Znepokojení Němci

Pasov – „Hořící ubytovny uprchlíků, před nimi protestující extrémisté a mladiství, kteří hážou kameny na pomáhající dobrovolníky Červeného kříže – nenávist k běžencům v Německu stoupá," napsal deník PNP.
Připomněl, že ministerstvo vnitra oznámilo za první pololetí přes 200 útoků na azylové domy, tedy tolik jako loni za celý rok. Spolkový prezident Joachim Gauck mluví o neúnosných odporných akcích. Pro ministra spravedlnosti Heiko Maase jsou to „útoky na naši společnost a na nás všechny".
„Dvě třetiny Němců to vidí podobně – podle průzkumu institutu Forsa u 67 procent dotazovaných vyvolávají tyto útoky velkou nebo velmi velkou starost, jen desetina že vyjádřila, že vůbec žádné obavy nemají," pokračuje list. Politici při tom kritizují návrhy bavorského ministerského předsedy Seehofera na zřizování středisek pro běžence z Balkánu blízko hranic k co nejrychlejšímu odsunu zpátky do mateřských zemí (Deník informoval). Podle PNP například předseda Centrální rady Židů Josef Schuster míní, že takové výroky mohou útoky na azylanty provokovat, a také ministr Mass řekl, že „podsouvat uprchlíkům masivně podezření ze zneužívání azylu" by debatu o řešení jejich problému „nezodpovědným způsobem zostřovalo".

Takhle cestují za štěstím…Záplava pokračuje

Stále víc ilegálních migrantů dopadá i policie v oblasti Pasova. Jen ve středu jich bylo 556. „V minulých dnech pátrači zastavili dvě velká převádění," uvádí deník PNP. „Ve středu večer objevili na přivaděči Pasov-jih na A3 v jednom VW 20 Syřanů a Iráčanů. Pod nohama dospělých sedělo šest dětí. 25letý rumunský převaděč byl zatčen. Několik hodin nato, ve 2.45 hodiny na čtvrtek, na stejném místě vyskočil po zmírnění rychlosti z jiného vozidla před očima policistů řidič a zmizel v kukuřičném poli. V jeho autě bylo 21 Syřanů. Podle policie hraničí se zázrakem, že při tomto manévru nebyl nikdo zraněn."

V příhraničí práce dost

Čtyři hornorakouské okresy patří mezi ty s nejmenší nezaměstnaností v celém státě, uvedl deník Volksblatt. Na čele je Rohrbach s nezaměstnaností 2,6 procenta. Následují Eferding 3,0, tyrolské Reutte 3,4 , Perg 3,5 a Freistadt 3,6. V hodnocení zemí jsou Horní Rakousy s 5,3 procenta těsně druhé za Salcburskem 5,1. Zemský rada pro hospodářství Michael Strugl je pozicí samozřejmě potěšen, ale varuje, že také v Horních Rakousích nezaměstnanost stoupá.

Moc velké podpory?

Rakouský ministr financí Hans Jörg Schelling se vyjádřil, že v Rakousku jsou podpory v nezaměstnanosti příliš vysoké. „V Rakousku je těžké najít pracovní síly, protože podpora v nezaměstnanosti je skoro stejně vysoká jako výdělky," řekl a jako lepší řešení uvedl německý model Hartz IV. Jeho převzetí v červnu požadovalo Sdružení průmyslníků, například zavedení tzv. minijobů, aby se nezaměstnaní mohli dříve vrátit na trh práce. „Návrh vehementně kritizovaly odbory," poznamenávají OÖN.
V dalších tématech se Schelling vyslovil například proti paušálnímu poskytování zubních rovnátek zdarma: „Kdo vydělává ročně půl milionu eur, nepotřebuje si nárokovat pro své dítě takový dárek," říká a je pro sociální odstupňování příplatku na tuto službu. „Vyvinuli jsme se do společnosti závisti. Závist si ale člověk musí něčím zasloužit, zatím co soucitu se mu dostane zdarma…"
Tajemník sociální demokracie Gerhard Schmid označil Schellingův návrh za masivní útok na pracující a na rakouský sociální systém. Podsouvá prý dotčeným cynicky, že si odpočívají na sociálním lehátku. Odborový předseda Erich Foglar ministra obvinil, že usiluje o „demontáž sociálního státu", Hartzem-IV chce tisíce lidí vystavit chudobě. V Německu prý tento systém vyvolal explozivní růst sociálních výdajů, protože musejí být vypláceny vysoké podpory, aby lidé vůbec přežili.

