Zóny v NP Šumava a) zóna přírodní se vymezí na ucelených plochách s cílem je zachovat a umožnit v nich nerušený průběh přírodních procesů

b) zóna přírodě blízká se vymezí na plochách, kde převažují člověkem částečně pozměněné ekosystémy, s cílem dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům

c) zóna soustředěné péče o přírodu se vymezí na plochách, kde převažují člověkem významně pozměněné ekosystémy, s cílem zachování nebo postupného zlepšování stavu ekosystémů

d) zóna kulturní krajiny se vymezí na zastavěných plochách a zastavitelných územích obcí, prostor k trvalému využívání člověkem

Jednání Národního parku Šumava a zástupců obcí, které do parku zasahují, budou pokračovat až do 15. března. Ve středu Pavel Hubený, ředitel Správy NP Šumava, představil první výsledky, k nimž se správa parku dopracovala. Podle Pavla Hubeného turisté navštíví nebo po vyznačených trasách projdou nově asi tři tisíce hektarů, které dosud přístupné nebyly. Jde o klidové zóny, kde je pohyb lidí usměrňován. „Například oblast podél řeky Křemelná nebo území mezi Kvildou a Strážným,“ řekl. Omezeně se otevře také severní část Stožecké skály.

Starostové obcí byli s novou zonací seznámeni. Teď diskutují se zástupci parku o úpravách. Starosta Kvildy Václav Vostradovský se věnuje hlavně zóně kulturní krajiny, která vymezuje plochu obce. „Poslal jsem připomínky jako první. Teď o nich jednáme, doufám, že budou zaneseny. Nesnažíme se pozemky rozprodávat. Chceme tu žít a hospodařit. Navíc rozhodující slovo v případě nové výstavby má park, bez jeho svolení tu nikdo nepostaví ani králíkárnu,“ ujistil. Václav Vostradovský nastavení zón v NP Šumava vítá. „Šumava konečně dostane řád a dojde k legalizaci stavu, který tu už funguje,“ tvrdí.

Miloš Picek, předseda Rady NP, ujistil, že všem obcím se měří stejným metrem. Má jedinou obavu: „V okamžiku, kdy opustí návrh zonace území Šumavy, tak zasáhne někdo z ministerstva životního prostředí.“ Byl ale náměstkem ministra ŽP Vladimírem Dolejským veřejně ubezpečen, že se tak nestane a ministerstvo bude respektovat, co Správa NP dohodla. Návrh zonace s největší pravděpodobností park zveřejní 21. března. Pokud projde schvalováním, platit bude na dalších patnáct let.