Ukazují, kolik peněz ještě zbývá sehnat ve sbírce na nový stroj. A ukazují už za osm minut dvanáct.
Hodinový stroj byl ve věži kostela instalován v roce 1850. Naposledy fungoval někdy 
v 70. letech minulého století.

Přesnější informace o jeho historii ale chybí. „Podařilo se dohledat pouze částečné údaje," upozorňuje František Hacker a dodává, že k dispozici jsou jen technické údaje a několik jmen lidí, kteří se starali o chod stroje. Kyvadlo měřilo tři metry, doba, za kterou závaží doputovalo odshora dolů byla asi týden a denní odchylka byla asi pět minut.

Jenže nyní hodiny stojí 
a odbíjecí stroj mlčí. Trhosvinenští by ale rádi, aby se z věže znovu odbíjení ozývalo 
a rafičky šly, pořádají proto sbírku. „Kostel je významnou dominantou města, ale lidé ji vnímají pouze zvykově. Doufáme, že až začnou hodiny znovu bít, že to někoho přiměje třeba i k tomu, aby se na kostel podíval, nebo aby do něj zašel," říká Karel Polák, jeden z lidí, kteří chtějí, aby hodiny znovu fungovaly.

„Kostel Nanebevzetí Panny Marie není objekt, který tu stojí jen tak. Vždy sloužil k setkání věřících s Kristem a ty hodiny mohou být pojítkem, aby lidem připomněly, proč tu je a mohli překonat pomyslnou bariéru a vejít i dovnitř," vysvětluje Karel Polák, že sbírka, která nyní finišuje, má i vyšší cíl.

Zrezlý stroj má být nahrazen elektronickým a také rafičky se vymění. Cena za nový stroj, instalaci a zprovoznění je 202 000 korun. 
Vybralo se už 175 933 korun. František Hacker, iniciátor obnovy hodin i vysvětluje, proč se peníze získávají právě pomocí sbírky. „Cílem není jen shromáždění finančních prostředků k opravě hodin, ale především spolupráce občanů města i okolí na společném díle, které budeme mít od srpna 2013 všichni na očích.

Na hodiny přispějí i školáci. „Dáme část z výtěžku akademie, která se teď koná," řekly včera Soňa Šemrová a Nikola Klánová, deváťačky ze základní školy.