Linecký list připomíná, že socha byla pořízena na jaře 2004 v rámci 75. výročí místní základní školy. Na náměstí měla stát jen půl roku, proto její dřevěná konstrukce nebyla založena s potřebou dlouhé životnosti. Autoři sešroubovali běžné, neošetřené smrkové dřevo a potáhli je měděnými plechy. „Čím déle jednorožec na náměstí stál, tím víc přirůstal občanům k srdci, a také turistům po dunajské cyklistické stezce byl nejoblíbenějším fotomotivem. Provizorium se tak stalo skutečnou pamětihodností," pokračují OÖN.
… a nahradil ho plyšáček.Zda se na náměstí objeví nový jednorožec, není rozhodnuto. Na radnici doufají, že školy, spolky nebo privátní iniciativy projeví o instalaci následníka zájem. „Snad by se taky třeba našla skupinka řemeslnicky zdatných seniorů, kteří by chtěli přiložit ruku k dílu," říká v listě starosta Toni Froschauer.
Že se o masopustním úterý na náměstí objevil malý plyšový jednorožec označený za sirotka (foto vpravo), považovali kolemjdoucí zprvu za žert. Ve skutecnosti to byl úvod k dárcovské akci na pořízení nové skulptury, vyvolané stavebním dvorem.

Vězni z lágru jako pohroma?

Mezinárodní výbor přeživších koncentrační tábor Mauthausen (CIM) protestuje proti označení osvobozených vězňů za „živelní pohromu a masové vrahy" – je to podle něj výsměch ještě žijícím obětem, napsaly OÖN.
Podle CIM jde o nepřípustnou a zcela nepodloženou paušalizaci, publikovanou státním zastupitelstvím ve Štýrském Hradci v časopise „Aula". „Akceptováním tohoto znevažujícího označení tímto orgánem jsou správnými shledávány formulace, které padly už při výzvách táborových SS k pronásledování uprchlých vězňů v rámci tzv. mühlviertelského ,honu na zajíce´," cituje linecký list.
CIM vysvětluje, že po osvobození Mauthausenu a jeho poboček a po odchodu stráží SS začátkem května 1945 byly desetitisíce bývalých vězňů více méně ponechány samy sobě, jakkoliv jejich stravování převzala v základě americká armáda. „Někteří ještě předtím uprchlí zajatci se do té doby snažili opatřovat pro sebe a kamarády v regionu k životu nezbytné potraviny, v ojedinělých případech nesporně i proti vůli tamního obyvatelstva. Z toho ale označovat formulaci ,živelní pohroma´ za trefnou nejen postrádá historický základ, ale je také zesměšněním ještě dnes žijících obětí koncentráku," uvádí výbor. Kritizuje i vyjádření státního zastupitelství, že mezi vězni byli také odsouzení pachatelé trestných činů, což má ospravedlňovat diskriminační formulace v Aule.

Svatební specialista

Svatební filmař-specialista.Thomas Koppler (38) z Mondsee vyhrál ve Vídni v 1. Austrian Wedding Award se záběry svatby v Schönbrunnu kategorii video, napsaly OÖN.
Před sedmi lety se zaměřil na produkci filmů ze svateb. Řemeslu se naučil jako „motion- a screendesigner" u Sony Digitalworks v Salcburku a inspiraci sbíral při sledování bezpočtu amerických svatebních klipů. Ve srovnání s nimi jsou prý Rakousko a Evropa daleko pozadu… Za pořízení kvalitní videodokumentace své „věčné lásky" dnes musí u něho zájemci zaplatit od 2000 do 10 000 eur.
Otec dvou dětí Koppler ujišťuje, že nechce „tančit na cizích svatbách" každý víkend. Jeho firma „Visual Elegance" zatím natočila něco přes 60 dokumentů. Ze svých koníčků prý vzdal jen jeden - triatlon. „Vytrvalost ale prokazuje dál," uzavírají OÖN. „Při natáčení vyznamenaného klipu sledoval čtrnáct hodin nevěstiny střevíčky – stále v pozadí, ale přece tak blízko, aby mu žádný moment neunikl…"

S Titanikem skončí tabačka?