Tvůrce projektu při práci.Čtrnáct pomníčků v dlažbě

V Pasově v Nikolastraße, Ludwigstraße a na Angeru upomíná prvních čtrnáct kamenů vsazených do dlažby oběti nacismu, uvedla PNP. Jsou na nich mosazné destičky se jmény členů tří pronásledovaných židovských rodin, Grünebaumů, Picků a Burianů. „Těchto kamenů bylo už uloženo přes 50 000 na 1300 místech v Evropě," připomněl list a citoval autora projektu sochaře Guntera Demniga: „Mohu říci, že mne to vždy znovu dojímá a těší uctít památku těch lidí." PNP dodává, že v Mnichově se tyto památníčky neobjeví. Kritici tam říkají, že „po obětech se nešlape, před oběťmi se člověk sklání"…

„Koňská" zemská výstava

31. hornorakouská zemská výstava bude 29. dubna až 6. listopadu příštího roku v Lambachu a Stadl-Pauře na téma „Člověk a kůň. Kult a vášeň". Dotkne se vztahu trvajícího už čtyři tisíciletí, od válečných vozů Předního Orientu po roli koně v dnešní společnosti. Přípravy už probíhají, uvádějí OÖN. Do centra ve Stadlu investují resorty zemědělství a kultury zemské vlády 5,78 milionu eur, v Lambachu bude historická konírna rekonstruována a rozšířena za 3,1 milionu, z nichž 1,2 milionu poskytne městečko. Do adaptace benediktinského kláštera v Lambachu dá země 1,05 milionu, klášter sám 1,8 milionu. Investice do výstavy mají celkově dosáhnout dvanácti milionů eur.
Zemský hejtman Josef Pühringer počítá se čtvrtmilionem návštěvníků.

Kolik přátel má soused?

Rakušan má průměrně čtyři přátele. Jen čtyři procenta lidí nemohla uvést nikoho. Zjistila to studie lineckého institutu Imas dotazy u tisíce reprezentativně vybraných občanů starších 16 let. Dobré přátelství dotazovaní charakterizovali především důvěryhodností, spolehlivostí, ochotou pomoci a čestností, popisují OÖN. Důležitými pro přátelství jsou také společné zájmy a podobný humor, významné jsou i shody co do žebříčku hodnot a životního názoru.
78 procent je s nejbližšími přáteli v kontaktu alespoň jednou týdně, 13 procent dokonce denně. 86 procent by si přála osobní setkání „z očí do očí", ale jen 60 procentům to vychází. 40 procent ke styku využívá telefonu či sociálních sítí. 43 procent, což odpovídá asi 3,1 milionu osob, je členy nějakého kroužku na internetu, ale 47 procent z nich míní, že tamní „přátelé" nejsou opravdoví, ty že lze najít jen v „opravdovém" životě, uvádí list. Jen tři procenta dotazovaných pokládají internetové známé za přátele.

Burza fotbalových přenosů?

Předseda představenstva FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge požadoval v diskusi o prodeji televizních práv na přenosy fotbalové bundesligy změnu – každý klub by v budoucnu měl mít možnost si cenu přenosů individuálně vyjednat. Ve prospěch malých klubů by pak mohl být zřízen „solidární koš", do něhož by ty velké mohly vkládat třeba 50 procent svých výnosů. Podle něho by toto řešení pomohlo všem včetně nejmenších. „Kdybychom si naše televizní práva mohli ošetřit sami, mohli bychom s nějakými 200 miliony naše současné příjmy snadno zečtyřnásobit," řekl Rummenigge. Svou představu nechává přezkoumat úřadem pro hospodářskou soutěž. „Cílem je výnos alespoň miliardy eur za sezonu," uvádí PNP.
List vysvětluje, že dosud má přenosová práva v kompetenci centrálně Německá fotbalová liga (DFL). Současná čtyřletá smlouva s celkovým objemem 2,5 miliardy eur skončí v roce 2017. Bayern z ní dostane v příští sezoně kolem 74 milionů „televizních" eur, nováček Darmstadt na 20 milionů. V Anglii zaručuje obdobně centrální smlouva od příštího roku 20 klubům Premier League téměř sedm miliard eur za tři roky. Ceny totiž vyšrouboval konkurenční boj dvou stanic.

