Tři čtvrtiny z nich byli mladiství, kteří žijí v pečovatelských zařízeních a celkem pravidelně se z nich ztrácejí – někteří i padesátkrát. Podle kriminalistů zůstává nezvěstných ročně asi deset z tisíce. 80 až 85 procent se vynořuje znovu do týdne, 90 až 95 procent do měsíce.

Ztracených dětí bylo loni v Rakousku hlášeno 1033, mladistvých od 14 do 18 let pak 413. V Horních Rakousích aktuálně pátrají po 61 nezletilých. V pěti případech s nimi zmizel i jeden z rodičů. OÖN uvádějí příklad matky, který na návrat dvou synů čeká od roku 2012. 56letý otec je „ukryl“ u své rodiny v Egyptě, sám sedí ve vězení v Rakousku – zemský soud ve Steyru ho tam poslal, protože nechce prozradit pobyt dětí.

Před sobotním Dnem ztracených dětí Thomas Löfler ze zemské kriminálky upřesnil, že v celém Rakousku nyní postrádají 546 nezletilých. K 1. květnu bylo v rakouském pátracím systému 1033 osob neznámého pobytu, z toho 487 dospělých. Ze států mimo EU bylo 129 dospělých, 350 mladistvých a 91 dětí.

360 000 „ponocovalo“

Páteční Dlouhé noci kostelů se v Rakousku zúčastnilo kolem 360 000 lidí, pro které církve připravily 3000 hodin programu, mimo jiné přes tisíc koncertů, píší OÖN. Otevřeno bylo na 800 kostelů, klášterů a far. Jen ve Vídni se do 190 domů přišlo podívat 155 000 lidí.