Uspořádání výstavy asi 200 originálních artefaktů z Titaniku letos od 26. března do 3. července v linecké bývalé tabačce bude možná poslední akcí v dnešních prostorách bývalé továrny, upravené na kulturním centrum. Tři předchozí „návštěvnické" výstavy – terakotová čínská armáda, Tutanchamon a Svět těl - tady celkem vidělo přes 330 000 lidí.
Po Titaniku čeká centrum revitalizace, přestavba, mimo jiné v souvislosti se stavbou nové tramvajové linie, která by na zastávku u tabačky měla ročně dovážet přes čtyři miliony lidí. Poslední slovo k plánům bude mít ale městská rada, uvádějí OÖN.

Moc přísní na bachaře

Ilustrační foto.Rakouská vězeňská stráž bojuje s personálními problémy, píší OÖN. Zájemců je dost, ale kvóta těch, kteří nesplní přijímací kritéria, stojí za zamyšlení. „V Horních Rakousích uspělo při zkouškách loni na podzim jen sedm ze 150 uchazečů, v Innsbrucku z padesáti neprošel ani jediný. Celkově se v Rakousku podařilo k začátku tohoto roku přijmout jen 20 nováčků," uvedl list,
Albin Simma, předseda odborů vězeňské stráže, kritizuje především psychology jednotlivých věznic, kteří provádějí závěrečné pohovory s uchazeči. Podle Simmy jsou to jejich „svévolné psychotesty", které v Linci nakonec vyloučily 14 ze 21 v předchozích testech úspěšných kandidátů. Přitom ke střežení 9000 vězňů v rakouských věznicích je toho času k dispozici jen 3200 strážných, o 350 méně, než by podle odborů bylo třeba. Podle Simmy proto není možné například provádět tělesné prohlídky potrestaných.
Simma navrhuje psychopohovory z přijímacích řízení vyloučit, což ministerstvo spravedlnosti odmítá. Upozorňuje, že psychologická vhodnost je alfou a omegou pro přijetí kandidátů. „V každém povolání, v němž člověk smí nosit zbraň, je to zcela nutný předpoklad," ujišťuje mluvčí resortu Britta Tichy-Martinová. Námitky „svévole" psychologů při posuzování uchazečů odmítá – 82 procent těch, kteří neuspěli, propadlo už v předcházejících testech postavených na počítačovém základě a jen 18 procent při závěrečném pohovoru.
List přibližuje, že v první fázi dvoudenních zkoušek jsou testovány základní vědomosti kandidátů, například v matematice, němčině a pravopisu. V této části propadá nejvíc adeptů – 80 procent. Následují zdravotní prohlídky, fyzická zdatnost a v závěru po počítačovém psychologickém testu závěrečný pohovor.

Zapíjeli masopust

O víkendu, v pondělí a v úterý kontrolovala rakouská policie 3068 řidičů na alkohol. 96 jich bylo pod vlivem, z toho 75 mělo víc než 0,8 promile, nebo odmítlo test provést. Jedněm i druhým byly na místě odebrány řidičské průkazy.

Kratší podpory spolkům?

Linecký místostarosta Detlef Wimmer (FP) vyvolal debatu o škrtnutí tzv. tříletých subvencí spolkům. To vehementně odmítají sociální demokraté, podle nichž jsou spolky páteří společnosti, peníze od radnice si zasluhují a kromě respektu potřebují i jistotu plánování, řekl starosta Klaus Luger (SP).
Připomněl, že 2581 spolků a klubů v Linci poskytuje důležité služby městu a jeho občanům v kultuře, sportu, sociálních zařízeních, integraci či zdravotnictví. Ročně je Linec dotuje 4,6 milionu eur.
SPÖ chce dosavadní koncept podpory na tři roky zachovat s tím, že pro léta 2016-18 se výše ročních příspěvků nebude zvyšovat. Jak finanční místostarosta Christian Forsterleitner spočítal, jde koneckonců jen o dvě procenta celkové sumy, kterou město loni poskytlo na subvencích a podporách. Z toho jen o 15,5 milionu „dobrovolných" příspěvků Linec rozhodoval sám.
Wimmer posléze svůj plán zrušit tříleté podpory vysvětlil tak, že myslel jen spolky ze zdravotnické oblasti.

