Po komunálních volbách budou opět další zastupitelé přemýšlet, zda místo současné haly ve Stromovce postavit novou, nebo nynější opravit a modernější vybudovat někde jinde ve městě. Otázkou je, zda na tuto akci vyčlení město vyšší objem finančních prostředků, či se budou firmy ve svých nabídkových cenách držet při zemi. V každém případě se bude soutěžit nový projekt.

Zajímalo nás, jak změnu situace vnímají sportovci, pro něž nebylo jednoduché najít na přechodnou dobu náhradu za halu, která měla jít k zemi.

René Dvořák, trenér VK Jihostroj České Budějovice, svůj pohled rozebral: „Pro nás ze sportovního hlediska může být lepší, že budeme hrát ve staré hale a nebudeme využívat provizorní řešení, které jsme měli připraveno. Pro budoucnost sportu a diváků by ale byla přínosnější plánovaná varianta, abychom se za rok sešli v hale, kde si mohou diváci bez problémů sednout, měli by větší kulturní zážitek a lepší zázemí. Jako klub jsme se připravovali na provizorní sezonu, tedy jinou než obvykle. Nebudeme hrát evropský pohár, který se přihlašoval v době, kdy se o hale rozhodovalo,“ zhodnotil René Dvořák.

Trenér atletického oddílu TJ Sokol České Budějovice Jiří Couf shrnul: „My to přijali s povděkem, protože se vyhneme starostem, jež by nastaly, kdyby se hala bořila. Celá ta anabáze nás vystrašila. Přáli bychom si, aby se vystavěla nová hala pro volejbal, ale hlavně aby na zimu zůstala ta současná zachovaná.“ A trenér atletů TJ Čéčova Pavel Váňa přidává: „Já jsem nikdy nebyl proti tomu, aby se postavila nová hala. Ale příprava akce byla špatná. Pro tisíce sportovců nebylo nic nachystáno. Nám nabídli variantu v Mladém, což za moc nestálo, protože tamní nafukovací hala se v zimě vytopí tak na pět stupňů.“

Potíže, jež se vyrojily kolem sportovky- Sportovní hala ve Stromovce se letos bourat nebude.
- Radní zrušili výběrové řízení na likvidaci staré a postavení nové kvůli vysokým nabídkám firem.
- Oproti plánovaným 312 milionům korun nabídly firmy 489, 568 a 581 milionů korun.
- Proti bourání haly sepsali občané petici.
- Na radní bylo podáno trestní oznámení např. kvůli porušování stavebního zákona, neboť v projektu zamýšlené haly chybí parkování.