Za těchto podmínek ryby potřebují nadstandardní péči. O úskalí, s nímž se rybáři musí popasovat, pohovořil předseda Českého rybářského svazu v Táboře Karel Melena. Přiznal, že negativní dopady jsou velké. „Nastává úbytek kyslíku rozpuštěného ve vodě, zvyšuje se její teplota, což má na ryby i ostatní vodní živočichy neblahý vliv,“ informoval úvodem.

Český rybářský svaz místní organizace Tábor má na starost chovné rybníky o rozloze 14 hektarů, ale také další svěřené revíry, kde se loví na udici. Jedná se o tekoucí vodu o délce 42 kilometrů i stojatou o rozloze 55 hektarů.

Každý centimetr, o který klesne vodní hladina, pro rybáře znamená práci navíc a přidělává jim vrásky na čele.

„S úbytkem bojujeme jak v rybnících, tak například v Lužnici, Jordánu, ale i v malých potůčcích, dochází doslova ke skomírání průtoku,“ povzdychl si předseda táborského rybářského svazu.

ABY SE RYBY NEDUSILY
Do akce nasadili také speciální provzdušňovací zařízení, takzvané aerátory.

„Hospodářský odbor naší místní rybářské organizace provádí častější kontroly rybí obsádky, nasazuje citlivé přikrmování ryb a sleduje obsah kyslíku ve vodě. Členové rybářské stráže pak hlídají minimální zůstatkové průtoky na říčních jezech a zároveň i obsádku v mnoha případech fyzicky oslabených ryb. To vše se pak samozřejmě projeví na zvýšených finančních nákladech na chov a také ochranu ryb,“ podrobně rozebral svízelnou situaci předseda rybářského svazu Karel Melena.

Lenka Pospíšilová