Od pátku je znám výsledek chemické analýzy nalezených vzorků, které provedli český expert Jakub Haluda a jeho německý kolega Addi Bischoff z Univerzity v Münsteru, píší OÖN. Podle odborníků se jedná o chondrit třídy LL6, kamenný meteorit se spíše menším obsahem železa, kolem 20 procent, jak uvedl předseda linecké astronomické společnosti Herbert Raab. Přestože 80 procent meteoritů je tohoto druhu, je i bavorský nález významný, protože dává cenné informace o původu sluneční soustavy před čtyřmi a půl miliardou let, dodávají OÖN. Tehdy také „Studenberg", jak byl tento meteorit pojmenován, vznikl a od té doby se sotva změnil. Je tvořen pevnou hmotou, z jaké se také vytvořila Země.
K letu meteoritu deník dodává, že světelná stopa, kterou za sebou v atmosféře zanechal, byla dlouhá 72 kilometrů. Hlavní masa tělesa shořela během 5,5 sekundy. Rychlost při vstupu do atmosféry ve výšce 86 km byla čtrnáct kilometrů za sekundu. Ve výšce 17,6 km meteorid přestal zářit.
V prostoru Simbachu pokračuje hledání dalších kousků tohoto tělesa.

Bohaté země chudším

Finanční vyrovnávání mezi „bohatými" a „chudými" spolkovými zeměmi v Německu dosáhlo rekordního objemu, píše PNP. Dárcovské země loni převedly přes přerozdělovací „hrnec" finančně slabším sousedům 9,595 miliardy eur, o 600 milionů víc než v roce 2014. „S odstupem největším dárcem zůstává Bavorsko, které dalo 5,45 miliardy eur, tedy daleko víc než polovinu. Dalšími dárci jsou Bádensko-Württembersko se 2,31 miliardy, Hessensko s 1,72 miliardy a Hamburk se 112 miliony eur. Z tohoto balíku dostává například Berlín 3,61 miliardy. Po léta diskutovaný modus doběhne v roce 2019 a musí být nově zpracován, dodává pasovský list.

Lesbičky chtějí svatbu

V Linci v pondělí začal a hned byl odročen proces u zemského správního soudu, v němž lesbický pár a jeho čtyřleté dítě žalují to, že rodiče nesmí uzavřít sňatek, napsaly OÖN. Podle nich jde o první takový případ v Horních Rakousích. Právní zástupce rodiny Helmut Graupner připomíná, že v řízení je zdůrazňován aspekt blaha dítěte.
Argumentuje tím, že v Rakousku už mají páry stejného pohlaví stejná rodinná práva jako heterosexuálové. Poukazuje například na právo adopce, právo na umělé oplodnění nebo společná rodičovská práva a povinnosti k dítěti. Přesto jejich děti musí vyrůstat „nuceně jako nemanželské". Podle advokáta je Rakousko v tomto ohledu jedinou zemí na světě. Všude, kde homosexuálové mají právo adopce, smějí rodiče dítěte také uzavřít sňatek. Proto jeho klienti žalují jako rodina, tedy i jménem dítěte.
Graupner vidí tři možnosti. Zemský správní soud by mohl podat návrh na zrušení zákazu sňatků takovýchto párů, mohl by ale také tento zákaz interpretovat jako odporující ústavě a základním právům a uložit matrice, aby ženy oddala. Třetí možností by bylo, že při odepření uzavření manželství by jeho klientky samy podaly stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ve Vídni už prý tento krok učinily čtyři páry.

Co se vejde do pštrosího vejce!Muzeum vajíček

Před 35 lety začala Monica Nusserová sbírat kraslice. Nashromáždila už více než 2500 ozdobných vajec z celého světa. Celoročně jsou s dalšími exponáty kolem Velikonoc vystaveny v malém muzeu v Nesselwangu ve východním Allgäu, píše PNP. Jsou malované, škrábané, vrtané, zdobené batikou nebo voskovou technikou, polepené žíněmi, slámou, papírem atd., popisuje list. „Není nic, co by se dalo tak rozdílně upravit jako vajíčko, ačkoliv tvůrčí prostor je tak malý," říká Nusserová. A nejkrásnější prý je, že žádné není stejné jako druhé.
V jednom pštrosím vejci z její sbírky našla místo dokonce cirkusová manéž s umělohmotnými postavičkami - cirkusovým ředitelem, klaunem, tanečnicí na laně a řadou zvířat. V jedné z vitrín jsou i přírodní, neupravená vejce, kromě jiných tetřeva, tučňáka, páva, čápa, krokodýla, racka, želvy či křepelky čínské. „Nejmenší exponát pochází z Nusserové zahrady a nachází prý u návštěvníků zvlášť velký obdiv – totiž vajíčko hlemýždě. Tento přírodní produkt velikosti špendlíkové hlavičky je ovšem příliš malý na to, aby mohl být ozdoben," uzavírá PNP.
Muzeum je otevřeno denně od 10 do 20 hodin, vstupné je 2,50 eura, děti do 14 let zdarma.