Pryč s anglicismy!

Spolek pro německou řeč ve Vídni vydal ve spolupráci s obdobným spolkem v Paderbornu a odborným kruhem němčiny v Bernu index anglicismů s cílem je v němčině nahradit. „Nechceme cizí slova zakazovat," říká v deníku OÖN Norbert Prohaska a vysvětluje, že pojem „index" vracejí k původnímu významu „sbírka". „Chceme podpořit adekvátní německé výrazy, vyhledat je nebo sami vytvořit a zabránit tak bezbřehé anglikanizaci němčiny."

Index zahrnuje přes 7000 anglických pojmů od „abcashen" po „Zuckerflash" a rozděluje je do tří kategorií: na slova, která němčinu doplňují, na slova, která německé pojmy vytlačují, a ta, která spíše diferencují. Mezi ta doplňující, a tedy méně kritizovaná, patří například „disco" nebo „PC" . Slova vytlačující němčinu jsou například „High-tech" nebo „workaholic". Lhostejno v jaké kategorii, pro každé anglické slovo se ale nabízí německý adekvát, nebo alespoň „vysvětlení" v němčině – nahradit Ketchup německou variantou „kořeněná omáčka na tomatovém základě" je prý spíše nepraktické, ale třeba kojenec místo „Baby", míchaný nápoj místo „Coctail" či krčma místo „Pub" je snadné. Místo joggingu může být běh vytrvalý nebo volnočasový, z jeansů ocvočkované kalhoty…

„Pro některé pojmy má Prohaska jedinečné rakouské varianty," píše linecký list a uvádí příklad -  místo „Mountainbike" je to prý „Kraxelfahrrad" (kolo k lezení). Index ale přesto užívá „urovnanější" slovo horské kolo. Vídeňskému jazykozpytci vadí především „nesmyslné" denně užívané anglicismy – proč prý lidé i ve velmi venkovských regionech musejí kupovat „Tickety" a jezdit „City Expressem"…  To je prý ryzí namyšlenost. Sám prý také každopádně raději komunikuje elektronickou poštou než –emaily.  Index je k dispozici i na http://www.vds-ev.de.

Ubylo insolvencí

Počet úpadků v Rakousku v prvním čtvrtletí výrazně poklesl, napsal deník Volksblatt. Podnikových insolvencí bylo 1525, tedy o 9,2 procenta méně, což je nejvyšší „propad" v posledních deseti letech. V Horních Rakousích krachů firem ubylo proti loňsku dokonce patnáct procent.  Méně bylo také osobních insolvencí – celostátně jich bylo ohlášeno 2532, o 10,6 procenta míň než loni (v Horních Rakousích 351, mínus 4,9 procenta).  Celostátně přibylo řízení odmítnutých pro nedostatek majetku o 10,4 procenta na 309 případů.

Poplatky padly

Bavorský sněm definitivně zrušil školné v zemi. Vyslyšel tak referendum uspořádané v začátku roku. Studenti studující své první vysoké školy nebudou platit nic. Poslanci dále rozhodli o plném refinancování škol po tomto výpadku příjmů – ve dvouletém rozpočtu 2013-14 dostanou celkem 219 milionů eur.

Denně tělocvik!?

V desetibodovém programu změn, který ohlásila rakouská ministryně školství Claudia Schmidtová, je zakotveno i minimum pěti hodin tělocviku týdně pro všechny ročníky v celodenních školách, napsal linecký list OÖN. Takové školy nyní navštěvuje asi pětina žáků do 14 let.  Kromě toho chce ministryně rozšířit minimální počet hodin tělesné výchovy na dalších školách z deseti na třináct týdně.  Výnos ukládá orgánům školního dozoru silněji dbát na dodržování tohoto nařízení – hodiny tělocviku prý mohou odpadnout jen v krajních případech náležitě odůvodněných. Na pedagogických školách má být zavedeno odborné vzdělávání na „pohybové kouče". Kvalifikovaným trenérům sportovních klubů bude jejich odborné vzdělání při studiu pedagogiky pokud možno v co největším rozsahu započítáno. Vzhledem k rozpočtové náročnosti projektu za více než 100 milionů eur chce ministryně v prvním kroku prosadit minimálně čtyři hodiny tělocviku týdně na prvním stupni  a v navazujícím ročníku základních škol.