Akci organizuje spolek Trenckfestspiele z Waldmünchenu v okrese Cham, jehož členové strom upravili v tamní hale. Pro transport z Bystřice bylo původně počítáno s vrtulníkem, ale počasí umožnili jeho přepravu po ose.
Také včera PNP psala o tom, že strom pro Vatikán pochází z Horního Falcka. „Poražen byl ve Waldmünchenu v pohraniční oblasti mezi Bavorským lesem a Šumavou," uvedla a míní, že smrk bude v Římě „region důstojně zastupovat". Už dříve pasovský list psal o tom, že místo, kde bude koncem listopadu poražen, bylo po měsíce utajováno. Včera tvrdil, že byl odříznut s pomocí jeřábu a jeden z největších vrtulníků bundeswehru jej z nepřístupného terénu snesl a přeložil na těžký přepravník.

Že je dál tak důsledně „utajováno", že se tak mělo stát v Čechách, to je vysvětlitelné snad jen tím, že snad Waldmünchenští vezou do Věčného města smrky dva…

V pondělí stromu požehnal řezenský biskup Rudolf Voderholzer. Odpoledne byl smrk v Mnichově, do Říma má dorazit ve čtvrtek večer. V pátek bude instalován na Náměstí sv. Petra vedle 60 menších stromků.

Kastroval psí bezdomovce v Rumunsku

Veterinář z Rakouska kastroval psí bezdomovce v Rumunsku.Veterináři Martin Rockenschaub a obecní lékař v důchodu Viktor Kesztele ze Schärdingu s dalšími pomocníky během tří dnů vykastrovali v Temešváru jedenáct toulajících se fenek a šest psů. „Museli jsme dát znamení proti částečně brutálním praktikám, kterými Rumuni likvidují své psy. Kastrace je jedinou schůdnou metodou k regulaci počtu psů," řekl Rockenschaub deníku OÖN.

Zákroky prováděli denně od 10 hodin do noci v autobusu, který jim poskytl útulek pro zvířata v Pockingu. Bylo je třeba vést tak, aby pokud možno nebylo třeba pooperační ošetření. Medikamenty a nástroje poskytly zdarma dvě farmaceutické firmy. Operace v plné narkóze přestáli všichni pacienti velmi dobře. Psy vybírali rumunští přátelé ženy ze Schärdingu, která výpravu doprovodila transportem humanitární pomoci ze sbírek – potravinami, šatstvem atd.

„Domácí lidé byli za pomoc vděčni, většina se nám poděkovala kořalkou. Slivovice mám teď takovou zásobu, že mi vystačí do penze," dodal Martin Rockenschaub.

Likvidace bordelů

Během jednoho roku uzavřeli v Linci patnáct ilegálních bordelů, které byly vedeny většinou jako masážní salony, napsal deník OÖN. Od vstoupení zemského zákona o sexuálních službách v platnost loni v září platí pro branži přísnější pravidla, jejichž dodržování kontroluje okresní úřad.

Korupce je všude

Rakousko je ve světě obchodu vnímáno stále víc jako země korupce, napsal linecký deník Volksblatt. V indexu důvěryhodnosti Transparency International země klesla během dvou let ze 16. na 26. místo. Nejzkorumpovanější země EU, Řecko, naopak posílilo. Celosvětově nejčistější jsou ze 177 zemí Dánsko a Nový Zéland. Ve špici jsou také Singapur, Švýcarsko, Austrálie a Kanada, na konci Somálsko, Severní Korea a Afghánistán. Horší než Rakousko jsou v EU jen nové státy střední Evropy.

Přesčasy zadarmo

Podle studie WiFo odpracovali Rakušané loni kolem 68 milionů přesčasových hodin zdarma. To je asi 1,2 procenta celkového objemu práce. Celkově bylo navíc odpracováno 296 milionů hodin, z nichž 23 procent nebylo zaplaceno. Především se na nich podílely skupiny pracovníků s vyšším vzděláním, tedy v akademických povoláních a ve vedoucích funkcích. Dvě třetiny odvedli tzv. zaměstnanci, pětinu pracovníci veřejných služeb a osminu dělníci. „Především v oblastech s vysokou nezaměstnaností bylo odpracováno víc přesčasů zdarma, z obav ze ztráty zaměstnání. Někteří také doufají, že v budoucnu za to budou odměněni vyšším výdělkem," píše deník OÖN.

Vzorní pomocníci

Facebooková iniciativa „Pasov uklízí" získala zvláštní Německou občanskou cenu za pomoc při povodních, informuje PNP z Berlína. Prostřednictvím sociální sítě studenti a spolupracovníci pasovské univerzity denně mobilizovali a koordinovali až 5000 dobrovolníků a sponzory k dobrovolné pomoci při odstraňování následků záplav. Stali se tak průkopníky online sociálního angažmá v Německu, ocenil výbor ceny, kterou vyhlašují už deset let poslanci bundestagu, spořitelny, města, okresy a obce.

Nepřihlížet nečinně zkáze!

Zachraňují malá místa.Pod tímto titulkem napsal linecký deník OÖN o cenách uznání, která Česko-rakouské protijaderné sdružení Společně za slunce a svobodu udělilo k 35 letům výročí referenda proti uvedení rakouské jaderné elektrárny Zwentendorf do provozu Cenu Slunce a svoboda 2013 dvěma občanským sdružením – Spolku pro udržování kultury a krajiny v Pohoří a Bucherskému domovskému spolku – zastoupeným manželi Josefem a Marií Müllederovými a Erichem Altmannem. Dále tuto cenu udělilo starostovi západočeských Maňovic Miroslavu Panuškovi.

Miroslav Panuška je starostou Maňovic v západních Čechách, jedné z deseti obcí přicházejících v úvahu pro konečné úložiště jaderného odpadu, čímž jí podle listu hrozí zánik.  „Už léta se malá obec brání a svým odporem nutí úřady, aby svůj záměr přehodnotily," odůvodnil předseda sdružení Bernhard Riepl udělení ceny. „Přes velkorysé finanční nabídky se nechtějí nechat ,koupit´" Na příští léto chystají Maňovice opět protestní pochod.

Erich Altmann  a Maria a Josef Müllederovi z Engerwitzdorfu, narození  v Pohoří v Novohradských horách, byli oceněni v zastoupení svých spolků, které se zasazují o kulturní dědictví bývalého Pohoří, pokračuje list.  Vesnička byla při stavbě železné opony stržena. Laureáti ocenění léta bojují za znovuvybudování zříceného kostela a pořádají různé kulturní akce.

Uznání spolek uděloval už poosmé. „Ocenění mají společné to, že se na obou stranách hranice zasazují proti ohrožení historického sídla zánikem," řekl Bernhard Riepl. Dodává, že smyslem této ceny je také setkávání lidí z Čech a z Rakouska.

Cena je dotována akciemi firem provozujících větrné elektrárny a věcnými cenami v hodnotě kolem tisíce eur.  Laureáti také získávají na rok k dispozici 35 vybraných knih o ekologii, kultuře a historii  společného středoevropského prostoru. Jejich seznam je na http://sonneundfreiheit.eu/literatur.html.

Spolek „Spolu za slunce a svobodu" je součástí hornorakouské Protiatomové ofenzívy.

Na snímku jsou zleva Miroslav Panuška, Müllederovi a Erich Altmann. (www.slunceasvoboda.eu)