Klíčovou částí projektu jsou takzvaná telemetrická (GPS) pozorování studovaných druhů. Telemetrie obecně je měření čehokoliv na dálku,
v tomto případě se jednalo
o sledování pozice aktivity zvířat. Výzkum na území Národního parku Šumava trval 
v letech 2005 až 2011.

Studie představí zajímavosti, nová zjištění a zvláštní návyky v životě šumavských jelenů včetně perliček ze života jelenovité zvěře. Prostor pro velká zvířata, zejména savce, v Evropě ubývá. Šumava společně se sousedním Bavorským lesem představuje jedno z posledních území ve střední Evropě, kde ještě zůstalo místo pro velká zvířata, která zde dokáží přežít, najít zde dostatek prostoru pro potravní nároky i jiné aktivity a kde jejich počty jsou dostatečné k dalšímu udržení populace," uvádí Pavel Šustr, bývalý vedoucí telemetrického projektu Správy NP a CHKO Šumava.

Pavel Šustr je také autorem knihy – Jelenovití na Šumavě. Hlavním obsahem publikace je biologie a časoprostorová aktivita pěti druhů jelenovitých savců.