Umožnit by to měla novela zákona o ochraně ovzduší. Ta si klade za cíl bojovat proti neukázněným majitelům domů, kteří ve svých kamnech či kotlích spalují odpady nebo topí neschváleným palivem a znečišťuje tak ovzduší.

„Něco o tom z médií vím. Musím ale přiznat, že jsem se nejdřív zděsila," komentuje možné budoucí nařízení Božena Kudláčková, starostka obce Dubné.

Nynější podoba zákona sice přímo zakazuje používat některá paliva, dodržování povinností spojených s provozem kotlů v domácnostech je ale v současné době obtížně vynutitelné. Prozatím totiž není možné zajistit důkazy o tom, že k nějakému porušování zákona dochází.

Změnit to má právě novela zákona, která kontrolorům umožní vstoupit na soukromé území a odebrat k rozboru vzorek popela. Za neumožnění vstupu by přitom lidem hrozila až padesátitisícová pokuta. Otázkou však zůstává, kdo kontroly v jednotlivých obcích bude zajišťovat.

„Kdybych měla obout boty a začít obcházet lidi, aby mi ukázali, čím doma topí, to si neumím představit," říká starostka Božena Kudláčková. Tato role by podle jejích slov měla příslušet obcím s rozšířenou působností. „Měl by to provádět nějaký odborník, když chtějí dělat i rozbory," dodala.

„Nevím, jestli to za nás bude dělat stavební úřad, nebo kontrolní úřad. My na to nemáme kapacitu, museli bychom proto někoho pověřit," říká k návrhu zákona Jiří Novák, starosta Zahájí. Současně s tím však poukázal na další problém, který s sebou novela zákona může přinést, a to nárůst anonymních udání.

„Myslím, že to nadělá zle, a mám z toho docela strach, protože by se to dalo zneužít," říká starosta Zahájí.

Obdobný názor na to má i starostka Dubného.

„My máme v obci 1500 obyvatel, přičemž z 80 procent lidé topí plynem. Vím ale i o těch, kteří topí v kamnech. Jakmile zákon vejde v platnost, budu tu mít anonymní udání, jimiž se budeme muset zabývat," upozorňuje Božena Kudláčková.

V Česku je podle dostupných informací přes 660 tisíc domácností, které jsou ještě stále vytápěny pomocí spalování pevných paliv, včetně odpadu. Právě jeho spalování je přitom zdrojem značných emisí znečišťujících ovzduší a těžkých kovů.

Co lidem novela zákona přineseKonec spalování plastů, gum, listí či odpadků v kotlech českých domácností se možná přiblížil. Ministr životního prostředí Richard Brabec chce nejpozději od ledna 2017 kontroly toho, čím lidé ve svých domácnostech topí. Změny budou součástí novely zákona o ochraně ovzduší. Pokud lidé poruší zákon nebo bude důvodné podezření, že ho porušili, budou mít nově obce možnost zahájit správní řízení. A pak udělit až padesátitisícovou pokutu. A to i tehdy, když člověk neumožní kontrolu v domácnosti.