Vysvětluje, že dlouho nebylo pro lidi jako Martina, kteří se narodili v Německu rodičům cizincům, úplně jednoduché stát se Němci. Od roku 2000 na to mají opci, která se díky stanovení přechodného období vztahuje i na osoby narozené v SRN po roce 1990. V osmnácti se jich úřady dotáží, zda chtějí zůstat Němci, a odpovědět musejí do doby, než jim bude 23 let.

V Pasově tuto výzvu dostalo od města dosud pět lidí. Tři si zvolili německé občanství, také Martina Kristian, která bude letos maturovat na gymnáziu Adalberta Stiftera. Dívka se rozhodla hned po osmnáctých narozeninách, ale byrokratická mašinérie nespěchala. Město jí poslalo formuláře, které vyplnila, ale pár týdnů poté přišly tytéž znovu, tentokrát od nadřízeného úřadu, popisuje PNP. Brzy poté byla znovu písemně vyzvána k rozhodnutí a konečně v červnu jí udělení občanství bylo potvrzeno.

Potěšilo ji to, pokračuje list. Kromě školy si dívka přivydělává v módním obchodě a angažuje se v předsednictvu německo-české společnosti – a cítí se jako Němka. „Chodím tady do školy, pracuji tu, mám zde přátele," říká němčinou bez cizího přízvuku.

Nejen Německo je ale jejím domovem. „Vždycky jsem zčásti Češka," říká. Než začala v Pasově chodit do mateřské školy, trávila vždy s babičkou z Brna tři týdny u ní, týden v Německu. Dnes jsou návštěvy z časových důvodů mnohem vzácnější, ale přes prarodiče a další příbuzné, kteří nadále žijí  v Čechách, je se sousední zemí stále úzce spjata. Požádala proto ještě o český pas. Protože Česká republika rovněž patří k Evropské unii, je v takovýchto případech dvojí občanství možné.

„V budoucnu se budou o občanství, případně dvojím, muset rozhodovat další Pasovští," uzavírá PNP. „Už teď dostalo několik tuctů mladých k osmnáctým narozeninám do schránek vyzývací dopisy."

Musejí víc střílet

Novela normy o lesním hospodaření v Rakousku „nadzdvihla" myslivce. Podle ní budou lesní plochy oceněny a kategorizovány. V nejkvalitnějších revírech platí, že správce lovu může být zažalován, jestliže nebudou splněny plány odstřelu a v honitbě budou příští rok vykázány „drasticky vyšší" škody z okusu.

Mistr lovu příhraničního okresu Rohrbach Hieronymus Spannocchi protestuje. „Na hektar potřebuji asi 2500 rostlin k zaručení přirozeného zmlazování. Jestliže někde dorůstá 20 000 stromků a okus poškodí padesát procent, pořád mám čtyřnásobek toho, co je potřebné, ale přesto budu mít špatné hodnocení," říká. V deníku OÖN apeluje na změnu hodnotících kritérií a práci s aktuálním stavem.

V okrese je 899 myslivců. Loni složili 5632 kusů srnčí, z toho 1644 kozlů  a 1703 koz. Při dopravních nehodách uhynulo 371 kusů. Dále ulovili 46 jelenů, 880 zajíců (240 padlo při nehodách a sečení), 693 lišek, 76 bažantů, 264 divokých holubů, 640 divokých kachen atd.

Klíčový servis

Město Linec prostřednictvím centra občanského servisu a oddělení ztrát a nálezů už tři roky prodává přívěsky ke klíčům s elektronickou registrací. Ta umožňuje rychle vypátrat majiele nalezených a odevzdaných klíčů. Problémem není ani změněná adresa, protože město má přímý přístup k centrálnímu registru obyvatel.

Přívěsky se prodávají za dvě eura v občanském servisním centru na Nové radnici od pondělí do pátku od sedmi do 18 hodin nebo v pracovní době magistrátu přímo v oddělení ztrát a nálezů. Poptávka je velká, už bylo prodáno 2663 přívěsků. Kancelář ztrát přijímá ročně více než tisíc nalezených klíčů, z nichž asi třetina je vrácena majitelům. Uchovávány jsou rok, pak se musejí zničit.

Blešák je zpátky

S březnem se linecký blešák kuriozit přestěhoval opět na Hlavní náměstí.  Až do 9. listopadu se tu každou sobotu od sedmi do čtrnácti hodin bude obchodovat s čímkoliv kromě symbolů a tiskovin z doby nacismu či válečných hraček. Zájemci o prodejní místo se mohou přihlásit například na www.linz.at/flohmarkt čtyři neděle předem. Minimální cena za místo pro vlastní přinesený stolek je šest eur, za pronajatý od magistrátu 14,48 eura za den. Možnosti nabízet něco na lineckém blešáku využívá ročně na 5000 prodejců.