Šlo o tradiční zimní setkání patriotů k oslavě vítězství nad Rakušany v roce 1313, vysvětluje. Rytíři wittelsbachského vévody Ludvíka IV., později známého jako Ludvík Bavorský, vytáhli do tažení proti rakouským jednotkám svého bratrance vévody Bedřicha Krásného, v němž šlo o nadvládu v Bavorském vévodství a v Německé říši – a Bavoři zvítězili, popisuje PNP.

Dodává, že svaz Králových věrných sdružuje kolem 50 spolků, které se věnují zvykům a tradicím. (http://www.verband-der-koenigstreuen.de)

Kde vás nezakouří

Jak se „zatvrzelí“ nekuřáci v Rakousku mohou vyhnout hospodám s kuřáky, radí stránka https://da.stinkts.net/ („tady to nesmrdí“), která upozorňuje na „zaručeně nekuřácké“ podniky v zemi, píší OÖN. V sobotu 20. ledna ve 14 hodin tam bylo 1096 adres a privátní organizátoři akce vysvětlovali, že vzhledem k potěšitelnému velkému zájmu trvá zapsání několik dnů. Nejblíž k české hranici „vykázali“ kuřáky v Berggasthofu Waldschenke v Bad Leonfeldenu a v Hotelrestaurantu Solefelsenbad ve Gmündu. Restaurace se mohou zaregistrovat samy, nebo je navrhují hosté.

Kolik vynášejí zaměstnanci

Hornorakouská Zaměstnanecká komora zveřejnila „barometr tvorby hodnot“, do něhož zahrnula 1171 velkých a středních podniků v Rakousku, které ze zákona musejí zveřejňovat své uzávěrky, a dále asi 13,6 procenta zaměstnanců. Jak uvedl linecký Volksblatt, zaměstnanci odvedli v roce 2016 pro firmu práci v hodnotě průměrně na hlavu 98 484 eur, o 4,4 % víc než rok předtím. Personální výdaje společností činily na hlavu 64 430 eur (+5,1 %). Z toho vychází přebytek 34 064 eur od každého zaměstnance. Komoře zvlášť vadí zvyšující se dividenty vlastníků firem – předloni stouply o 20 procent na průměrně 16 220 eur od každého pracujícího. Je to o pětinu víc než v roce předcházejícím. Komora z toho dovozuje, že jí požadovaná minimální mzda 1700 eur nebo šestý týden dovolené by byly financovatelné.

Hospodářská komora „barometr“ označuje za přelud, fantom domácí ekonomiky. Přehled podle ní vychází ze selektivně vybraných uzávěrek. Argumentuje čísly Statistik Austria, které zrcadlí všechny hornorakouské firmy s více než 10-20 zaměstnanci (asi 37 500 se zhruba 435 000 pracujícími). Podle tohoto přehledu vytvořil průměrný zaměstnanec v zemi v roce 2015 hodnotu ve výši 66 550 eur hrubého, nikoliv 98 484, jak uvádí Zaměstnanecká komora. „Z takto selektivního výběru činit závěry o reálnosti zvýšení minimální mzdy, 35hodinového pracovního týdne a šestého týdne dovolené je neseriózní,“ řekla prezidentka zemské Hospodářské komory Doris Hummerová.

Dražší základní potraviny

Některé základní potraviny v Rakousku loni citelně podražily, napsal Volksblatt s odvoláním na monitoring Zaměstnanecké komory - brambory například o skoro 36 procent, jablka a gouda o 25 procent, rýže o 15 procent.

Jak uvedla ochránkyně spotřebitele v této instituci Gabriele Zgubicová, komora srovnávala spotřební koš 40 nejlevnějších potravin a čisticích prostředků v sedmi supermarketech a diskontech (Billa, Merkur, Spar, Interspar, Hofer, Penny a Lidl). Nákup stál loni v prosinci o čtyři procenta víc než před rokem, prací prostředky dokonce o 21 procent. Levnější byly například salátové okurky a rajčata (o asi 19 %) či banány (15 %). Nezměnila se cena hluboce zmražených pomfritů a rybích prstů.

Drsně proti automatům

V pátek 19. ledna jsme na našem webu informovali o komplikaci se zabavováním nepovolených výherních automatů v Rakousku. Linecký Volksblatt nyní zaznamenal zvrat v řešení případu, k němuž došlo v roce 2016 ve Welsu. Zemský správní soud vynesl rozsudek, podle něhož tehdy exekutiva při razii proti automatům porušila důstojnost jedné zaměstnankyně. Policie podala námitku a Nejvyšší správní soud jí dal zapravdu – zrušil rozhodnutí ve všech bodech a zemská instance musí věc znovu projednat. Podle vyšší složky byly jak vniknutí speciální jednotky Cobra do lokálu, tak provedená osobní prohlídka přiměřené.