Nebezpečné léky

Podle Kuratoria pro dopravní bezpečnost (KFV) v Rakousku téměř polovina dotazovaných řidičů přiznala, že už někdy jela v době nemoci, a tedy se zvýšeným rizikem nehod, zaznamenal linecký Volksblatt. Ředitel KFV Othmar Thann dodal, že nejen onemocnění samo má vliv na řidičskou schopnost – léky mohou mít tlumící vliv na nervový systém. Ten se projevuje sníženou pozorností, horší reakcí nebo únavou. Mnohé medikamenty ovlivňují vnímání situace a sebehodnocení, mohou vést k chybným odhadům nebezpečí.
Čtyři studie automotoklubu a kuratoria ukázaly, že mezi osmi a pětadvaceti procenty všech nehod v Rakousku souvisí přímo či nepřímo s užíváním léků. To je ročně 3000 až 9000 havárií… Přitom asi třetina řidičů si myslí, že volně prodejné léky lze bez problémů brát i při řízení. Jen 14 procent si přečte návod k užívání ke zjištění, zda prostředek neovlivňuje řidičské schopnosti. 24 procenta se o to nezajímají nikdy.

150 nezvěstných sousedů

Podle listu Volksblatt je to případ nejzáhadnějšího zmizení, které kdy hornorakouská policie řešila. Už 150 dnů chybí jakákoliv stopa po dvou mužích z Mühlviertlu. „Za téměř jedenáct let jsem něco takového ještě nezažil," říká v listě Thomas Löffler ze zemské kriminálky.
V pátek 11. září seděli Max Baumgartner ze Zwettlu an der Rodl a Andreas Leitner z Waxenbergu se dvěma přáteli u karet. Kolem půlnoci známí odjeli domů a oni dva ještě trochu poseděli. Kolem třetí hodiny v noci byl starý stříbrný citroën Baumgartnera spatřen u kruhového objezdu poblíž Bad Leonfeldenu. Od té doby o mužích není vidu ani slechu.
Policisté si přehráli snad všechny myslitelné scénáře, ale všechny prakticky vyloučili. „Proti tomu, že se stali obětmi zločinu, mluví to, že nepředstavovali žádnou výnosnou kořist – neměli u sebe významnější hotovost, nevypadali, že by se na nich dalo něco „trhnout", ani jejich auto nestálo za zločin – byl to pekáč z roku 1988," rekapituluje Löffler. A kdyby prý měli nějaký konflikt s tragickým koncem v sousedních Čechách, musely by se objevit přinejmenším nějaké indicie: „Ani tam nejsou každý den zavražděni dva lidé," říká pragmaticky policista.
Vylučuje i jejich plánované „sebezmizení" do ciziny - nic nenaznačuje důvod k takovému rozhodnutí. Ani pasy muži neměli u sebe. Nejpravděpodobnější je tedy nějaká nehoda, při které auto sjelo na nějakém opuštěném místě ze silnice a nepozorovaně zůstalo ležet. „Žádné takové stopy nalezeny nebyly, ale na druhé straně jsou v oblasti Šumavy velké lesní porosty, kolem kterých lidé nejezdí každý den," míní komisař.
Volksblatt připomíná, že nyní je v Horních Rakousích nezvěstných asi 150 osob, tedy víc než v dlouhodobém průměru 120. Podle Löfflera to způsobují nezletilí migranti, kteří se po registraci ztratí a jsou pak nahlášeni jako zmizelí.
Nejstarší nevyřešený případ je z roku 1971, pokračuje deník. Po 16leté dívce, která chtěla vstoupit do kláštera, od té doby není stopa. Nejasné je také zmizení 17letého školáka z Hallstattu v roce 2001. Podle Löfflera mohla většina pohřešovaných přijít o život při sportování a jejich těla nebyla nalezena. Mnoho z nich by prý mohlo stále ještě ležet v Attersee nebo v Traunsee.

Opravdu roztržitý profesor

65letý profesor vystoupil začátkem roku na Hlavním nádraží v Mnichově z příměstského vlaku a nechal v něm drahocennou violu a tři smyčce, napsala PNP. Pátrání po věcech v hodnotě 96 000 eur je dosud bezúspěšné.

Rybízy se urodily

V Bavorsku bylo loni sklizeno výrazně víc keříčkového ovoce – skoro 4800 tun. Ačkoliv pěstební plocha poklesla o skoro pět procent, úroda meziročně stoupla o 23 procent, hlavně díky velkému nárůstu u výnosných bílých a červených rybízů. Kromě jiného poprvé začalo plodit mnoho mladých keřů. Třetinu úrody představoval černý rybíz, druhou třetinu zmíněný červený a bílý rybíz, zbytek byly jahody, brusnice a bez.
V Dolním Francku je keříčkové ovoce pěstováno na 500 hektarech, což je téměř polovina těchto ploch v Bavorsku. Urodí se tu více než 70 procent produkce země.