Pro budějovické odběratele tepla stabilizace cen a zlepšení životního prostředí, pro Jadernou elektrárnu Temelín dobrá investice – to jsou stimuly pro teplovod, jehož výstavba se rozjede letos a horká voda jím začne do jihočeské metropole proudit v topné sezoně 2020-21.

EKONOMICKY VÝHODNÁ
„Zásadní je, že můžeme přispět k ozdravení životního prostředí v krajském městě,“ uvedl ředitel Jaderné elektrárny Temelín Jan Kruml na Setkání s primátorem, akci, kterou uspořádal Deník. „Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla je vždy ekonomicky výhodná,“ vysvětlil důvod této investice. Se stavbou teplovodu souvisí kromě vybudování potrubí i tři nové čerpací stanice a velké investice uvnitř elektrárny. Horkovodní potrubí v délce 26 km bude uloženo 1,3 metrů pod povrchem. Tepelné ztráty se mají pohybovat pod dvěma procenty.V zimě bude do Budějovic proudit voda o teplotě 140 °C a v létě 90 °C. Teplem z Temelína budou vytápěna sídliště Vltava, Šumava, Máj a Pražské předměstí. „Díky temelínskému teplu se odlehčí budějovickému ovzduší. Nespálí se totiž více než 80 tisíc tun uhlí a uvolnění přibližně 80 tisíc tun CO₂ za rok a dalších emisí,“ řekl Jan Kruml.

TÝNSKÁ SPOKOJENOST
Temelín už dvacet let vytápí osmitisícový Týn nad Vltavou. Přechodem na temelínské teplo zde bylo zrušeno 22 středně velkých uhelných výtopen a tři velké kotelny. „Díky tomu se podařilo vyčistit ovzduší a město tak aktuálně patří mezi oblasti s nejčistším vzduchem v jižních Čechách. A pro týnské obyvatele to znamená stabilní ceny tepla, jež jsou nižší než republikový průměr,“ poukazuje ředitel elektrárny.

Dle temelínského ředitele se příprava elektrárny na dodávky tepla do Českých Budějovic bude týkat hlavně blokových výměníkových stanic a stanice vyvedení tepla, v nichž se voda k vytápění připravuje na správnou teplotu a množství.

Podle předsedy představenstva Teplárny České Budějovice Václava Krále umožní nový teplovod kromě snížení spalovaného hnědého uhlí optimalizaci provozu uhelných kotlů hlavně v letním období i jejich modernizaci. Cena tepla by se zvýšit neměla. Letos je 617 Kč za gigajoul.

Počítá se, že dodávky z Temelína pokryjí ze 30 až 40 % potřeby tepelné energie Budějovic a zbytek bude teplár-na dál produkovat z vlastních zdrojů. „Temelín bude fungovat prakticky jako jeden z kotlů,“ vysvětluje Václav Král. Další zvažovanou možností pro výrobu tepla je příprava pro ekologické spalování komunálních odpadů.

Co přinese:
- ekologičtější teplo
- snížení ekologické zátěže
- nezávislost odběratelů na ceně uhlí
- stabilní cenu
- Temelínu zaplatí město za dodané teplo cenu srovnatelnou s výrobní cenou teplárny