„Podle prvních zjištění policie by mohly pocházet z nemocnice, kde mohly být kontaminovány při vyšetřeních štítné žlázy, při nichž se užívá radioaktivní jod, nebo při terapiích," pokračuje list. Vysvětluje, že Jod 131 při vyšetřeních pacient spolkne ve formě tablety a látku pak vyloučí močí. Tak se mohla dostat do plen. Vyšetřovatelé začali rekonstruovat cestu sběrného vozu.

Protože Jod 131 má poločas rozpadu kolem osmi dnů, nebezpečí pro obyvatelstvo je malé. Podle velitele zásahu nehrozí po 80 dnech absolutně žádné riziko. Do té doby také zůstanou zajištěné pleny v zapečetěném kontejneru. Popelářský vůz už byl společností znovu nasazen do služby. Podle radioologa Siroose Mirzaeie z Vídně jsou vydávané dávky záření v tomto případě tak malé, že žádnému nebezpečí nebyli vystaveni ani zaměstnanci nemocnice.

Týraného neodškodní

O případu Jenö Molnara, bývalého žáka klášterního gymnázia v Kremsmünsteru, už jsme psali. Žaloval klášter a nyní 80letého bývalého pátera, který byl v roce 2012 nepravomocně odsouzen na dvanáct let za týrání a zneužívání chovanců, o náhradu újmy utrpěné poměry v zařízení ve výši 65 000 eur. Tehdejší vedoucí konviktu, ale i další učitelé a vychovatelé, se měli dopouštět mimo jiné hromadných znásilňování a vyvolávat a trpět „výchovné popravy" chovanců staršími spolužáky, tzv. "GeStiPo".  Okresní soud ve Steyru Molnarovu žalobu zamítl s tím, že podle znaleckého posudku neutrpěl pobytem na gymnáziu žádné dissociační poruchy. Advokát žalobce chce podat kasační žalobu.

Omezení kamionů

Rakouská Rada ministrů se ve středu shodla na generálním zákazu předjíždění pro kamiony nad 7,5 tuny v levém pruhu tří- a čtyřproudých dálnic. Podkladem byl posudek Kuratoria dopravní bezpečnosti, že 11 procent kilometrů na domácích dálnicích najedou nákladní automobily, které se ale podílejí 22 procenty na dopravních nehodách se škodami na zdraví, především na víceproudových komunikacích. V sousedních státech Německu, Švýcarsku, Itálii mají s podobnou úpravou pozitivní zkušenosti.

Opatření se ale dotýká jen malé části rakouské dopravní sítě. Ze 2178 kilometrů dálnic a rychlostních silnic má tři stopy jen 700 km, čtyři 40 km. Po zdejších dálnicích jezdí ročně kolem 19 milionů náklaďáků.

Nejoblíbenější v Linci

Loni se v Linci narodilo rekordních 5178 dětí (loni 5137). Nejoblíbenější jména – děvčata: Anna (51), Emma (50), Sophie (45), Leonie (44), Laura (43), Sarah (42), Julia (41), Emilia a Mia (40), Lea (38), Marie a Sophia (37), chlapci: David (75), Felix (73), Paul (64), Jonas (54), Elias a  Tobias (52), Moritz (50), Alexander a Jakob (47), Lukas (45), Leon (43) a Simon (41). Anna vyhrála i v letech 2011 a 2012, z kluků byl loni první Lukas.  Loni 3570 dětí dostalo jen jedno křestní jméno, 1490 dvě, 102 tři a 16 novorozenců ještě víc.

Starosti s dětmi

Ve 245 410 rodinách v Horních Rakousích žije 417 292 dětí. Rodina má průměrně 1,7 dítěte (před 40 lety 2,15). Statisticky vyrůstá každé čtvrté dítě jako jedináček. Rodin jen s jediným rodičem je 52 400. Jen 7600 rodin má čtyři a více dětí, 118 647 rodin má jen jedno (v roce 1971 měla téměř třetina dětí tři a více sourozenců). Každá pátá žena v zemi zůstává bezdětná. V každé třetí domácnosti – celkem ve 200 000 - žije jen jedna osoba, v Linci v dobré  polovině. Osaměle žije 65 300 žen starších 60 let. Nejvíc vícečetných rodin je v Pabneukirchenu v okrese Perg – tam žije ve 14,9 procenta domácností šest a více osob.

Škola zpěváků

Vrabci z Řezna.Biskupské gymnázium v Řeznu jako školní centrum sboru pro liturgickou hudbu – proslulých „Domspatzen" - navštěvuje 400 žáků z celého východního Bavorska, Bavorského lesa, Rottalu, od Chamu po Landshut, od Pasova po Weiden a dál, píše deník PNP. Zastoupeni jsou tu i žáci z jiných spolkových zemí. Diecéze si školy hledí – v příštích letech do ní zainvestuje 47,5 milionu eur. Ředitel Berthold Wahl v listě říká: „Gymnaziální vzdělání v úzkém spojení s náročnou hudební výchovou dává našim chlapcům šanci rozvinout celou osobnost. Ve vazbě školy, sboru a internátu s celodenní péčí získávají nejen ukončené odborné vzdělání, ale podporovány jsou ve stejné míře i dýmový duch sociální kompetence, kreativita a výkonnost."

Investicí diecéze bude celý komplex budov energeticky sanován. Internát bude přestavěn a jednolůžkové pokoje pro žáky vyšších tříd budou moderněji vybaveny, stejně jako kuchyně a jídelna. Rozšířeny budou také odborné přírodovědné sektory, zkušebny sboru a sólistů, školní kaple, třídy dostanou energeticky úsporné osvětlení a povrchy z přírodních materiálů atd.