Ze svatořečení Franze Jägerstättera.Kost popraveného jako relikvie

O slavnostech Fátimy vzpomínajících zjevení Panny Marie třem dětem v portugalském městečku v roce 1917 bude 13. května do nového oltáře hornorakouského Waidhofenu vložena část kosti odpírače válečné služby z náboženských důvodů Franze Jägerstättera, který byl nacisty popraven v srpnu 1943. „Farář Herbert Döller se snažil pro loni nově vysvěcený oltář získat relikvie některých novějších svatých z Rakouska včetně Jägerstättera," píše deník OÖN.

Kostelů, které ji mají, je jen málo, protože tělo popraveného bylo spáleno. „Z urny uložené v Jägerstätterově domovské obci St. Radegund mohlo být odebráno jen několik málo úlomků kostí, nejprve krátce po válce, poté před jeho prohlášením za svatého v roce 2007. Jsou ve správě linecké diecéze, která byla opakovaně žádána o jejich poskytnutí například i z Asie. Zpravidla to odmítá, takže kromě lineckého dómu a domu kardinála Königa ve Vídni je relikvie jen na jedné faře v Tanzánii. Začátek slavnosti v klášterním kostele ve Waidhofenu bude v 19 hodin.

Do nového oltáře budou dále uloženy relikvie zakladatelky společenství sester Caritas Socialis a sociální političky Hildegardy Burjanové, Marie Theresie Ledochowské a kněze Jakoba Kerna. Na snímku je svatořečení Franze Jägerstättera v roce 2007.

Pozor, Němci mají svůj den!

Oficiální Den otců „povýšil" Richard Nixon v USA v roce 1974 na svátek rovný Dnu matek a slavený vždy třetí neděli v červnu. V Německu jej ale oslavují převážně 40. dne po Velikonocích, na Nanebevstoupení páně, letos tedy 9. května. Tento den je od roku 1936 u sousedů také státním svátkem. Bývá většinou rodinnou oslavou,  je příležitostí k výletu s dětmi, ale také k „pánským jízdám", při nichž oslavenci míří nezřídka také za českým pivem. Německá Wikipedie poznamenává, že na Den otců je z důvodu zvýšeného konzumu alkoholu výrazně víc rvaček než v jiné dny. Podle statistického úřadu se ten den stává třikrát větší počet nehod pod vlivem alkoholu než v průměrný den – dokonce prý jde o roční maximum… Tak proto raději ve čtvrtek pozor na německé řidiče!

Chodci v ohrožení

Ze 30 000 lidí, kteří ročně zahynou na evropských silnicích, je v průměru 21 procent chodců, sedm procent cyklistů a 18 procent motorkářů. Ve statistice EU je podíl chodců na obětech dopravních nehod ve městech podstatně vyšší, průměr činí 37 procent. Nejbezpečnější jsou pěší v Nizozemsku, kde je jejich podíl na mrtvých 18 procent. Další pořadí:  Bulharsko 20, Belgie 26, Itálie 28, Dánsko 29, Slovinsko 30, Řecko 31, Francie 32, Portugalsko 34, Švédsko 36, Německo a Finsko 38, Kypr 40, Británie, Česko a Estonsko 41, Lucembursko a Rakousko 42, Maďarsko 44, Polsko a Rumunsko 47, Španělsko 48, Lotyšsko 49, Slovensko 55, Irsko 57. Data neposkytly Malta a Litevsko.