Při tříhodinovém nasazení 22. června vylomila Cobra beranidlem vstupní dveře lokálu, v němž byly předpokládány nelegální výherní automaty. „Byla také zadržena zaměstnankyně, musela se vysvléct a ohnout se dopředu,“ popisuje Volksblatt z kritických závěrů zemského soudu.

Teď se mu tedy věc vrací k novému rozhodnutí.

Katolíci odškodňují

Katolická církev pokračuje ve vyrovnávání se s fyzickým násilím ze strany tehdejšího církevního personálu, jehož oběťmi byli v minulosti chlapci pěveckého sboru řezenského dómu, píše PNP. Loni jim biskupství vyplatilo celkem 178 000 eur jako odškodné. Diecéze uvedla, že v uplynulém roce o ně požádalo 75 bývalých svěřenců sboru. Do konce roku bylo 47 případů uzavřeno. Dvěma poškozeným ještě nebyly náhrady vyplaceny.

"Chtěl bych poděkovat všem osobám, které se řezenskému biskupství loni přihlásily s vylíčením fyzického násilí, jehož byli jako děti oběťmi," řekl v listě generální vikář Michael Fuchs. "Porozuměli jsme tomu, jak hluboce je tyto přehmaty zraňovaly, pokořovaly a jak vedly často k následkům pro celou jejich další životní cestu. Popisovali brutální a nelidské zacházení, které nebylo ani v oné době žádným způsobem kryto tehdy legálními tělesnými tresty. Děti byly těmto přehmatům vystaveny bez ochrany…"

K popisovanému násilí docházelo především v šedesátých a sedmdesátých letech, ale uváděné činy zasahovaly až do roku 1986. To jednoho církevního mluvčího vedlo k prohlášení, že "u jmenovaných obětí násilí nešlo o případy řezenských zpěváčků, ale o případy z jiných zařízení". "Obvinění pachatelé a pachatelky už zemřeli, nebo jsou ve věku a zdravotním stavu, který nedovoluje jejich konfrontaci s uváděnými výtkami. Na jejich místě a jménem biskupství požádal generální vikář o odpuštění," uvádí dále PNP.

Politik s číslem "88"

Funkcionář rakouských Svobodných (FPÖ) z Flachgau jezdí v autě s poznávací značkou "88", což podle rídia ORF Salcburk silně kritizují zejména Zelení, píší linecké OÖN. Vysvětlují, že toto číslo platí jako nacistický kód pro Heil Hitler, ale dotyčný je vysvětluje jako "privátní výročí". Zemské vedení jeho strany se dalo slyšet, že s ním bude mluvit, a pokud se ukáže, že jde o cílenou provokaci, zváží důsledky.

Poslanec zemského sněmu za Zelené Simon Heilig-Hofbauer řekl ORF: „Nevím, jestli ten funkcionář je nacista. Očividně ale shledává zábavným hrát si s nacistickým kódem.“ Pro agenturu APA dodal, že dotyčného upozornil na facebooku jeho přítel, že „88“ je „pozdrav Adolfovi“, a udělil mu za to „lajk“.

„Funkcionář ale popírá, že by při volbě čísla měl na mysli nacistický kód. Pro APA řekl, že jednoho 8. srpna ,se sešel´ se svou ženou´ (neuvedl, proč že ta schůzka byla tak významná, nepoužil výrazu o zasnoubení a podobně – pozn. red. webu). Připustil, že byl už vícekrát upozorněn na to, co ,88´ znamená, ale nikdy to prý nebral správně vážně, protože s něčím takovým nemá nic společného. Celému pozdvižení nerozumí, vždyť číselné sledy (neřekl výslovně 88 – pozn. red. webu) jsou prý i na řadě jiných regulérních značek. Tu svou si chce v každém případě podržet, protože ,to datum je pro něho důležité´.“

OÖN dodávají, že diskutované číslo by už zřejmě nebylo uděleno. Ministerstvo dopravy mezitím zakázalo různé značky s pobuřujícími kódy, a mezi nimi je i kombinace 88. Již přidělené značky ale zůstávají platné po patnáct let, a zmíněný činovník FPÖ ji podle svých slov vlastní od roku 2012.