Jak je u sousedů v Pasově?Pasov shora

Na youtube města Pasova https://youtu.be/YWbVHsQhRPM je od čtvrtka nový propagační film. Ukazuje především zdejší pamětihodnosti – dóm, Oberhaus či poutní kostel Mariahilf. Roli hrají samozřejmě i tři řeky Dunaj, Inn a Ilz, ale také koncerty, jarmark či ježíškovský trh atd. Tvůrci využili množství záběrů ze vzduchu, ale přidali četné detaily. V pátek dopoledne už klip vykázal 3000 návštěv, uvedla PNP.

Za jedničku vlakem

Školní prázdniny v Bavorsku začnou až 3. srpna. Žáci s alespoň jednou jedničkou na vysvědčení mohou ten den jezdit vlakem zdarma – ministerstvo školství letos poprvé přemluvilo k této akci všechny regionální provozovatele železnic v zemi. „Je jedno, jaká to bude jednička, z matematiky či němčiny platí stejně jako z tělocviku nebo hudební výchovy," řekl státní sekretář Bernd Sibler. Kopie vysvědčení a osobní doklad nahradí jízdenku kamkoliv po Bavorsku. Jedničkáři se navíc mohou o prázdninách v doprovodu platící osoby plavit zdarma na linkových parnících na čtyřech alpských jezerech, dodává PNP.

1300 lidí lovilo pstruhy.Král se pstruhem 2250 gramů

V Memmingenu chytalo v sobotu na 1300 mladých i starších mužů v městském potoce pstruhy do čeřenů (foto). Novým králem rybářů se stal 18letý čerstvý maturant Michael Neher, který se mohl pochlubit nejtěžším úlovkem – měl hmotnost 2250 gramů!

Buddhisté u sousedů

Na statku Hochreute u Immenstadtu v Allgäu začne v pondělí letní kemp buddhistů, který na čtrnáct dnů svolal střešní německý svaz Diamantové cesty (BDD). Očekáváno je přes 3000 účastníků ze 40 zemí. Mohou stanovat na 50hektarové louce. Kromě výměny zkušeností je do 9. srpna čekají četné přednášky (úvodní pronese 74letý dámský láma Ole Nydal, údajně nejznámější západní učitel buddhismu), vedené meditace a buddhistické obřady. BDD sdružuje asi 640 meditačních center a skupin ve světě, z toho 150 v Německu. S asi 20 000 členy je podle vlastních údajů největším buddhistickým společenstvím v Německu. Pokračuje v tradici linie tzv. Karma-Kagyü, jedné z největších buddhistických škol v Tibetu. Návštěva její hlavy Thaye Dorje má být vyvrcholením kempu.

Stopnou šmejdy?

Předraženými dekami „proti revma" či nejrůznějšími zázračnými léčebnými přípravky šidí při tzv. zájezdech za kávou seniory i agresivní podvodní prodejci v Německu. „Severní Porýní – Vestfálsko (NRW) a Bavorsko se nyní chtějí ve Spolkové radě společně zasadit o to, aby toto okrádání bylo alespoň omezeno," napsala PNP. Nezbytné je podle ministra spravedlnosti NRW Thomase Kutschatyho především zakázat při takovýchto zájezdech obchodování s medikamenty a stravovacími doplňky a „loterijní smlouvy" s oznamováním údajných výher, z nichž klientům hrozí navazující „otrocké" závazky. Podle PNP se těchto zájezdů účastní kolem pěti milionů občanů.