Německé reaktory tak mají být pojištěny každý do výše škody 2,5 miliardy eur, Temelín a Dukovany do 306 milionů a všech 59 francouzských na celkově prý směšných 91 milionů. Havárie ve Fukušimě přitom přinesla škody odhadem za 300 miliard eur.

Nedostatečné pojištění podle Schneidera (a Anschobera) fakticky dotují vlády a národní ekonomiky. Anschober hovoří o enormních skrytých subvencích atomové elektřiny. Klíč pro celoevropský odstup od této energetiky proto leží ve zvýšení tohoto pojištění. Pro změnu dosavadních pravidel v tomto směru  Anschober intervenoval ministryni spravedlnosti  Beatrix Karlovou.

Ta prý jím požadovanou iniciativu odmítla „skandálním způsobem", řekl rada deníku OÖN. Mimo jiné uvedla, že iniciativa Rakouska ke sjednocení standardu ručení by mohla mít negativní účinky ve srovnání s normou toho času v Rakousku platnou, protože využívání jaderné energie je v Evropě rozdílně ceněno. To by mohlo vést k vytvoření celounijního režimu pojištění, který by mohl rozvolnit přísná rakouská pravidla. Posléze je prý třeba pomyslet na to, že odstranění soutěžních výhod nukleárního průmyslu zdražením proudu by mohlo mít značné hospodářské a sociální dopady v dotčených zemích.

„Ale právě to je cíl – zdražit atomovou energii skončením nepřímého subvencování ve formě podpojištění a vytlačit ji tak z trhu," uvádí Anschober v OÖN.  Po Fukušimě by se podle něho dala v EU pro takovou iniciativu získat většina. Anschober proto vyzval kancléře Wernera Faymanna, aby se postaral o „jasnou vládní linii".

Sousedé prý vzkvétají

Zjištěním švýcarské banky UBS, podle nichž reálný příjem občanů deseti zemí EU za deset let výrazně poklesl (Deník informoval), oponuje  Rakouská národní banka. Podle ní se disponibilní příjem domácnosti v zemi, očištěný o inflaci, od roku 2000 do 2010 zvýšil o 12,2 procenta, zatím co v Německu jen o 3,3 a v Nizozemsku o 1,6 procenta, tlumočí deník OÖN. Národní banka hovoří o metodických chybách UBS při výpočtu.

Školní rizika

V uplynulém školním roce 2011/12 došlo v rakouských školách při tělocviku a rvačkách ke 47 544 nehodám. Napsal to deník Volksblatt. Na základních školách se jich stalo 15 444. Při míčových hrách bylo  13 194 úrazů,  při jiném cvičení 4612, na sjezdovkách  3699. Zranění při rvačkách bylo podle pojišťovny na 6000. Na cestách do školy nebo ze školy se stalo 1606 nehod. Dva školáci přišli o život.

Vojna a marihuana

Ilustrační foto.19letý voják základní služby v Salcburku stanul před soudem. Úmylnou konzumací drog si prý hodlal přivodit neschopnost vojenské služby. Mladý muž sloužící u protiletecké obrany byl po dvou napomenutích a po třech pozitivních zkouškách moči na přítomnost drog během měsíce propuštěn po třech měsících na vojně a armáda ho zažalovala za přivodění si neschopnosti služby.

Podle jednoho svědka voják při druhém napomenutí řekl, že ví, že pokud bude třetí zkouška jeho moči pozitivní, bude smět z vojny odejít. Nadřízený mu vysvětlil, že v takovém případě by ze služby musel, a že by následovalo trestní oznámení. Mladík prý jen pokrčil rameny.

Státní zástupce mínil, že obviněný během sedmi dnů po druhém pozitivním testu užil konopí vědomě s cílem, aby i třetí zkouška byla pozitivní. Obžalovaný ale před soudkyní tvrdil, že vyhazovu nechtěl dosáhnout. Prý se chtěl změnit – byl si vědom, že by stejně v roce 2013 musel znovu narukovat. Koneckonců prý aktuálně sloužil ve vůbec nejlepším postavení – v kuchyni… Drogu prý nikdy nevzal ve službě, ale o víkendech doma v Horních Rakousích. „Soudkyně mu uvěřila a obžaloby ho zprostila, žalobce se nevyjádřil," napsal deník OÖN. Dodal, že nyní nezaměstnaný mladík už byl jednou za nedovolené držení drog souzen. Probační úřednice sdělila, že je prý připraven se změnit, má v plánu ambulantní protidrogové léčení.