Letos se začne s přípravou stavby zbrusu nové hasičské zbrojnice na Prášilech. „Jednotka podnikových hasičů Správy NP Šumava vytvořila postupně 3 sdružené jednotky společně s obcemi uvnitř národního parku, které dosud neměly buď žádnou jednotku sboru dobrovolných hasičů, nebo byla nefunkční. V letech 2016 a 2017 Správa podepsala smlouvu o sdružení jednotek s obcemi Prášily a Modrava, v tomto měsíci s obcí Stožec,“ říká mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Sdružené jednotky jsou naprosto unikátním zařízením v rámci ČR, přičemž se mohou vzájemně doplňovat a mohou využívat společně techniku Správy, jak pro cvičení, tak školení a zejména pro zásahy, kterých je každoročně v průměru okolo 120. Všechny tyto sdružené jednotky mají jednoho velitele, zaměstnance Správy NP Šumava Petra Šraila, který vede hasičskou jednotku Správy od jejího vzniku v roce 2009.

Štěně Marley
Štěně Marley má nového majitele

„Věřím, že tyto sdružené jednotky přinesou všem hlavně výhody. Správa i obce mají zajištěnu zákonnou požární ochranu profesionální technikou a dá se říci, že společně máme nadstandardní počet hasičů. Díky spojením mají sdružené jednotky celkem 83 členů,“ zmiňuje velitel Petr Šrail.

„Disponujeme třemi hasičskými vozy CAS pořízenými v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) „Pořízení moderní techniky a technologií k řešení mimořádných událostí“, dále pak terénními vozidly, terénními čtyřkolkami a pásovým vozidlem pro potřeby zásahů v těžkém, málo únosném terénu s celoročním použitím,“ doplňuje Petr Šrail.

Správa NP Šumava díky tomu zajišťuje požární ochranu nejen na celém území Národního parku Šumava, ale v rámci plošného pokrytí i mimo toto území.

Pořád jsem to já. Darina.
Chci žít každý den, každou hodinu. Je tady moc hezky

Pomalu také naplňuje i úkol výstavby základen pro Integrovaný záchranný systém, požárních zbrojnic. V obci Stožec již nová požární zbrojnice stojí. V Prášilech byly z rozpočtu Správy NP Šumava uzpůsobeny provizorní prostory, ale v letošním roce se začne s přípravami stavby moderní základny pro IZS v této obci, s jejíž stavbou finančně pomůže také Ministerstvo životního prostředí. Na Modravě se zavázala k výstavbě zázemí pro hasiče a jejich techniku sama obec.

„To, že se se podařilo sdružit tři obecní jednotky dobrovolných hasičů s jednotkou Správy NP Šumava dokazuje, že se v normálním životě a v normální běžné komunikaci mezi Správou a obcemi daří tvořit pozitivní a zdařilé věci. Pokud vím, nikde jinde v Česku taková forma spolupráce neexistuje, což dokazuje to, že Správa Národního parku Šumava se vždy cítila a stále cítí být obcím partnerem a ne tím, kdo se je snaží pouze omezovat, nebo, jak se říká, házet klacky pod nohy,“ zakončuje ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

Ilustrační foto
NP Šumava stanovuje nové území bez lovu

Sdružené hasičské jednotky letos čeká řada školení a cvičení i v rámci Integrovaného záchranného systému. Opět se uskuteční také tradiční přehlídka techniky a činnosti IZS nazvaná „Bezpečná Šumava“, jejíž součásti budou odborné semináře, školení a také cvičení, kterého se účastní i letecká záchranná služba z Plzně. Akce proběhne na Slunečné u Prášil 22 září.

Jan Dvořák, tiskový mluvčí NP Šumava