V českobudějovickém Mladém se nedostatek všeobecných lékařů projevil před pár dny, kdy zemřela tamní 75letá praktička. Její děti na ordinaci umístily oznámení o zániku praxe, neboť se jim nepodařilo někomu ji předat. Také krajský úřad (KÚ) tam přidal informaci, že zdravotnickou dokumentaci pacientů tohoto rozsáhlého obvodu převzal.

Petr Studenovský, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ, popsal, jak v takové situaci postupují. Pokud zemře nebo se rozhodne skončit obvodní lékař, krajský úřad má ze zákona povinnost převzít zdravotní dokumentaci pacientů, pokud se nepředává jinému lékaři. Je převezena na krajský úřad, který informuje zdravotní pojišťovny. „Zdravotnickou dokumentaci vydáváme novým ošetřujícím lékařům. Pacienti nám přijdou říci, ke komu přecházejí,“ říká Petr Studenovský.

Jihočeský kraj nemá pravomoc obsazovat ordinace. Je na pojišťovnách, aby pro své pojištěnce sehnaly nového registrovaného lékaře. Pokud zažádá obec nebo pojišťovna, dělají na KÚ výběrové řízení. Kraj k provozování zdravotnických služeb vydává oprávnění. Petr Studenovský upozorňuje, že po zaokrouhlení se průměrný věk obvoďáků v regionu pohybuje kolem šedesáti let. A náhrada za odcházející se hledá těžko hlavně ve venkovských oblastech nebo v příhraničí. „Tam je velmi složité nahradit lékaře,“ říká Petr Studenovský. Ideální situace ale nepanuje ani ve městech. Za odcházející generaci není náhrada. „Že to nastane, se ví dvacet let, ale nikdo nápravě moc nepomáhal,“ upozorňuje vedoucí odboru. Uznává, že nyní je snaha přijmout více uchazečů na studium lékařských oborů a podnikají se i další kroky, ale jejich efekt se dostaví až za několik let.