Další uživatelé shledávají Adamův tón přinejmenším za nepřiměřený. Podle advokáta Thomase Stadlera tím, že hejtman postavil kritického občana ve facebooku na pranýř, zasáhl jako veřejný činitel přímo do všeobecných osobnostních práv člověka," napsal deník PNP.

Okruh „přátel" na svých stránkách Adam přímo informuje o akcích, varováních meteorologů či zajímavých odkazech. „Často této možnosti využívá ovšem také k tomu, aby vyjadřoval své politické názory nebo reagoval na kritiku. Tak také komentoval jeden z dopisů čtenáře Geisse, kterého označil za nepolepšitelného „vždy všechno lépe znajícího", známého všem vydavatelům, který se vyjadřuje ke všemu a vždy a vůči němuž je věcná oponentura zbytečná. Vydává se za morální instanci, které nelze protiřečit, pokračuje PNP v citování hejtmanovy glosy.

Hejtman Michael Adam.Popisuje i poslední konflikt - Geiss v dopise čtenáře hejtmana kritizoval za to, že píše online, tedy na webu PNP a ve facebooku, komentáře k úpravě křižovatky, místo aby se k problému vyjádřil veřejně. „Tím se mne snaží skandalizovat, že využívám internet jako moderní médium pro šíření svých politických názorů," reagoval Adam na facebooku ve čtvrtek večer.. „A dělá to tak, jako bych tím dělal něco tajně. Ptám se: Je internet neveřejný? Nebo jsou veřejná jen tištěná vydání novin? A co mám podle pana Geisse dělat, když tisk mé tiskové zprávy k oné křižovatce netiskne? Mám snad poslat poštovního holuba?"

Do neděle Adam sklidil za tyto řádky od svých přátel na netu více než 400krát „To se mi líbí" a 150 komentářů. Už v sobotu ale po kritických reakcích hejtman skupinu „Geiss For President" přejmenoval na „diskusní fórum ke stránkám dopisů čtenářů okresu Regen". Skupina se prý nyní nemá věnovat jedné osobě speciálně, ale obecně diskutovat o čtenářských dopisech a motivech jejich autorů. Podle Adama jsou mnohé psány na politickou objednávku. V lokálních denících by prý neměl žádnou férovou šanci na ně reagovat. Je názoru, že stálí autoři dopisů musejí nejen umět „rozdávat", ale také „inkasovat". Předhodil Geissovi, že se inscenuje jako oběť mobbingu.

„Vedlejší účastník" aféry, deník PNP, v komentáři Rolanda Mitterbauera napsal, že zmíněné pranýřování za čtenářský dopis svědčí o politikově nedostatečném chápání demokracie. „Ve čtenářských dopisech mají smět uplatňovat své základní právo na svobodu názorů občané, kteří v protikladu k veřejným osobám nepřicházejí běžně ke slovu ve zpravodajství médií," píše autor.

Adam v pondělí odpoledne svou vlastní facebookovou skupinu opustil s vysvětlením, že její vymazání z webu technicky není možné. "Za její založení v původní formě se chci ještě jednou omluvit a lituji nejasností v této souvislosti," uvedl.

Doučili se?

Začátkem září musí 4700 žáků v Horních Rakousích skládat opravné zkoušky. Ve vyšších odborných učilištích před prázdninami neuspěla desetina žáků, na základních a středních školách jen dvě procenta. Podle statistik v reparátech uspěje více než polovina, u propadajících s jednou pětkou dvě třetiny.

Noční linky jsou hitem

Před čtyřmi roky zavedl Linec v rámci akce Hlavní město kultury noční provoz hromadné dopravy. Podle dopravního referenta Klause Lugera se z pokusu stal hit – spojů už od té doby využilo více než  820 000 cestujících, jen v letošním prvním pololetí 93 000. Z toho 78 000 pasažérů připadlo na tramvajovou linku N1. Vozy jezdí od 0.20 do 4.30 h v půlhodinových intervalech.

Drahé pokouřeníčko

Dvě členky bytového družstva v Mnichově, obě kuřačky, se sešly v září 2011 před úředním soudem v Mnichově. Žalobkyně, jejíž balkon ležel přímo pod balkonem žalované, si stěžovala, že na ni  sousedka klepe popel a zahazuje k ní vajgly. Před soudem se žalovaná zavázala s tímto počínáním přestat, a bylo ujednáno, že za každé porušení zaplatí žalobkyni 100 eur.  Ta zaregistrovala první nedodržení dohody už v říjnu a do konce srpna 2012 vyčíslila 57 případů. Za to žalovala o 5700 eur.

Žalovaná tvrdila, že nic neporušuje, kouří prý jen v kuchyni a nedopalky dává do odpadu. Od listopadu 2011 prý navíc kouří jen e-cigarety. Na svůj balkon si pořídila protikočicí síť, skrze kterou vajgly není možné prohazovat. Soud po vyslechnutí svědků ale uzavřel, že dohoda byla skutečně porušena minimálně ve 30 případech. Není důležité, zda popel skutečně dopadal na balkon žalobkyně, protože dohoda zakazovala jeho „zbavování se směrem dolů", a prostrčení  vajglu oken sítě je také dobře možné. Žalovaná má tedy sousedce zaplatit 3000 eur. Rozsudek není pravomocný, uzavřela PNP.