Hejtman Jiří Zimola pozval zástupce firem, které zajišťují veřejnou dopravu pro kraj a zástupce odborů ke společnému setkání. Podle Jiřího Zimoly to bylo hlavně proto, že odborový svaz dopravy upozornil na možnost výstražné stávky. Ta by se mohla týkat pracovních podmínek řidičů 
a podmínek, za jakých budou do budoucna vyhlašována výběrová řízení na provozování veřejné dopravy.

Již několik měsíců totiž odboráři upozorňují na to, že nelze ve výběrových řízeních stanovovat jako jediné kritérium cenu. Důležitá je podle odborů i kvalita nabízené služby, včetně kvalit personálu, který ji bude ve finále poskytovat. Požadují proto například, aby byla zajištěna určitá výše mzdy v rámci výběrových řízení. V některých regionech to chtějí podpořit 
i výstražnou stávkou. Podle Jiřího Zimoly by ale nemělo v jižních Čechách ke stávce v masivním měřítku dojít 
a veřejná hromadná doprava a autobusová doprava by neměly být omezeny.

„Nemůžeme vyloučit, že se někteří řidiči k akcím připojí. Nebude se tak ale dít na základě většinového souhlasu té které odborové organizace," dodal Jiří Zimola.

V jižních Čechách jsou současné smlouvy s jedenácti autobusovými dopravci platné až do roku 2019. 

Řidiči chtějí nové pravidlo

Zajištění veřejné dopravní obslužnosti, tedy cesty do škol, k lékaři nebo do zaměstnání, objednávají obce a kraje v České republice od různých dopravců. Těm za to vyplácejí peníze z veřejných rozpočtů.

Podle některých řidičských odborových organizací by ale ve výběrových řízeních, která teď začínají na dlouhodobou dopravní obslužnost vypisovat jednotlivé kraje, měla být zakotvena novinka. Odboráři si myslí, že by určitá část vyplácených peněz měla být rovnou určena pro řidiče. Muži za volanty se mimo jiné obávají, aby se ve výběrových řízeních nehodnotila jen nabízená cena. Jednou z mála položek, kde se dá šetřit, jsou totiž peníze pro řidiče. A odborářům se už nynější odměny nezdají odpovídající.

Podle jihočeského krajského radního pro dopravu Antonína Kráka by se věc mohla domluvit v rámci celé republiky, aby to měly všechny regiony upravené stejně. První jednání 
v tomto směru už probíhají. „My máme nasmlouvané dopravce do roku 2019," říká k situaci v jižních Čechách Antonín Krák.

Smlouvy na další období by se v regionu soutěžily asi na léta 2019 – 2029. V jižních Čechách veřejnou dopravní obslužnost pro kraj zajišťuje jedenáct autobusových a tři drážní dopravci.

Současná hrubá mzda řidičů u autobusových přepravců se v regionu pohybuje průměrně s různými benefity přibližně na úrovni 22 000 korun. Například podle Františka Bíny, předsedy odborů v ČSAD Autobusy České Budějovice, to není adekvátní. „Je všeobecně známo, že je nedostatek řidičů a že jsou hodně pracovně vytíženi," poukazuje na jeden z problémů František Bína a dodává, že o podmínkách výběrových řízení, která budou vypsána až za nějaký čas, se ale musí začít vyjednávat už teď. 
K momentální situaci František Bína dodává, že zatím bude jeho odborová organizace vyčkávat na stanovisko a bližší informace 
z pražské centrály.