Jak vypadají laboratoře Jihočeské univerzity, co se v nich zkoumá, proč jezdí studenti do Zambie a především jaké podmínky je třeba splnit pro přijetí ke studiu. To všechno mohou během pátku zjistit zájemci v budovách českobudějovické vysoké školy. Na všech fakultách se totiž uskuteční Den otevřených dveří.

Program začíná již v ranních hodinách. Například Zemědělská fakulta bude od 
9 hodin představovat své obory jako Agroekologie, Rostlinné biotechnologie nebo 
Zootechnika. „Zájemci si budou moci prohlédnout jednotlivá pracoviště, nabídneme i prohlídku školního zemědělského podniku a chovů akvarijních ryb," doplnila za univerzitu Olga Krupauerová.

Kromě toho zástupci jednotlivých kateder lákají na ukázky atraktivních chemických pokusů, hodnocení odrůd brambor a ukázky měření obsahu nitrátů v pitné vodě. Lidé si dokonce mohou přinést vlastní vzorek.

Bohatý program chystá 
i Přírodovědecká fakulta. „Již tradičně otevře laboratoře, ale návštěvníci si budou moci také prohlédnout chov afrických savců, setkat se s bioložkou 
a potápěčkou Martinou Balzarovou a zjistit, jak spí delfíni nebo zda jsou žraloci skutečně tak nebezpeční, jak se říká," vyjmenovala Krupauerová.

Součástí Dne otevřených dveří tu bude i promítání filmu Co se děje v trávě, který získal ocenění na několika festivalech, přednášky, ukázky analýzy zvířecích kostí 
v archeologii a vyprávění 
o tom, jaké dobrodružství lze zažít na poli fyziologie hmyzu.

Fakulta rybářství a ochrany vod zpřístupní v pátek od 
9 hodin Ústav akvakultury na Husově ulici v Českých Budějovicích. Kromě informací 
o studijních oborech, které jsou v České republice unikátní, se tu lidé mohou těšit na živou expozici sladkovodních ryb, ukázky jejich zpracování včetně ochutnávky a dokumentární filmy například 
o biologii a chovu raků.

Na návštěvníky čeká také Zdravotně sociální fakulta. Ve vestibulu budovy v ulici 
J. Boreckého vystaví fotografie ze sociální práce s dětmi 
v africké Zambii. Zároveň bude promítat dokument o humanitární pomoci, na níž se studenti a pedagogové podílejí, nebo film o canisterapii.

Zájemci si tu mohou nechat změřit krevní tlak, obsah tuku v těle a hodnoty cholesterolu. Připravená bude poradna zdravé výživy a ochutnávka oříšků a semínek. Maturanti získají informace o nabízených oborech, například Nutriční terapeut, Radiologický asistent či Sociální práce ve veřejné správě.

Prezentace studijních oborů bude hlavní náplní programu i na ostatních fakultách. Pedagogická fakulta otevře svou budovu v Jeronýmově ulici v 8.30 hodin, na nástěnce bude vyvěšen rozpis konzultačních místností. Na Filozofické fakultě v Branišovské ulici začíná první informační blok v 9.30 hodin. Zástupci Ekonomické fakulty čekají na návštěvníky v pavilonu učeben F v kampusu.

Podrobný harmonogram Dne otevřených dveří najdou zájemci na webu www.jcu.cz.

Jihočeská univerzita má od roku 2012 osm fakult – ekonomickou, rybářství a ochrany vod, filozofickou, pedagogickou, přírodovědeckou, teologickou, zdravotně sociální 
a zemědělskou. V současnosti nabízí 217 studijních oborů.