„K dnešku máme nahlášeno 297 zotavovacích akcí a na nich 36 415 dětí. Dále je nahlášeno 51 jiných podobných akcí, kde se má rekreovat 1 620 dětí. Celkem tak k dnešku registrujeme 348 akcí a 38 035 rekreovaných dětí. Na rozdíl od minulých let je nahlášen i putovní tábor. Na prázdniny jsme naplánovali 125 kontrol, dosud jsme jich realizovali již 119,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje Marie Nosková.

Hygienici zkontrolovali nejen tábory ale také samostatné stravovací zařízení. Průběh dětských rekreací je podle nich klidnější než vloni a nebylo potřeba udělit pokutu. Navíc nezjistili ani žádné závažnější pochybení. „V týdnu jsme obdrželi podnět na jednu zotavovací akci na Strakonicku. Stížnost se týkala špíny v chatkách, v kuchyni a v jídelně, na výskyt hmyzu a další okolnosti, které nepřísluší do kompetencí orgánu ochrany veřejného zdraví. Kontrola proto proběhla v součinnosti s Policií ČR, kdy policie provedla dechovou zkoušku na alkohol u všech dospělých osob na zotavovací akci s negativním výsledkem. Při kontrole kuchyně bylo zjištěno, že potraviny jsou skladovány v suchém skladu a chladicím zařízení dle pokynů výrobce, kontrolovali jsme i expirační doby, které byly dodrženy. Mytí černého a bílého nádobí bylo prováděno odděleně, provozní hygiena kuchyně byla zajištěna. Nezjistili jsme nepříjemný zápach ani hmyz v kuchyni ani u skladovaných potravin. Úklid v chatkách si zajišťují děti a odpovídal stavu úklidu na zotavovacích akcích. Podnět jsme shledali jako neoprávněný,“ popsala Marie Nosková.

PETRA BÁLKOVÁ, cukrárna Karolína.
Vanilková, jahodová, čokoládová. Léto bez nich si nelze představit

Hygienici dosud zaznamenali dva případy ojedinělého výskytu salmonelózya dva případy kampylobakteriózy. Řešili zatím jedno onemocnění s hromadným výskytem, které nebylo klasifikováno jako epidemie, na zotavovací akci na Českokrumlovsku, kde ve čtvrtém prázdninovém týdnu mělo gastrointestinální potíže 39 dětí a 3 dospělí. Žádné sankce zatím v průběhu této letní sezony uděleny nebyly, nebyla též zjištěna žádná nenahlášená akce.

Vloni se za celou sezonu rekreovalo v Jihočeském kraji 36 917 dětí na celkem 367 akcích, letos už je dětí více než v předešlých letech. Jihočeský kraj je dlouhodobě regionem s vůbec nevyšším počtem táborů a rekreovaných dětí a aktuální počty přihlášených ukazují, že letos se bude v kraji rekreovat ještě více dětí než vloni.

• Z jihočeských okresů se tradičně největší počet táborů koná na Jindřichohradecku a na Písecku 
• Pro organizátory akcí jako každý rok poskytují pracovníci jihočeské KHS telefonické informace a to včetně víkendů. Kontakty pro jednotlivé okresy najdou na titulní stránce www.khscb.cz. 
• O uplynulých prázdninách provedli hygienici v Jihočeském kraji celkem 136 kontrol akcí letní dětské rekreace 
• Nahlášeno bylo vloni konání 367 akcí, z toho 306 zotavovacích akcí, na nichž se průběžně rekreovalo celkem 36 917 dětí, a dále 61 jiných podobných akcí, kterých se z celkového počtu účastnilo na dva tisíce dětí
• Počet zotavovacích akcí byl vloni téměř totožný jako v roce 2021, kdy se v kraji uskutečnilo celkem 372 akcí.