Už za pár týdnů budou studenti z jihu Čech zvažovat, kam si podají přihlášku na vysokou školu. Mnozí přitom mají zájem i o lékařské obory. Na jedné z vysokých škol se u přijímacího řízení setkají třeba i s růstem bonifikací za úspěšnou účast v krajských olympiádách.

Řadu náborových novinek připravila 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1. LF UK), chce jimi zkvalitnit přijímací řízení a podpořit nadané adepty náročného studia medicíny. Novinky pro následující akademický rok kultivují nejen samotné přijímaní, ale následně i studium a výuku.

„Cílem přijímacího řízení je vybrat nejlepší kandidáty s nejvyšší šancí na úspěšné zvládnutí cesty od zapsaného studenta medicíny po kvalitního lékaře. Proto podmínky výběru stále kultivujeme a zpětně hodnotíme účinnost jeho nastavení. Snížit touto cestou počet neúspěšných studentů představuje možnost více se věnovat talentovaným medikům a uspořit nejen náklady za nedokončená studia, ale i čas těch studentů, kteří mohou být úspěšní v jiném oboru,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Hladké studium bez opakování zkoušek či celého ročníku je komfortní nejen pro studenty, ale i pro učitele a odborně i ekonomicky pro celou fakultu. V akademickém roce 2019/2020 se již do chodu školy promítne navýšení prostředků českým lékařským fakultám o celkovou částku 7 miliard pro dalších deset let. 1. LF UK tak bude moci od tohoto roku přijmout o 15% studentů všeobecného lékařství navíc a tomuto nárůstu uzpůsobí také prostorové a technické zázemí.

Změny, které 1. lékařská fakulta UK připravila pro akademický rok 2019/2020 pro obory Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, jsou podle Petry Klusákové z oddělení komunikace 1. LF UK následující:

• snížení na 70 otázek z každého předmětu (chemie, fyzika, biologie) – celkem max. 210 bodů
• bonifikace za účast v krajském kole olympiády vyhlašované MŠMT ČR (chemie, fyzika, biologie, matematika) – 30 bodů za 1. až 3. místo
• bonifikace za matematiku – 30 bodů
• zvýšení počtu přijímaných uchazečů na prospěch na střední škole u oboru Všeobecného lékařství
• navýšení počtu přijímaných studentů o 15 %

Fakulta již čtvrtým rokem bonifikuje adeptům o studium jejich dobré znalosti matematiky. Z analýz přijímacích řízení vyplývá, že právě výborný prospěch v matematice na střední škole předurčuje kvalitní studenty.

Pro příští akademický rok je jednou z novinek zvýšení bonifikace za matematiku z 20 na 30 bodů. Další je bonifikace za úspěchy ve znalostních olympiádách z předmětů, které jsou základem pro přijímací řízení (chemie, fyzika, biologie).

Stále kvalitnější výběr adeptů znamená, že přijatí medici poté studují úspěšněji a je méně těch, kteří školu nedokončí. Na 1. LF UK podle aktuálního porovnání prospěchu dokončí 1. ročník úspěšně celkem 85 % studujících mediků, kteří se sami nevzdají ještě před skládáním zkoušek.

Medici 1. LF UK mají u zkoušek úspěch: Úspešnost studentů 1. ročníků, kteří přišli ke zkoušce z anatomie i histologie, je 85 %!

1. LF UK se nyní prezentuje také na veletrhu Gaudeamus v Brně. Studenti všeobecného a zubního lékařství spolu se studenty nelékařských zdravotnických oborů zde budou ve dnech 23.–26. října podávat informace o přijímacím řízení, studiu a dalších aktivitách na fakultě. Zájemci budou moci nahlédnout i do vzorových otázek k přijímacímu řízení.