Speciální technologie v kontejnerovém provedení je šetrná k životnímu prostředí a využije nerecyklovatelný plastový odpad k výrobě tepla.

Horkovod z Plané nad Lužnicí do Tábora bude mít po dokončení celkovou délku 5,6 kilometrů.
Nový horkovod bude ekologičtější

Na přelomu ledna a února spustí zkušební provoz, který zajistí přesné nastavení parametrů spalovacího kotle. Podle ředitele teplárny Libora Doležala technologie podléhá limitům přísnějším než spalování uhlí. „Zkušební provoz zahájíme na biomasu. Během něj seřídíme kotel a dojde k monitorování spalovacího procesu. Až se vše dostatečně vyzkouší, vložíme první plastový odpad,“ řekl.

MALÉ ZAŘÍZENÍ

Zařízení využije asi 2 400 tun odpadu plastového charakteru. Podle tiskového mluvčího společnosti Miroslava Beneše teplárna ročně dodá na 500 tisíc gigajoulů, nová jednotka vyrobí dalších více než 30 tisíc.

„Ukazujeme tak cestu dalším subjektům. Odpad, který nelze recyklovat, by měl být zpracován v místě svého vzniku, aby nedocházelo k dalšímu zatížení prostředí skládkováním a transportem. I proto může být malá jednotka Evecont alternativou pro obce a firmy řešící nakládání s odpady,“ doplnil k tématu.

Největší bateriové úložiště v Čechách bylo slavnostně uvedeno do provozu.
Ministr průmyslu přijel k bateriovému úložišti do Plané nad Lužnicí

Význam energetického zpracování odpadu roste s připravovaným zákazem skládkování po roce 2030, kvůli kterému nebude možné některý odpad skládkovat vůbec a ukládání jiného se znatelně prodraží.

Podle ministerstva životního prostředí se recykluje 39 procent vyprodukovaného odpadu v ČR. V roce 2030 by mělo jít už o 60 procent.

NESKONČÍ NA SKLÁDCE

Výhradním dodavatelem materiálu pro spalování bude společnost Rumpold. Jak sdělil ředitel pro jihočeskou oblast Petr Adensam, půjde především o plastový odpad, o který není na trhu zájem a nelze jej recyklovat. „Jde převážně o znečištěné a vícesložkové plastové odpady. Část z nich tvoří odpad svezený ze separovaných kontejnerů měst a obcí a část pochází z průmyslu,“ uvedl.

Místo zavezení na skládce z něj tak vyrobí energii. „Tento nevyužitelný odpad nyní končil na skládce komunálního odpadu v Želči,“ zmínil Petr Adensam.

Do zařízení ho svozí slisovaný nebo volně ložený ve velkoobjemových kontejnerech. Před vložením do násypky slisované balíky rozeberou. Navážku zajistí stávající dopravní prostředky společnosti Rumpold.

Projektům podobného typu fandí i táborský místostarosta Václav Klecanda, do jehož gesce odpadové hospodářství spadá. „O plánských projektech vím. Plánují i vybudování malého ZEVA, kterým chtějí částečně nahradit neekologický kotel na uhlí. Boří tak mýty, že ekonomicky se vyplatí jen megalomanské projekty. Bude to velký úspěch, pokud se záměr podaří,“ dodal.

Společnost C-Energy Planá zvítězila s nejnižší cenou v zadávacím řízení společnosti Bytes Tábor na zajištění dodavatele tepelné energie pro Sídliště Nad Lužnicí a Ústecké předměstí.
Tábor ušetří miliony za dodávky tepla

Ve Švýcarsku i Finsku už odpad jako zdroj energie funguje v malých závodech řadu let. „Díky tomu se objem skládkovaného odpadu dramaticky snižuje. Škoda, že jsme v tomto směru zaspali nejméně dekádu,“ zhodnotil.

Podle Libora Doležala má veřejnost zažitou mylnou představu. „Lidé věří, že spalovna musí být nutně něco zlého a znečišťuje ovzduší. Existují však technologie, které dokáží spaliny vyčistit. Navíc je jich mnohem méně než z uhlí, které dnes spalují všechny teplárny,“ vysvětlil.

RECYKLACE PŘEDEVŠÍM

Společnost využívá příliš mnoho plastových obalů. „Na prvním místě by měla být recyklace, po vytřídění ale vždy něco zůstane, co recyklovat nelze. Naše teplárenská společnost má tu možnost přeměnit tento odpad na energii,“ uzavřel.

Proces spalování bude po seřízení zcela automatický a palivo v zásobníku vydrží i dva dny. Podobnou technologii vyzkoušeli již při zpracování odpadu nemocničního charakteru v Hradci Králové.

C-Energy Planá

*Patří k nejmodernějším energetickým zdrojům v ČR. Energii zde vyrábí dva nové uhelné kotle s odsířením, každý o parním výkonu 40 t/h, plynový kotel 15 t/h a čtyři plynové motory Rolls Royce se spalinovými kotli.

* Letos v teplárně přibudou dva další motory Rolls Royce, které jako první na světě dosahují kapacity 12 MW každý.

* Minulý rok uvedla do provozu největší bateriové úložiště v ČR o výkonu 4 MW. Celková kapacita tak přesáhla 90 MW.

* Zdroj C-Energy Planá je jedním z mála v ČR, který umí nastartovat provoz v případě tzv. black-outu, tedy kompletního výpadku elektrické sítě.