Stádlecký most je jediným dochovaným empírovým řetězovým mostem u nás. Tato národní technická památka, která se elegantně klene nad řekou Lužnicí mezi vesnicí Dobřejice a městysem Stádlec, potřebuje zrekonstruovat. Dřevěná mostovka, po které denně přejíždí desítky automobilů, si totiž už odsloužila své a je napadena dřevokaznou houbou. Opravu plánuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na letošní rok. Kdy přesně se most uzavře, ale zatím není jasné.

Podle ředitelky táborské správy silnic Radky Pavlíkové klade projekt opravy vysoké nároky především na kvalitu materiálu. „Musí být použito tvrdé dřevo jádrového řezu ze zimní těžby. To musí následně vysychat,“ zmínila. Najít firmu, která rekonstrukci realizuje, není jednoduché. Výběrové řízení se přitom konalo už na začátku letošního roku. „Řízení muselo být zrušeno kvůli neúměrně vysoké nabídkové ceně, která značně překročila cenu rozpočtovou,“ vysvětlila Radka Pavlíková. Výběrové řízení se proto bude opakovat. Jisté je, že oprava tuto památku dočasně zcela uzavře.

Po mostě už nyní nesmí jezdit vozidla, která váží více než jednu a půl tuny. „Tonáž není omezena kvůli stavu mostovky, ale proto, že je most památkově chráněn a v době jeho vzniku odpovídala konstrukce dobovým požadavkům. Konstrukci neprospívá nekázeň některých řidičů, kteří nedodržují dopravní omezení a projíždějí s těžšími vozidly, než je dovoleno,“ dodala ředitelka táborské správy silnic.

Tato památka je lákadlem pro turisty. I jejich pohyb plánované opravy omezí. Ladislava Pokorná z Prosenické Lhoty obdivovala most přímo na místě. „Je to krásná stavba. Když tudy zrovna nejedou auta, tak se zdá, jako by se tu zastavil čas,“ řekla.

Stádlecký most byl postaven Vojtěchem Lannou podle návrhu Bedřicha Schnircha. Od roku 1848 do roku 1960 spojoval břehy Vltavy u obce Podolsko na důležité obchodní cestě z Bavorska do Haliče. Jeho existenci ohrozilo budování Orlické přehrady, po jejím napuštění by byl potopen. Naštěstí bylo rozhodnuto o jeho pečlivém rozebrání, označení jednotlivých kamenných bloků a postupném přenesení mostu do údolí řeky Lužnice, kde byl otevřen roku 1975. Stádlecký most se po přestěhování objevil v několika filmech, například v Proč nevěřit na zázraky, Dým bramborové natě, Jízda a Skleněný dům.

Nosnou konstrukci Stádleckého mostu tvoří čtyři řetězy. Ty jsou uloženy na dvou kamenných pylonech. Mostovka je nesena závěsy spuštěnými z čepů nosných řetězů. Zdroj: www.mosty-tunely.cz