Milovníci přírody z národních parků také v Podyjí a na Šumavě tady mají na programu kromě tvůrčích dílen a putování divokou krajinou také náročnou práci, uvedl list. „Mají za úkol renaturovat asi hektar velké rašeliniště Rundes Filzel poblíž hraničního přechodu Gsenget. Plocha byla kdysi vysušena odvodňovacími příkopy, což postupně vytlačilo z území typické rostliny jako klikvu nebo suchopýr,“ říká vedoucí akce Claudia Schmidtová z Projektu LIFE+. „Šest ručně vystavěných hrází, které budou utěsněny směsí pilin a štěpků, má tento proces zvolna zvrátit.“

Těžká práce mladou skupinu stmelila, pokračuje PNP a cituje Ondřeje z Národního parku Šumava, že to byl zábavný kemp se mnoha bezvadnými lidmi. Kolegyně Louise z Thayatalu dodává, že je pěkné poznat jiné mladé se stejnými zájmy, a Anna ze Saského Švýcarska uzavírá krátce: „To byla čistá příroda…“

Hojí se krásně

Má naději na uzdravení…Zdroj: Deník/repro PNP

Šest dnů poté, kdy si 56letá Anna E. z Buchkirchenu u Welsu uřízla při práci motorovou pilou ruku v nadloktí (náš web exkluzívně informoval), už paží zase může trochu pohybovat, napsala PNP. V salcburské úrazové nemocnici se podrobila sedmihodinové operaci a dnes začíná znovu cítit prsty. „V televizním interview si vzpomněla na moment, kdy jí pila při odřezávání větví sklouzla na ruku. ,Pak jsem se podívala na zem, a tam ležela moje ruka! Panebože, to bylo hrozné, jako v nějaké kriminálce,´ řekla,“ napsal list.

Proti výletům do lágrů

Prezident německé konference ministrů kultury Helmut Holter se vyslovil proti povinným návštěvám školáků v pamětních místech obětí nacismu, píše PNP. „Nucení je z mého pohledu špatným pedagogickým prostředkem,“ řekl. Durynský ministr je pro dobrovolnost těchto exkurzí. Reagoval tak na prohlášení bádensko-württemberské kolegyně Susanne Eisenmannové, že vidí dobré důvody pro povinnou návštěvu těchto míst osmými a devátými třídami. „Podání nacionálního socialismu a zločinů nacistického režimu je téma, kterým se musíme velmi vážně zabývat. Současnost a budoucnost mohu tvořit, jen mám-li vztah ke svému původu,“ mínila.

Návštěva těchto míst je v učebním plánu povinná jen v Bavorsku pro žáky gymnázií a reálek. V některých dalších spolkových zemích jsou školáci k návštěvám pamětních míst povinováni, ale ta nemusejí být spojena s nacismem. Tak je tomu například i v Berlíně. „Setkání s autentickým historickým místem je důležitým krokem k nalezení přístupu k historii,“ říká senátorka Sandra Scheeresová. Tím podle ní ale nemusejí být výhradně památky nacismu, možné jsou i návštěvy muzeí či památek k jiným tématům. V dalších zemích, například v Sasku-Anhaltsku, jsou tyto exkurze jen doporučovány. V Meklenbursku-Předpomořansku jsou cesty finančně podporovány do 500 eur na třídu, dotovány tu jsou i zájezdy do těchto míst v Polsku. V Severním Porýní-Vestfálsku má zemský rozpočet pro školy na tyto účely 300 000 eur ročně.

Vytrvalý přestupce

45letý řidič z Korutanska zaplatil více než 3000 eur pokuty – v Klagenfurtu byl 42krát změřen stejným radarem při překročení povolené rychlosti, informují OÖN. V zóně s maximem 30 km/h jezdil trvale více než padesátkou. Dotyčný, pekař z Friesachu, pracuje ve městě teprve několik měsíců. Denně jezdí tímto místem měření rychlosti kolem třetí hodiny ráno po noční směně domů. Značku omezující rychlost prý tu nikdy neviděl, vždycky byla tma a on byl unavený… Z pokutového výměru zaplatil přes 3000 eur, zbývajících 300 mu okresní úřad prominul. „První společný letecký zájezd do Řecka pekařova devítičlenná rodina odložila, místo toho stráví dovolenou u rybníka,“ citovala řidiče ORF.

Musí to být topol

Aby si mistři zařezali…Zdroj: Deník/repro

V sobotu 18. srpna se konalo mistrovství Německa v dřevorubecném sportu v Deggendorfu. Podmínky připravoval mimo jiné Philipp Vielwerth, trenér reprezentace a vedoucí tréninkového kempu v Mellrichstadtu. Po 30leté práci v těžbě a třech letech závodění měl na starost také zajistit materiál pro soutěž, tedy požadovaných osm kubíků topolu – pro každou disciplínu pokud možno z jednoho kmene, aby měli dřevorubci stejné podmínky. „Polena“ vybral z asi 30 kubíků dřeva. Stromy porážel na jaře u Kolína nad Rýnem a na severu Bavorska, píše PNP.

Vysvětluje, že topol má pro takovou soutěž mnoho předností – jde o měkké dřevo s jasně definovanými větvemi, a nejde o dřevo užitkové, které by někde chybělo. V Deggendorfu se mistrovství konalo poprvé v hale za účasti deseti ,routiniers´ , šesti ,rookies´, tedy juniorů, a osmi žen, které v tomto sportu zápolí od roku 2015. Závod byl kvalifikací pro mistrovství světa 19. a 20. října v Liverpoolu. V hlavních kategoriích obhájili tituly Roland Ebner a Svenja Bauerová, v juniorech vyhrál Dennis Schmitz. Muži soupeřili v šesti disciplínách, z toho třech sekerových, v jedné pilové také s „vytuněnou“ osmdesátikoňovou pilou (hluk do 120 decibelů). Podrobnosti na www.stihl-timbersports.de.

Na snímku z přípravy materiálu je vlevo Philipp Vielwerth.