke všednímu životu Německa, PNP dodávají, že tyto katalogy vycházely až čtyřikrát ročně v desetimilionových nákladech a měly i více než tisíc stran. „Otto je jediným velkým zasilatelským domem, který skočil z katalogové éry rovnou do digitálního věku,“ končí pasovský list.

Carsharing pro studenty

Studentská organizace Dolní Bavorsko-Horní Falc spustí v zimním semestru 2018/19 model carsharingu, napsala PNP. Studující v Řezně, Pasově, Landshutu a Deggendorfu budou moci užívat vozidel po registraci v appu a následném ověření platnosti řidičského oprávnění. V kooperaci s Mazda Carsharing dostane každé vysokoškolské město v rajonu této organizace jednu nebo více těchto půjčoven.

Devět parkovišť bude trvale vybaveno vozidly až pro pět osob, přidává deník podrobnosti. Model bude fungovat bez předávání klíčků, přes bezplatnou službu Mazda Carsharing App. Objednání auta, otevření a zavření vozidel bude řízeno přes smartphony. Také vyúčtování provozu dle doby nájmu a ujetých kilometrů bude automatické. Podle modulárního modelu tarifu lze jet patnáct minut už za jedno euro, rozvádí PNP. „Tím se otevírají nové možnosti mnoha studentům, kteří nemají vlastní auto,“ dodává.

Lze zavřít veřejné činitele?

Bavorský Nejvyšší správní soud chce od Evropského soudu vědět, zda může zatknout bavorské činitele, aby tak umožnil přijetí zákazu jízdy dieselových vozidel v Mnichově, napsala PNP. Požádal o vyjasnění této otázky kolegy v Lucemburku, protože německé právo vůbec ani nepředvídá možnost soudem uvalené vazby na takové nositele úřadu či moci.

V pozadí akce je odsouzení země Bavorsko k pokutě 4000 eur za to, že neplánuje možnost nařízení zákazu jízdy vozidel s naftovými motory v hlavním městě. Uložil městu aktualizovat plán na udržení čistoty ovzduší z hlediska hraničních hodnot emisí oxidů dusíku. Německá organizace pomoci životnímu prostředí v lednu marně od správního soudu chtěla, aby vzal do vazby tehdejší ministryni životního prostředí do doby, než Bavorsko požadované plány předloží. Zemský soud teď otázku předložil evropské instanci.

„Podle dřívějšího rozsudku Evropského soudu jsou národní soudní instance povinny zavazovat národní úřady všemi opatřeními v zájmu zajištění dodržení evropské právní linie čistoty ovzduší. Zda je takovým opatřením také nucená vazba v případě, že pokuta předtím ovoce nepřinesla a neslibuje žádný úspěch ani v budoucnu, není jasné, a mělo by to být přezkoumáno Evropským soudem,“ uvedli mluvčí bavorského správního soudu.

PNP závěrem cituje generální státní zástupkyni u Evropského soudu: „Okolnost, že v Bavorsku nejsou plněna soudní rozhodnutí a žádný účinek nemají ani peněžité tresty, je velmi zamyšleníhodné.“